Probele și aprecierea lor | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PROBELE ȘI MIJLOACELE DE PROBĂ - DISPOZIȚII GENERALE -
Probele și aprecierea lor Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 63. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Probele nu au valoare mai dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală și de instanța de judecată potrivit convingerii lor, formată în urma examinării tuturor probelor administrate și conducându-se după conștiința lor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Scopul procesului penal
Legalitatea și oficialitatea procesului penal
Aflarea adevărului
Rolul activ
Garantarea libertății persoanei
Respectarea demnității umane
Garantarea dreptului de apărare
Limba în care se desfășoară procesul penal
Folosirea limbii oficiale prin traducător
Lămurirea cauzei prin probe
Probele și aprecierea lor
Mijloacele de probă
Sarcina administrării probelor
Prezumția de nevinovăție
Concludența și utilitatea probei
Interzicerea mijloacelor de constrângere
Asistența învinuitului sau a inculpatului
Drepturile apărătorului
Asistența celorlalte părți
Reprezentarea
Modul de citare
Reviste:
Hotărârea CEDO din 3 decembrie 2013 în cauza Vararu împotriva României
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală de la 1968
Proces-verbal de cercetare la fața locului. Martori asistenți. Nesemnarea procesului verbal. Achitare
Aprecierea probelor și standardul probei, în procedura comună și în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, din perspectiva dreptului comparat-Partea întâi
;
se încarcă...