Declarațiile martorilor | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PROBELE ȘI MIJLOACELE DE PROBĂ - MIJLOACELE DE PROBĂ -
Secțiunea III
Declarațiile martorilor

Martorul Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 78. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Doctrină (1)

Persoana care are cunoștință despre vreo faptă sau despre vreo împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în procesul penal poate fi ascultată în calitate de martor.

Ascultarea persoanei obligate a păstra secretul profesional

Art. 79. - Jurisprudență

Persoana obligată a păstra secretul profesional nu poate fi ascultată ca martor cu privire la faptele și împrejurările de care a luat cunoștință în exercițiul profesiei, fără încuviințarea persoanei sau a unității față de care este obligată a păstra secretul. Reviste (1)

Calitatea de martor are întâietate față de calitatea de apărător, cu privire la faptele și împrejurările pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător sau reprezentant al vreuneia dintre părți. Jurisprudență

Ascultarea soțului și a rudelor apropiate

Art. 80. - Jurisprudență, Reviste (1)

Soțul și rudele apropiate ale învinuitului sau inculpatului nu sunt obligate să depună ca martori. Jurisprudență

Organele judiciare vor aduce aceasta la cunoștință persoanelor arătate în alineatul precedent, de îndată ce au fost îndeplinite dispozițiile alin. 3 din art. 84.

Martor minor

Art. 81. - Jurisprudență

Minorul poate fi ascultat ca martor. Până la vârsta de 14 ani ascultarea lui se face în prezența unuia dintre părinți ori a tutorelui sau a persoanei căreia îi este încredințat minorul spre creștere și educare.

Persoana vătămată Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 82. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Persoana vătămată poate fi ascultată ca martor, dacă nu este constituită parte civilă sau nu participă în proces ca parte vătămată.

Obligația de prezentare

Art. 83. - Jurisprudență

Persoana chemată ca martor este obligată să se înfățișeze la locul, ziua și ora arătate în citație și are datoria să declare tot ce știe cu privire la faptele cauzei. Jurisprudență

Întrebări prealabile

Art. 84. - Jurisprudență

Martorul este întrebat mai întâi despre nume, prenume, etate, adresă și ocupație.

În caz de îndoială asupra identității martorului, aceasta se stabilește prin orice mijloc de probă. Jurisprudență

Martorul va fi apoi întrebat dacă este soț sau rudă a vreuneia dintre părți și în ce raporturi se află cu acestea, precum și dacă a suferit vreo pagubă de pe urma infracțiunii. Reviste (1)

Jurământul martorului Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 85. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Înainte de a fi ascultat, martorul depune următorul jurământ: "Jur că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu!" Jurisprudență

În timpul depunerii jurământului, martorul ține mâna pe cruce sau pe biblie. Jurisprudență

Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinței religioase a martorului.

Martorului de altă religie decât cea creștină nu îi sunt aplicabile prevederile alin. 2. Martorul fără confesiune va depune următorul jurământ: "Jur pe onoare și conștiință că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu".

Martorii care din motive de conștiință sau confesiune nu depun jurământul vor rosti în fața instanței următoarea formulă: "Mă oblig că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu".

Situațiile la care se referă alin. 3, 4 și 5 se rețin de organul judiciar pe baza afirmațiilor făcute de martor.

După depunerea jurământului sau după rostirea formulei prevăzute în alin. 5, se va pune în vedere martorului că, dacă nu va spune adevărul, săvârșește infracțiunea de mărturie mincinoasă. Jurisprudență

Despre toate acestea se face mențiune în declarația scrisă.

Minorul care nu a împlinit 14 ani nu depune jurământ; i se atrage însă atenția să spună adevărul.

Modul și limitele ascultării martorului Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 86. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Martorului i se face cunoscut obiectul cauzei și i se arată care sunt faptele sau împrejurările pentru dovedirea cărora a fost propus ca martor, cerându-i-se să declare tot ce știe cu privire la acestea. Jurisprudență, Doctrină (1)

După ce martorul a făcut declarații, i se pot pune întrebări cu privire la faptele și împrejurările care trebuie constatate în cauză, cu privire la persoana părților, precum și în ce mod a luat cunoștință despre cele declarate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dispozițiile art. 71-74 se aplică în mod corespunzător și la ascultarea martorului.
Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
   1. Aducerea la cunoștința învinuitului (în prezent, suspect/inculpat) a dreptului de a nu face declarații este obligatorie și în situația în care se procedează la consemnarea declarațiilor acestuia într-un proces-verbal având un alt obiect. Atât timp cât în cuprinsul unui astfel de înscris se face referire și la fapta de săvârșirea căreia persoana este învinuită, încadrarea juridică a acesteia și se consemnează poziția învinuitului în raport cu această faptă, este obligatoriu să se aducă la cunoștința acestuia dreptul de a nu face declarații, drept garantat de art. 70 alin. (2) CPP 1968, încălcarea acestei obligații conducând la nulitatea relativă a actului. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea noastră procesual civilă nu conține oprevedere expresă cu privire la obligația instanței de a-l lăsa pe martor să spună tot ce știe în legătură cu pricina ce formează obiectul judecății și numai după aceea să-i pună întrebări. Oasemenea dispoziție există însă în Codul de procedură penală și ea este de natură să garanteze relatarea veridică afaptelor percepute de martor [art. 86 alin. (1) și (2) C. proc. pen..]. De aceea, este recomandabil să se procedeze în mod similar și în procesul civil291. 
    291 A se vedea: A. Ionașcu, op. cit., p. 221; I. Stoenescu, S. Zilberstein, p. 375.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Legea noastră procesual civilă nu conține oprevedere expresă cu privire la obligația instanței de a-l lăsa pe martor să spună tot ce știe în legătură cu pricina ce formează obiectul judecății și numai după aceea să-i pună întrebări. Oasemenea dispoziție există însă în Codul de procedură penală și ea este de natură să garanteze relatarea veridică afaptelor percepute de martor [art. 86 alin. (1) și (2) C. proc. pen..]. De aceea, este recomandabil să se procedeze în mod similar și în procesul civil291. 
    291 A se vedea: A. Ionașcu, op. cit., p. 221; I. Stoenescu, S. Zilberstein, p. 375.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Acțiunea civilă
Părțile în procesul penal
Competența după materie și după calitatea persoanei
Competența teritorială
Competența în caz de indivizibilitate și conexitate
Dispoziții comune
Incompatibilitatea
Strămutarea judecării cauzei penale
Declarațiile învinuitului sau ale inculpatului
Declarațiile părții vătămate, părții civile și ale părții responsabile civilmente
Declarațiile martorilor
Confruntarea
Înscrisurile
Înregistrările audio sau video
Martorii asistenți
Mijloacele materiale de probă
Ridicarea de obiecte și înscrisuri Efectuarea perchezițiilor
Constatarea tehnico științifică și constatarea medico legală
Expertizele
Folosirea interpreților
Cercetarea la fața locului și reconstituirea
Reviste:
Verificarea legalității administrării probelor în cadrul procedurii de cameră preliminară. Aspecte controversate
Audierea martorilor. Aspecte controversate. Jurisprudență (Partea I)
Aspecte jurisprudențiale privind procedura camerei preliminare
Hotărârea CEDO din 3 decembrie 2013 în cauza Vararu împotriva României
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
;
se încarcă...