Prezumția de nevinovăție | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PROBELE ȘI MIJLOACELE DE PROBĂ - DISPOZIȚII GENERALE -
Prezumția de nevinovăție Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 66. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Învinuitul sau inculpatul nu este obligat să probeze nevinovăția sa. Modificări (1), Jurisprudență

În cazul când există probe de vinovăție, învinuitul sau inculpatul are dreptul să probeze lipsa lor de temeinicie. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Continuând cu analogia mai sus descrisă, indicăm faptul că, în materie penală, aplicând principiul potrivit căruia sarcina probei revine celui care afirmă existența unei fapte sau aunei împrejurări de fapt – onus probandi incumbit ei qui dicit – respectiv – actor incumbit probatio – în procesul penal, sarcina dovedirii vinovăției autorului faptei și sarcina de aproba că acea persoană aacționat culpabil revine acuzatorului, autorul nefiind ținut să-și probeze nevinovăția, operând în favoarea sa prezumția de nevinovăție conform dispozițiilor art. 52 C. proc. pen.. care subliniază principiul conform căruia „orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă” respectiv, „învinuitul sau inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și nu este obligat să-și dovedească nevinovăția”, conform dispozițiilor art. 66 C. proc. pen.. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În dreptul intern, alături de dispozițiile art. 23 alin. (11) din Constituție, prezumția de nevinovăție are și reglementări procesual penale: art. 52 și art. 66 C. proc. pen.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Rolul activ
Garantarea libertății persoanei
Respectarea demnității umane
Garantarea dreptului de apărare
Limba în care se desfășoară procesul penal
Folosirea limbii oficiale prin traducător
Lămurirea cauzei prin probe
Probele și aprecierea lor
Mijloacele de probă
Sarcina administrării probelor
Prezumția de nevinovăție
Concludența și utilitatea probei
Interzicerea mijloacelor de constrângere
Asistența învinuitului sau a inculpatului
Drepturile apărătorului
Asistența celorlalte părți
Reprezentarea
Modul de citare
Conținutul citației
Locul de citare
Înmânarea citației
Reviste:
Reflectarea principiului prezumției de nevinovăție în dispozițiile actualului Cod de procedură penală
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...