Dispoziții comune | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

COMPETENȚA - FELURILE COMPETENȚEI -
Secțiunea IV
Dispoziții comune

Excepții de necompetență

Art. 39. - Jurisprudență

Excepția de necompetență materială și cea de necompetență după calitatea persoanei pot fi ridicate în tot cursul procesului penal, până la pronunțarea hotărârii definitive. Jurisprudență, Reviste (2)

Excepția de necompetență teritorială poate fi ridicată numai până la citirea actului de sesizare în fața primei instanțe de judecată. Jurisprudență

Excepțiile de necompetență pot fi ridicate de procuror, de oricare dintre părți, sau puse în discuția părților din oficiu. Jurisprudență

Competența în caz de schimbare a calității inculpatului Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 40. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Când competența instanței este determinată de calitatea inculpatului, instanța rămâne competentă a judeca, chiar dacă inculpatul, după săvârșirea infracțiunii, nu mai are acea calitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Dobândirea calității după săvârșirea infracțiunii nu determină schimbarea competenței. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Competența în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării

Art. 41. - Jurisprudență

Instanța sesizată cu judecarea unei infracțiuni rămâne competentă a o judeca chiar dacă constată, după efectuarea cercetării judecătorești, că infracțiunea este de competența instanței inferioare. Jurisprudență

Schimbarea calificării faptei printr-o lege nouă, intervenită în cursul judecării cauzei, nu atrage incompetența instanței de judecată, afară de cazul când prin acea lege s-ar dispune altfel. Jurisprudență

Declinarea de competență

Art. 42. - Jurisprudență

Instanța de judecată care își declină competența trimite dosarul instanței de judecată arătată ca fiind competentă prin hotărârea de declinare. Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă declinarea a fost determinată de competența materială sau după calitatea persoanei, instanța căreia i s-a trimis cauza poate folosi actele îndeplinite și poate menține măsurile dispuse de instanța desesizată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În cazul declinării pentru necompetență teritorială, actele îndeplinite ori măsurile dispuse se mențin. Jurisprudență

Hotărârea de declinare a competenței nu este supusă apelului și nici recursului. Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

Conflictul de competență

Art. 43. - Jurisprudență

Când două sau mai multe instanțe se recunosc competente a judeca aceeași cauză ori își declină competența, conflictul pozitiv sau negativ de competență se soluționează de instanța ierarhic superioară comună. Jurisprudență, Reviste (1)

Când conflictul de competență se ivește între o instanță civilă și una militară, soluționarea conflictului este de competența Curții Supreme de Justiție. Jurisprudență

Instanța ierarhic superioară comună este sesizată în caz de conflict pozitiv, de către instanța care s-a declarat cea din urmă competentă, iar în caz de conflict negativ, de către instanța care și-a declinat cea din urmă competența. Jurisprudență

În toate cazurile, sesizarea se poate face și de procuror sau de părți.

Până la soluționarea conflictului pozitiv de competență judecata se suspendă. Reviste (1)

Instanța care și-a declinat competența ori s-a declarat competentă cea din urmă ia măsurile și efectuează actele ce reclamă urgență. Jurisprudență

Instanța ierarhic superioară comună hotărăște asupra conflictului de competență cu citarea părților. Jurisprudență, Reviste (1)

Când instanța sesizată cu soluționarea conflictului de competență constată că acea cauză este de competența altei instanțe decât cele între care a intervenit conflictul și față de care nu este instanță superioară comună trimite dosarul instanței superioare comune.

Instanța căreia i s-a trimis cauza prin hotărârea de stabilire a competenței nu se mai poate declara necompetentă, afară de cazul în care, în urma noii situații de fapt ce rezultă din completarea cercetării judecătorești, se constată că fapta constituie o infracțiune dată prin lege în competența altei instanțe. Jurisprudență

Instanța căreia i s-a trimis cauza aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 42 alin. 2.

Chestiuni prealabile Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 44. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Instanța penală este competentă să judece orice chestiune prealabilă de care depinde soluționarea cauzei, chiar dacă prin natura ei acea chestiune este de competența altei instanțe. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Chestiunea prealabilă se judecă de către instanța penală, potrivit regulilor și mijloacelor de probă privitoare la materia căreia îi aparține acea chestiune. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Hotărârea definitivă a instanței civile, asupra unei împrejurări ce constituie o chestiune prealabilă în procesul penal, are autoritate de lucru judecat în fața instanței penale. Jurisprudență

Dispoziții care se aplică la urmărirea penală Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 45. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dispozițiile cuprinse în art. 30-36, 38, 40, 42 și 44 se aplică în mod corespunzător și în cursul urmăririi penale. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Când nici unul din locurile arătate în art. 30 alin. 1 nu este cunoscut, competența revine organului de urmărire penală care a fost mai întâi sesizat. Jurisprudență

În caz de sesizări simultane, precăderea se stabilește în ordinea enumerării de la art. 30 alin. 1.

Dacă în raport cu vreunul din criteriile arătate în art. 30 alin. 1 sunt competente mai multe organe de urmărire penală, competența revine organului care a fost mai întâi sesizat. Jurisprudență

Urmărirea penală a infracțiunilor săvârșite în condițiile prevăzute în art. 31 se efectuează de către organul de urmărire penală din raza teritorială a instanței competente să judece cauza. Modificări (1)

Conflictul de competență între doi sau mai mulți procurori se rezolvă de către procurorul superior comun acestora. Când conflictul se ivește între două sau mai multe organe de cercetare penală, competența se stabilește de către procurorul care exercită supravegherea activității de cercetare penală a acestor organe.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Acțiunea penală
Acțiunea civilă
Părțile în procesul penal
Competența după materie și după calitatea persoanei
Competența teritorială
Competența în caz de indivizibilitate și conexitate
Dispoziții comune
Incompatibilitatea
Strămutarea judecării cauzei penale
Declarațiile învinuitului sau ale inculpatului
Declarațiile părții vătămate, părții civile și ale părții responsabile civilmente
Declarațiile martorilor
Confruntarea
Înscrisurile
Înregistrările audio sau video
Martorii asistenți
Mijloacele materiale de probă
Reviste:
Competență după calitatea persoanei. Plângere împotriva rezoluției de neîncepere a urmăririi penale. Avocat - neînceperea urmăririi penale
Sentință pronunțată de judecătorie după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010. Infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu. Căi de atac. Instanța competentă
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la competența de soluționare a cauzelor având ca obiect infracțiunile prevăzute în art. 331-352 din Codul penal sau alte infracțiuni în legătură cu îndatoririle de serviciu, săvârșite de personalul militar al fostei Direcții Generale a Penitenciarelor înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală de la 1968
Infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (1) Cod penal. Infracțiunea continuată
Hotărâre pronunțată în primă instanță de judecătorie după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010. Hotărâre pronunțată în temeiul art. 278 indice 1 C. proc. pen. Cerere de recurs. Competență
Chestiunile prealabile în procesul penal. Prezentare comparativă. Posibile elemente de neconvenționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (3) C. pr. pen./Preliminary aspects in the criminal trial. Comparative presentation. Possible elements of unconventionality of the provisions of art. 52 para. (3) of Criminal Procedure Code
Chestiunile prealabile în procesul penal. Prezentare comparativă. Posibile elemente de neconvenționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (3) C. pr. pen.
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 67/2003 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 26/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la competența de soluționare a cauzelor având ca obiect infracțiunile prevăzute în art. 331-352 din Codul penal sau alte infracțiuni în legătură cu îndatoririle de serviciu, săvârșite de personalul militar al fostei Direcții Generale a Penitenciarelor înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...