Dispoziții speciale privind unitățile publice | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

MIJLOACELE DE PROBĂ - Ridicarea de obiecte și înscrisuri Efectuarea perchezițiilor -
Dispoziții speciale privind unitățile publice Modificări (1)

Art. 111. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dispozițiile din prezenta secțiune se aplică în mod corespunzător și atunci când actele procedurale se efectuează la o unitate din cele la care se referă art. 145 din Codul penal, dispoziții care se completează după cum urmează: Modificări (1)

a) organul judiciar se legitimează și, după caz, înfățișează reprezentantului unității autorizația dată de procuror; Modificări (1), Jurisprudență

b) ridicarea de obiecte și înscrisuri, precum și percheziția se efectuează în prezența reprezentantului unității;

c) atunci când este obligatorie prezența martorilor asistenți, aceștia pot face parte din personalul unității;

d) copie de pe procesul-verbal se lasă reprezentantului unității. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Percheziția este reglementată în Codul de procedură penală (art. 100-111), constituind omodalitate de ridicare de către organele judiciare aobiectelor și înscrisurilor ce pot servi ca mijloace de probă în procesul penal, când persoana căreia is-a cerut să predea aceste mijloace de probă tăgăduiește existența sau deținerea lor, precum și ori de câte ori există indicii temeinice că efectuarea unei percheziții este necesară pentru descoperirea și strângerea probelor. Situarea percheziției în contextul art. 23 din Constituție sugerează faptul că prin ea însăși vizează direct libertatea individuală, siguranța persoanei, ceea ce impune ca efectuarea ei să fie permisă numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Încuviințarea percheziției domiciliare
Percheziția domiciliară în cursul judecății
Timpul de efectuare a percheziției
Procedura percheziției
Efectuarea percheziției domiciliare
Efectuarea percheziției corporale
Identificarea și păstrarea obiectelor
Procesul verbal de percheziție și de ridicare a obiectelor și înscrisurilor
Măsuri privind obiectele ridicate
Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate
Dispoziții speciale privind unitățile publice
Folosirea unor specialiști
Obiectul și materialul constatării tehnico științifice
Constatarea medico legală
Raportul de constatare tehnico științifică sau medico legală
Ordonarea efectuării expertizei
Expertiza obligatorie
Procedura expertizei
Experți oficiali
Lămuriri date expertului și părților
Drepturile expertului
Reviste:
Respectarea dreptului la viață privată și a inviolabilității domiciliului prin prisma jurisprudenței CEDO în cauza Cacuci și S.C. VIRRA & CONT PAD S.R.L. împotriva României
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...