Obligarea de a nu părăsi localitatea | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

MĂSURILE PREVENTIVE ȘI ALTE MĂSURI PROCESUALE - MĂSURILE PREVENTIVE -
Secțiunea III
Obligarea de a nu părăsi localitatea

Conținutul măsurii Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 145. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Măsura obligării de a nu părăsi localitatea constă în îndatorirea impusă învinuitului sau inculpatului, de procuror ori de instanța de judecată, de a nu părăsi localitatea în care locuiește, fără încuviințarea organului care a dispus această măsură. Procurorul poate lua această măsură prin ordonanță și numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 143 alin. 1. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

În cursul urmăririi penale, durata măsurii prevăzute în alineatul precedent nu poate depăși 30 de zile. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

În caz de încălcare a măsurii aplicate se poate lua împotriva învinuitului sau inculpatului una din celelalte măsuri preventive, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru luarea acelor măsuri. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Libera circulație pe teritoriul României este garantată tuturor în condițiile prevăzute de legiuitor. Aceste condiții pot viza aspecte de ordin material, necesare pentru exercitarea dreptului, dar se pot constitui și în autentice restrângeri ale exercițiului său în măsura în care obiectivele urmărite în acest mod nu pot fi atinse altfel, iar restrângerea respectă condițiile constituționale ale art. 53.Astfel, cu titlu de exemplu, Curtea Constituțională aconsiderat că măsura preventivă aobligării de anu părăsi localitatea (art. 145 C. proc. pen..) reprezintă orestrângere aexercițiului dreptului la liberă circulație, dar această restrângere este în deplină concordanță cu prevederile art. 53 din Constituție, este necesară pentru buna desfășurare ainstrucției penale și nu împiedică în mod absolut sau pe termen nelimitat realizarea dreptului fundamental vizat (D.C.C. nr. 168/2002). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Martorii asistenți
Mijloacele materiale de probă
Ridicarea de obiecte și înscrisuri Efectuarea perchezițiilor
Constatarea tehnico științifică și constatarea medico legală
Expertizele
Folosirea interpreților
Cercetarea la fața locului și reconstituirea
Comisia rogatorie și delegarea
Dispoziții generale
Reținerea
Obligarea de a nu părăsi localitatea
Arestarea preventivă
Liberarea provizorie sub control judiciar și liberarea provizorie pe cauțiune
Luarea măsurilor de ocrotire și de siguranță
Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii
Sesizarea organelor de urmărire penală
Desfășurarea urmăririi penale
Suspendarea urmăririi penale
Încetarea urmăririi penale
Scoaterea de sub urmărirea penală
Procedura prezentării materialului de urmărire penală
Reviste:
Achitare. Apel. Luarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea
Mandat european de arestare. Consimțământul persoanei solicitate la predare. Arestarea persoanei solicitate în vederea predării
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 76/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 145 și 1451 din Codul de procedură penală, în cazul măsurilor preventive constând în obligarea de a nu părăsi localitatea sau țara, luate sau prelungite în cursul urmăririi penale, ulterior sesizării instanței
;
se încarcă...