Înscrisurile | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PROBELE ȘI MIJLOACELE DE PROBĂ - MIJLOACELE DE PROBĂ -
Secțiunea V
Înscrisurile Jurisprudență

Mijloacele de probă scrise Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 89. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Înscrisurile pot servi ca mijloace de probă, dacă în conținutul lor se arată fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului. Jurisprudență

Procesul-verbal ca mijloc de probă

Art. 90. - Jurisprudență, Librăria Indaco (1)

Procesele-verbale încheiate de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată sunt mijloace de probă.

De asemenea, sunt mijloace de probă procesele-verbale și actele de constatare, încheiate de alte organe, dacă legea prevede aceasta. Respingeri de neconstituționalitate (16), Jurisprudență, Reviste (2)

Cuprinsul și forma procesului-verbal

Art. 91. - Jurisprudență

Procesul-verbal trebuie să cuprindă: Jurisprudență

a) data și locul unde este încheiat; Modificări (1), Jurisprudență

b) numele, prenumele și calitatea celui care îl încheie; Jurisprudență

c) numele, prenumele, ocupația și adresa martorilor asistenți, când există; Jurisprudență

d) descrierea amănunțită a celor constatate, precum și a măsurilor luate; Jurisprudență

e) numele, prenumele, ocupația și adresa persoanelor la care se referă procesul-verbal, obiecțiile și explicațiile acestora;

f) mențiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale. Reviste (1)

Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagină și la sfârșit de cel care îl încheie, precum și de persoanele arătate la lit. c) și e). Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face mențiune despre aceasta. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Competența după materie și după calitatea persoanei
Competența teritorială
Competența în caz de indivizibilitate și conexitate
Dispoziții comune
Incompatibilitatea
Strămutarea judecării cauzei penale
Declarațiile învinuitului sau ale inculpatului
Declarațiile părții vătămate, părții civile și ale părții responsabile civilmente
Declarațiile martorilor
Confruntarea
Înscrisurile
Înregistrările audio sau video
Martorii asistenți
Mijloacele materiale de probă
Ridicarea de obiecte și înscrisuri Efectuarea perchezițiilor
Constatarea tehnico științifică și constatarea medico legală
Expertizele
Folosirea interpreților
Cercetarea la fața locului și reconstituirea
Comisia rogatorie și delegarea
Dispoziții generale
Reviste:
Abuz în serviciu. Achitare. Lipsa prejudiciului
Despre probe în dreptul fiscal românesc
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 233 ind.1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Acordul de recunoaștere a vinovăției. Posibilitatea inculpatului de a reveni asupra manifestării sale de voință ulterior încheierii acordului
Referințe în cărți:
Dreptul la tăcere și la neautoincriminare
;
se încarcă...