Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ACTE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE - CHELTUIELILE JUDICIARE -
Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri

Art. 192. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (889), Reviste (1)

În caz de achitare sau de încetare a procesului penal în fața instanței de judecată, cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate după cum urmează: Referințe în jurisprudență (102)

1. În caz de achitare, de către: Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (90)

a) partea vătămată, în măsura în care cheltuielile au fost determinate de aceasta; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (44)

b) partea civilă căreia i s-a respins în totul pretențiile civile, în măsura în care cheltuielile au fost determinate de această parte; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13)

c) inculpat, în cazul când, deși achitat, a fost totuși obligat la repararea pagubei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13)

2. În caz de încetare a procesului penal, de către: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (22)

a) inculpat, dacă s-a dispus înlocuirea răspunderii penale; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (6)

b) ambele părți, în caz de împăcare; Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (11)

c) partea vătămată, în caz de retragere a plângerii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (11)

3. În caz de amnistie, prescripție sau retragere a plângerii, dacă inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de către: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (9)

a) partea vătămată, atunci când în cauză se face aplicația art. 13 alin. 2; Referințe în jurisprudență (1)

b) inculpat, atunci când în cauză se face aplicația art. 13 alin. 3. Referințe în jurisprudență (1)

În cazul declarării apelului ori recursului sau al introducerii oricărei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de către persoana căreia i s-a respins ori care și-a retras apelul, recursul sau cererea. Respingeri de neconstituționalitate (8), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8356)

În toate celelalte cazuri, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2348)

În cazul când mai multe părți sunt obligate la suportarea cheltuielilor judiciare, instanța hotărăște partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. Referințe în jurisprudență (189)

Dispozițiile prevăzute la pct. 1 lit. a), precum și la pct. 2 și 3, se aplică în mod corespunzător și în caz de clasare, de scoatere de sub urmărire sau de încetare a urmăririi penale. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Comunicarea altor acte procedurale
Mandatul de aducere
Executarea mandatului de aducere
Consecințele nerespectării termenului
Calculul termenelor procedurale
Acte considerate ca făcute în termen
Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive
Acoperirea cheltuielilor judiciare
Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului
Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare
Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți
Modificări în acte procedurale
Îndreptarea erorilor materiale
Înlăturarea unor omisiuni vădite
Încălcările care atrag nulitatea
Abateri judiciare
Procedura privitoare la amenda judiciară
Obiectul urmăririi penale
Organele de urmărire penală
Rolul activ al organului de urmărire penală
Reviste:
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 58/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. a) și pct. 2 lit. b) și c) din Codul de procedură penală, referitoare la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cazul când, partea vătămată fiind minor, plângerea prealabilă a fost introdusă prin reprezentant legal sau cu încuviințarea acestuia
Decizia nr. 82/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală în cazul respingerii plângerii formulate în condițiile art. 2781 din același cod împotriva rezoluției sau ordonanței procurorului de netrimitere în judecată ori a dispoziției de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu
Decizia nr. 29/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 192 din Codul de procedură penală referitoare la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cazul respingerii cererii de înlocuire a măsurii internării medicale cu obligarea la tratament medical, formulată de persoana internată
;
se încarcă...