Publicitatea ședinței de judecată | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

JUDECATA - DISPOZIȚII GENERALE -
Publicitatea ședinței de judecată

Art. 290. - Jurisprudență

Ședința de judecată este publică. Minorii sub 16 ani nu pot asista la ședința de judecată. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă judecarea în ședință publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnității sau vieții intime a unei persoane, instanța, la cererea procurorului, a părților ori din oficiu, poate declara ședință secretă pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei. Jurisprudență

Declararea ședinței secrete se face în ședință publică, după ascultarea părților prezente și a procurorului când participă la judecată. Jurisprudență

În timpul cât ședința este secretă, nu sunt admiși în sala de ședință decât părțile, reprezentanții acestora, apărătorii și celelalte persoane chemate de instanță în interesul cauzei. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Publicitatea ședinței de judecată constituie un principiu constituțional, dar se regăsește și în Declarația universală adrepturilor omului (art. 10) și în Convenția europeană adrepturilor omului (art. 6 parag. 1), precum și în Codul de procedură civilă (art. 121), în Codul de procedură penală [art. 290 alin. (1) teza I] și în Legea nr. 304/2004 (art. 12). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Procedura în cazul infracțiunilor flagrante
Procedura în caz de conexitate sau de indivizibilitate
Conținutul plângerii
Termenul de introducere a plângerii
Lipsa nejustificată a părții vătămate
Plângerea greșit îndreptată
Schimbarea încadrării faptei
Îndatoririle instanței de judecată
Locul unde se desfășoară judecata
Oralitatea, nemijlocirea și contradictorialitatea
Publicitatea ședinței de judecată
Citarea părților la judecată
Compunerea instanței
Judecata de urgență în cauzele cu deținuți
Asigurarea apărării
Alte măsuri pregătitoare
Atribuțiile președintelui completului
Strigarea cauzei și apelul celor citați
Asigurarea ordinii și solemnității ședinței
Constatarea infracțiunilor de audiență
Verificarea sesizării instanței și a arestării inculpatului
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 2/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea stabilirii caracterului public sau nu al ședinței de judecată în care se soluționează cererea de liberare provizorie sub control judiciar
;
se încarcă...