Conținutul citației | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ACTE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE - CITAREA, COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE, MANDATUL DE ADUCERE -
Conținutul citației Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 176. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Citația este individuală și trebuie să cuprindă următoarele mențiuni:

a) denumirea organului de urmărire penală sau a instanței de judecată care emite citația, sediul său, data emiterii și numărul dosarului; Jurisprudență

b) numele, prenumele celui citat, calitatea în care este citat și indicarea obiectului cauzei; Jurisprudență

c) adresa celui citat, care trebuie să cuprindă în orașe și municipii: localitatea, județul, strada, numărul și apartamentul unde locuiește, iar în comune: județul, comuna și satul. Jurisprudență

În citație se menționează, când este cazul, orice alte date necesare pentru stabilirea adresei celui citat;

d) ora, ziua, luna și anul, locul de înfățișare, precum și invitarea celui citat să se prezinte la data și locul indicate, cu arătarea consecințelor legale în caz de neprezentare. Jurisprudență

Citația se semnează de cel care o emite. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Mijloacele de probă
Sarcina administrării probelor
Prezumția de nevinovăție
Concludența și utilitatea probei
Interzicerea mijloacelor de constrângere
Asistența învinuitului sau a inculpatului
Drepturile apărătorului
Asistența celorlalte părți
Reprezentarea
Modul de citare
Conținutul citației
Locul de citare
Înmânarea citației
Înmânarea citației altor persoane
Cercetări în vederea înmânării citației
Dovada de primire și procesul verbal de predare a citației
Comunicarea altor acte procedurale
Mandatul de aducere
Executarea mandatului de aducere
Consecințele nerespectării termenului
Calculul termenelor procedurale
;
se încarcă...