Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ACTE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE - CHELTUIELILE JUDICIARE -
Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți

Art. 193. - Jurisprudență

Inculpatul este obligat să plătească părții vătămate în caz de condamnare, precum și părții civile căreia i s-a admis acțiunea civilă, cheltuielile judiciare făcute de acestea. Jurisprudență

Când acțiunea civilă este admisă numai în parte, instanța poate obliga pe inculpat la plata totală sau parțială a cheltuielilor judiciare. Jurisprudență

În caz de renunțare la acțiunea civilă, instanța se pronunță asupra cheltuielilor la cererea părților. Jurisprudență

În situațiile prevăzute în alin. 1 și 2, când sunt mai mulți condamnați, ori dacă există și parte responsabilă civilmente, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 191 alin. 2 și 3. Jurisprudență

În caz de achitare, partea vătămată este obligată să plătească inculpatului și părții responsabile civilmente cheltuielile judiciare făcute de aceștia, în măsura în care au fost provocate de partea vătămată. Jurisprudență

În celelalte cazuri privind restituirea cheltuielilor judiciare făcute de părți în cursul procesului penal, instanța stabilește obligația de restituire potrivit legii civile. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Mandatul de aducere
Executarea mandatului de aducere
Consecințele nerespectării termenului
Calculul termenelor procedurale
Acte considerate ca făcute în termen
Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive
Acoperirea cheltuielilor judiciare
Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului
Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare
Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți
Modificări în acte procedurale
Îndreptarea erorilor materiale
Înlăturarea unor omisiuni vădite
Încălcările care atrag nulitatea
Abateri judiciare
Procedura privitoare la amenda judiciară
Obiectul urmăririi penale
Organele de urmărire penală
Rolul activ al organului de urmărire penală
Ordonanțele organului de urmărire penală
;
se încarcă...