Sesizarea organelor de urmărire penală | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

URMĂRIREA PENALĂ - EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE -
Secțiunea I
Sesizarea organelor de urmărire penală Jurisprudență

Modurile de sesizare Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 221. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunț, ori se sesizează din oficiu când află pe orice altă cale că s-a săvârșit o infracțiune. Modificări (1), Jurisprudență

Când, potrivit legii, punerea în mișcare a acțiunii penale se face numai la plângerea prealabilă ori la sesizarea sau cu autorizarea organului prevăzut de lege, urmărirea penală nu poate începe în lipsa acestora. Jurisprudență, Reviste (1)

De asemenea, urmărirea penală nu poate începe fără exprimarea dorinței guvernului străin în cazul infracțiunii prevăzute în art. 171 din Codul penal.

Când prin săvârșirea unei infracțiuni s-a produs o pagubă uneia din unitățile la care se referă art. 145 din Codul penal, unitatea păgubită este obligată să sesizeze de îndată organul de urmărire penală, să prezinte situații explicative cu privire la întinderea pagubei, date cu privire la faptele prin care paguba a fost pricinuită și să se constituie parte civilă.

Plângerea Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 222. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

Plângerea este încunoștințarea făcută de o persoană sau de o unitate din cele la care se referă art. 145 din Codul penal, căreia i s-a cauzat o vătămare prin infracțiune. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, calitatea și domiciliul petiționarului, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului dacă este cunoscut și a mijloacelor de probă. Modificări (1), Jurisprudență

Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie să fie special, iar procura rămâne atașată plângerii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Plângerea făcută oral se consemnează într-un proces-verbal de organul care o primește. Jurisprudență

Plângerea se poate face și de către unul dintre soți pentru celălalt soț, sau de către copilul major pentru părinți. Persoana vătămată poate să declare că nu-și însușește plângerea. Jurisprudență

Pentru persoana lipsită de capacitatea de exercițiu, plângerea se face de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate de exercițiu restrânsă poate face plângere cu încuviințarea persoanelor prevăzute de legea civilă.

Denunțul Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 223. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Denunțul este încunoștințarea făcută de către o persoană sau de către o unitate dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal, despre săvârșirea unei infracțiuni. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Denunțul trebuie să conțină aceleași date ca și plângerea. Jurisprudență

Denunțul scris trebuie să fie semnat de denunțător, iar în cazul denunțului oral, acesta se consemnează într-un proces-verbal de către organul în fața căruia a fost făcut.

Acte premergătoare Respingeri de neconstituționalitate (17)

Art. 224. - Respingeri de neconstituționalitate (18), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

În vederea începerii urmăririi penale, organul de urmărire penală poate efectua acte premergătoare. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență

De asemenea, în vederea strângerii datelor necesare organelor de urmărire penală pentru începerea urmăririi penale, pot efectua acte premergătoare și lucrătorii operativi din Ministerul de Interne, precum și din celelalte organe de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, anume desemnați în acest scop, pentru fapte care constituie, potrivit legii, amenințări la adresa siguranței naționale. Jurisprudență

Procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate constitui mijloc de probă.
Respingeri de neconstituționalitate (14), Jurisprudență, Reviste (2)

Sesizarea la cererea organului competent Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 225. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Când legea prevede că începerea urmăririi penale nu poate avea loc fără o sesizare specială, aceasta trebuie făcută în scris și semnată de către organul competent. În actul de sesizare trebuie să se arate în mod corespunzător datele prevăzute în art. 222 alin. 2. Jurisprudență

Unele dispoziții privind urmărirea penală pentru militari Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 226. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Pentru infracțiunile prevăzute de Codul penal în art. 331-336, 348, 353 și 354, urmărirea penală poate începe numai la sesizarea comandantului. Modificări (1)

Pentru celelalte infracțiuni săvârșite de militari, organul de urmărire penală procedează potrivit regulilor obișnuite, informând pe comandant de îndată ce a început urmărirea penală.

Sesizări făcute de persoane cu funcții de conducere și de salariați Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 227. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Orice persoană cu funcție de conducere într-o unitate la care se referă art. 145 din Codul penal sau cu atribuții de control, care a luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni în acea unitate, este obligată să sesizeze de îndată pe procuror sau organul de cercetare penală și să ia măsuri să nu dispară urmele infracțiunii, corpurile delicte și orice alte mijloace de probă.

Obligațiile prevăzute în alineatul precedent revin și oricărui funcționar sau altui salariat care a luat cunoștință despre săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
   1. Aducerea la cunoștința învinuitului (în prezent, suspect/inculpat) a dreptului de a nu face declarații este obligatorie și în situația în care se procedează la consemnarea declarațiilor acestuia într-un proces-verbal având un alt obiect. Atât timp cât în cuprinsul unui astfel de înscris se face referire și la fapta de săvârșirea căreia persoana este învinuită, încadrarea juridică a acesteia și se consemnează poziția învinuitului în raport cu această faptă, este obligatoriu să se aducă la cunoștința acestuia dreptul de a nu face declarații, drept garantat de art. 70 alin. (2) CPP 1968, încălcarea acestei obligații conducând la nulitatea relativă a actului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Folosirea interpreților
Cercetarea la fața locului și reconstituirea
Comisia rogatorie și delegarea
Dispoziții generale
Reținerea
Obligarea de a nu părăsi localitatea
Arestarea preventivă
Liberarea provizorie sub control judiciar și liberarea provizorie pe cauțiune
Luarea măsurilor de ocrotire și de siguranță
Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii
Sesizarea organelor de urmărire penală
Desfășurarea urmăririi penale
Suspendarea urmăririi penale
Încetarea urmăririi penale
Scoaterea de sub urmărirea penală
Procedura prezentării materialului de urmărire penală
Terminarea urmăririi penale
Desfășurarea judecării cauzelor
Deliberarea și hotărârea instanței
Apelul
Recursul
Reviste:
Curtea EDO. Cauza M.C. și A.C. împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Incitarea la ură sau discriminare. Victimă a discriminării
Abuz în serviciu. Achitare. Lipsa prejudiciului
Conflictul de interese - O analiză comparativă
Plângere împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispozițiilor date de acesta, altele decât rezoluțiile sau ordonanțele de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate
Plângere în fața judecătorului împotriva rezoluțiilor procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Denunțător
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 233 ind.1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Restituirea pentru refacerea actului de sesizare. Restituirea pentru refacerea urmăririi penale
Doctrină:
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Referințe în cărți:
Infracțiuni financiar bancare. Metodologia investigației criminalistice
;
se încarcă...