Înregistrările convorbirilor | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

MIJLOACELE DE PROBĂ - Înregistrările audio sau video -
Înregistrările convorbirilor Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (32)

Art. 911. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (36), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Înregistrările pe bandă magnetică ale unor convorbiri efectuate cu autorizarea motivată a procurorului desemnat de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege, dacă sunt date sau indicii temeinice privind pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni pentru care urmărirea penală se face din oficiu, iar interceptarea este utilă, pentru aflarea adevărului, pot servi ca mijloace de probă, dacă din conținutul convorbirilor înregistrate rezultă fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Autorizarea procurorului se dă pentru durata necesară înregistrării, până la cel mult 30 de zile, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Autorizarea poate fi prelungită în aceleași condiții, pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Înregistrările prevăzute în alin. 1 pot fi făcute și la cererea motivată a persoanei vătămate privind comunicările ce-i sunt adresate, cu autorizarea procurorului anume desemnat de procurorul general. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Persoana vătămată
Obligația de prezentare
Întrebări prealabile
Jurământul martorului
Modul și limitele ascultării martorului
Obiectul confruntării
Procedura confruntării
Mijloacele de probă scrise
Procesul verbal ca mijloc de probă
Cuprinsul și forma procesului verbal
Înregistrările convorbirilor
Certificarea înregistrărilor
Alte înregistrări
Înregistrările de imagini
Verificarea mijloacelor de probă
Prezența martorilor asistenți
Stabilirea identității martorilor asistenți
Obiectele ca mijloc de probă
Corpuri delicte
Ridicarea de obiecte și înscrisuri
Predarea obiectelor și înscrisurilor
Reviste:
Legalitatea mijloacelor de probă. Interceptările și înregistrările audio sau video. Percheziția (ÎCCJ, S. pen. - decizia nr. 275/2010)
Cadrul general tactic al investigației penale în cazul infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism
Supravegherea tehnică (II)
Considerații privitoare la modificarea art. 305 din Codul de procedură penală
Cauza Pruteanu vs. România. Ce învățăm din ea?
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Probele în lumina Convenției Europene a Drepturilor Omului
Supravegherea tehnică în lumina noilor soluții ale Curții Constituționale - interpretarea și aplicarea deciziilor în materie ale instanței constituționale
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...