Dreptul de a face plângere | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

URMĂRIREA PENALĂ - PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA MĂSURILOR ȘI ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ -
Dreptul de a face plângere Respingeri de neconstituționalitate (5)

Art. 275. - Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (5)

Orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime. Jurisprudență, Reviste (1)

Se poate face plângere, în condițiile prevăzute în alineatul precedent, și împotriva rezoluției date potrivit art. 228 alin. 6. Jurisprudență

Plângerea se adresează procurorului care supraveghează activitatea organului de cercetare penală și se depune fie direct la acesta, fie la organul de cercetare penală. Jurisprudență

Introducerea plângerii nu suspendă aducerea la îndeplinire a măsurii sau a actului care formează obiectul plângerii.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmărire
Cuprinsul ordonanței de restituire
Dispozițiile privitoare la măsurile preventive, de siguranță sau asigurătorii
Trimiterea la organul competent
Obligațiile organelor competente
Cazurile de reluare
Reluarea după suspendare
Reluarea în caz de restituire
Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi
Durata arestării inculpatului după reluare
Dreptul de a face plângere
Obligația de înaintare a plângerii
Termenul de rezolvare
Plângerea contra actelor procurorului
Organele cărora li se adresează plângerea
Procedura în cazul infracțiunilor flagrante
Procedura în caz de conexitate sau de indivizibilitate
Conținutul plângerii
Termenul de introducere a plângerii
Lipsa nejustificată a părții vătămate
Plângerea greșit îndreptată
Reviste:
Plângere în fața judecătorului împotriva rezoluțiilor procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Denunțător
Procurorul: magistrat sau agent executiv?
Plângere împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispozițiilor date de acesta, altele decât rezoluțiile sau ordonanțele de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate
Este admisibilă exercitarea căilor de atac împotriva soluțiilor Ministerului Public de respingere a sesizărilor penale formulate de Curtea de Conturi a României?
Eroare judiciară. Daune morale acordate ca urmare a prejudiciului suferit de o persoană în cadrul desfășurării procedurii judiciare penale. Stabilirea despăgubirilor
;
se încarcă...