PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - URMĂRIREA PENALĂ -
Capitolul VIII
PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE

Organele cărora li se adresează plângerea Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 279. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Punerea în mișcare a acțiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede că este necesară astfel de plângere. Respingeri de neconstituționalitate (27), Jurisprudență

Plângerea prealabilă se adresează: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) instanței de judecată, în cazul infracțiunilor prevăzute de Codul penal în art. 180, 184 alin. 1, 193, 205, 206, 210, 213 și 220, dacă făptuitorul este cunoscut. Când făptuitorul este necunoscut, persoana vătămată se poate adresa organului de cercetare penală pentru identificarea lui. Respingeri de neconstituționalitate (6), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Aceste prevederi se aplică și în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193, 205 și 206 din Codul penal, săvârșite prin presă sau orice mijloace de comunicare în masă;

b) organului de cercetare penală sau procurorului, în cazul altor infracțiuni decât cele arătate la lit. a); Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

c) organului competent să efectueze urmărirea penală, când plângerea prealabilă este îndreptată contra unui judecător, procuror, notar public, militar, judecător și controlor financiar de la camera de conturi județeană sau contra uneia din persoanele arătate în art. 29 pct. 1. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Procedura în cazul infracțiunilor flagrante

Art. 280. - Jurisprudență

În caz de infracțiune flagrantă, organul de urmărire penală este obligat să constate săvârșirea acesteia, chiar în lipsa plângerii prealabile.

Dacă infracțiunea săvârșită este dintre cele arătate în art. 279 alin. 2 lit. a), constatările făcute vor fi trimise, la cerere, instanței sesizate prin plângere.

Când infracțiunea săvârșită este dintre cele arătate în art. 279 lit. b) și c), organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată și dacă aceasta declară că face plângere prealabilă, după caz, continuă urmărirea penală sau trimite cauza organului competent. Modificări (1)

Procedura în caz de conexitate sau de indivizibilitate Modificări (1)

Art. 281. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În caz de conexitate sau de indivizibilitate între infracțiunile arătate în art. 279 lit. a)-c), dacă disjungerea nu este posibilă, se aplică procedura prevăzută în art. 35. Jurisprudență

Aceeași procedură se aplică și în cazul când conexitatea sau indivizibilitatea privește o infracțiune pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale se face la plângerea prealabilă și o altă infracțiune pentru care nu se cere plângere prealabilă dacă disjungerea nu este posibilă.

Art. 282. - Jurisprudență

Abrogat.

Conținutul plângerii

Art. 283. - Jurisprudență

Plângerea trebuie să cuprindă descrierea faptei, indicarea autorului, arătarea mijloacelor de probă, indicarea adresei părților și a martorilor, precizarea dacă persoana vătămată se constituie parte civilă și, atunci când este cazul, indicarea persoanei responsabile civilmente.

Termenul de introducere a plângerii Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 284. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul infracțiunilor pentru care legea prevede că este necesară o plângere prealabilă, aceasta trebuie să fie introdusă în termen de 2 luni din ziua în care persoana vătămată a știut cine este făptuitorul. Jurisprudență, Doctrină (1)

Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 2 luni curge de la data când persoana îndreptățită a reclama a știut cine este făptuitorul.

Lipsa nejustificată a părții vătămate Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 2841. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

În cazul infracțiunilor arătate în art. 279 alin. 2 lit. a), lipsa nejustificată a părții vătămate la două termene consecutive în fața primei instanțe este considerată drept retragere a plângerii prealabile.

Plângerea greșit îndreptată Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 285. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Plângerea prealabilă greșit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată se trimite organului competent. În aceste cazuri, plângerea se consideră valabilă, dacă a fost introdusă în termen la organul necompetent.

Schimbarea încadrării faptei Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 286. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă într-o cauză în care s-au făcut acte de cercetare penală se consideră ulterior că fapta urmează a primi o încadrare juridică pentru care este necesară plângerea prealabilă, organul de cercetare penală cheamă partea vătămată și o întreabă dacă înțelege să facă plângere. În caz afirmativ, organul de cercetare penală, după caz, continuă cercetarea sau trimite dosarul instanței competente. În caz contrar, transmite actele procurorului în vederea încetării urmăririi penale. Jurisprudență

Când schimbarea încadrării juridice se face în fața instanței, aceasta cheamă persoana vătămată și o întreabă dacă înțelege să facă plângere pentru infracțiunea respectivă și, după caz, continuă sau încetează procesul penal. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Termenul de introducere aplângerii penale este, conform art. 284 alin. (1) C. proc. pen.., de 2 luni din ziua în care persoana vătămată aștiut cine este făptuitorul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
MODIFICAREA ACTELOR PROCEDURALE, ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE ȘI ÎNLĂTURAREA UNOR OMISIUNI VĂDITE
NULITĂȚILE
AMENDA JUDICIARĂ
DISPOZIȚII GENERALE
COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
SUPRAVEGHEREA EXERCITATĂ DE PROCUROR ÎN ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ
EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE
TRIMITEREA ÎN JUDECATĂ
RELUAREA URMĂRIRII PENALE
PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA MĂSURILOR ȘI ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE
DISPOZIȚII GENERALE
JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ
CĂILE DE ATAC ORDINARE
CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC
DISPOZIȚII GENERALE
PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR
ALTE DISPOZIȚII PRIVIND EXECUTAREA
DISPOZIȚII COMUNE
URMĂRIREA ȘI JUDECAREA UNOR INFRACȚIUNI FLAGRANTE
PROCEDURA ÎN CAUZELE CU INFRACTORI MINORI
Reviste:
Elementele de tipicitate ale infracțiunii de abuz de încredere. Drept de retenție asupra obiectului material al infracțiunii/Elements of the typical character of the crime of breach of trust. Lien over the material object of the crime
Contestație în anulare. Admitere
Plângere împotriva unei soluții de neurmărire/netrimitere în judecată (art. 340 noul C. proc. pen.)
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 8/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la modul de sesizare a instanței de judecată în cazul infracțiunilor la care se referă art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, săvârșite de polițiștii care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare
Decizia nr. 10/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 284 din Codul de procedură penală cu privire la data de la care curge termenul de 2 luni pentru introducerea plângerii prealabile în cazul infracțiunilor continuate sau continue
Decizia nr. 68/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârilor pronunțate în temeiul art. 285 teza I din Codul de procedură penală
;
se încarcă...