Plângerea contra actelor procurorului | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

URMĂRIREA PENALĂ - PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA MĂSURILOR ȘI ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ -
Plângerea contra actelor procurorului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (36)

Art. 278. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (44), Jurisprudență, Reviste (9)

Plângerea împotriva măsurilor luate sau actelor efectuate de procuror sau efectuate pe baza dispozițiilor date de acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului. În cazul când măsurile și actele sunt ale prim-procurorului ori luate sau efectuate pe baza dispozițiilor date de către acesta, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior. Dispozițiile art. 275-277 se aplică în mod corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Trimiterea la organul competent
Obligațiile organelor competente
Cazurile de reluare
Reluarea după suspendare
Reluarea în caz de restituire
Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi
Durata arestării inculpatului după reluare
Dreptul de a face plângere
Obligația de înaintare a plângerii
Termenul de rezolvare
Plângerea contra actelor procurorului
Organele cărora li se adresează plângerea
Procedura în cazul infracțiunilor flagrante
Procedura în caz de conexitate sau de indivizibilitate
Conținutul plângerii
Termenul de introducere a plângerii
Lipsa nejustificată a părții vătămate
Plângerea greșit îndreptată
Schimbarea încadrării faptei
Îndatoririle instanței de judecată
Locul unde se desfășoară judecata
Reviste:
Plângere împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispozițiilor date de acesta, altele decât rezoluțiile sau ordonanțele de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate
Drepturile persoanei vătămate în noul Cod de procedură penală
Evoluția constituționalismului în România (II)
Este admisibilă exercitarea căilor de atac împotriva soluțiilor Ministerului Public de respingere a sesizărilor penale formulate de Curtea de Conturi a României?
1. Amendă judiciară aplicată de organele penale. Executare silită prin intermediul administrației finanțelor publice. Distincție între noțiunile de "titlu de creanță" și "titlu executoriu". Consecințe asupra căilor de atac deschise de lege
Eroare judiciară. Daune morale acordate ca urmare a prejudiciului suferit de o persoană în cadrul desfășurării procedurii judiciare penale. Stabilirea despăgubirilor
Plângere în fața judecătorului împotriva rezoluțiilor procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Denunțător
Plângere împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimitere în judecată. Termenul de introducere a plângerii. Aplicarea dispozițiilor art. 278 indice 1 alin. (1) C. proc. pen. și dispozițiilor art. 278 indice 1 alin. (2) C. proc. pen. Distincție
CCR: Despre redeschiderea urmăririi penale
Procurorul: magistrat sau agent executiv?
;
se încarcă...