Durata arestării inculpatului | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

MĂSURILE PREVENTIVE - Arestarea preventivă -
Durata arestării inculpatului Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 149. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

Durata arestării inculpatului nu poate depăși 30 de zile, afară de cazul când ea este prelungită în condițiile legii. Termenul curge de la data emiterii mandatului când arestarea a fost dispusă după ascultarea inculpatului, iar în cazul când arestarea a fost dispusă în lipsa inculpatului, termenul curge de la prezentarea acestuia la organul judiciar care a emis mandatul. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

Când o cauză este trecută pentru continuarea urmăririi penale de la un organ de urmărire la altul, mandatul de arestare emis anterior rămâne valabil. Durata arestării se calculează potrivit dispozițiilor alineatului precedent. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

Arestarea inculpatului în cursul judecății durează până la soluționarea definitivă a cauzei, afară de cazul când instanța dispune revocarea ei. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (2), Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Controversele cu privire la această interpretare au generat sesizarea Curții Constituționale care, inițial, prin Decizia nr. 60/1994, rămasă definitivă prin Decizia nr. 20/1995, aadmis excepția de neconstituționalitate privind dispozițiile art. 149 alin. (3) C. proc. pen.. și ahotărât că acestea sunt neconstituționale în măsura în care se interpretează că durata arestării preventive dispuse de instanță poate depăși 30 de zile, fără afi necesară prelungirea, prin aplicarea directă adispozițiilor art. 23 din Constituție. S-a motivat că privarea de libertate este un fapt la fel de grav, indiferent când se produce, în faza urmăririi penale sau judecății, și că nu trebuie să existe elemente de diferențiere de tratament juridic în funcție de faza procesuală în care se dispune măsura. De altfel, textul constituțional în care se face referire la arestarea preventivă nu distinge după cum aceasta se produce într-o fază sau alta aprocesului penal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Calea de atac în contra încheierii privind măsurile preventive
Ținerea separată a unor categorii de infractori
Condițiile reținerii
Durata reținerii
Conținutul măsurii
$1 Arestarea învinuitului
Condițiile pentru arestarea învinuitului
Arestarea învinuitului la instanța de judecată
$2 Arestarea inculpatului
Condițiile și cazurile în care se dispune arestarea inculpatului
Durata arestării inculpatului
Ascultarea inculpatului
Conținutul mandatului de arestare
Executarea mandatului
Obiecții în ceea ce privește identitatea
Negăsirea persoanei prevăzute în mandat
Prelungirea duratei arestării
Propunerea pentru prelungirea arestării
Procedura prelungirii arestării de către instanță
Procedura în cauzele cu mai mulți arestați
Modalitățile liberării provizorii
Reviste:
Prezumția de constituționalitate a normelor juridice (II)
Liberare provizorie sub control judiciar. Pedeapsă prevăzută de lege
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală de la 1968
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală de la 1968
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 279/1997 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 149 alin. 3 din Codul de procedură penală*)
Decizia nr. 546/1997 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 alin. 3 și ale art. 300 alin. 3 din Codul de procedură penală
;
se încarcă...