Înmânarea citației | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ACTE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE - CITAREA, COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE, MANDATUL DE ADUCERE -
Înmânarea citației Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 178. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Citația se înmânează personal celui citat, care va semna dovada de primire. Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă persoana citată nu vrea să primească citația, sau primind-o nu voiește sau nu poate să semneze dovada de primire, agentul lasă citația celui citat ori, în cazul refuzului de primire, o afișează pe ușa locuinței acestuia, încheind despre aceasta proces-verbal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Când citarea se face potrivit art. 177 alin. 1 partea finală, alin. 5, 6 și 7, unitățile acolo arătate sunt obligate a înmâna de îndată citația persoanei citate sub luare de dovadă, certificându-i semnătura sau arătând motivul pentru care nu s-a putut obține semnătura acesteia. Dovada este predată agentului procedural, iar acesta o înaintează organului de urmărire penală sau instanței de judecată care a emis citația. Jurisprudență

Citația destinată unei unități din cele la care se referă art. 145 din Codul penal se predă la registratură sau funcționarului însărcinat cu primirea corespondenței. Dispozițiile alin. 2 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Prezumția de nevinovăție
Concludența și utilitatea probei
Interzicerea mijloacelor de constrângere
Asistența învinuitului sau a inculpatului
Drepturile apărătorului
Asistența celorlalte părți
Reprezentarea
Modul de citare
Conținutul citației
Locul de citare
Înmânarea citației
Înmânarea citației altor persoane
Cercetări în vederea înmânării citației
Dovada de primire și procesul verbal de predare a citației
Comunicarea altor acte procedurale
Mandatul de aducere
Executarea mandatului de aducere
Consecințele nerespectării termenului
Calculul termenelor procedurale
Acte considerate ca făcute în termen
Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive
Reviste:
Confluența de riscuri - efectele contribuției concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului
;
se încarcă...