Consecințele nerespectării termenului | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ACTE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE - TERMENELE -
Consecințele nerespectării termenului

Art. 185. - Referințe în jurisprudență (51)

Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercițiul dreptului și nulitatea actului făcut peste termen. Referințe în jurisprudență (25)

Când o măsură procesuală nu poate fi luată decât pe un anumit termen, expirarea acestuia atrage de drept încetarea efectului măsurii. Referințe în jurisprudență (5)

Pentru celelalte termene procedurale se aplică, în caz de nerespectare, dispozițiile privitoare la nulități. Referințe în jurisprudență (3)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Modul de citare
Conținutul citației
Locul de citare
Înmânarea citației
Înmânarea citației altor persoane
Cercetări în vederea înmânării citației
Dovada de primire și procesul verbal de predare a citației
Comunicarea altor acte procedurale
Mandatul de aducere
Executarea mandatului de aducere
Consecințele nerespectării termenului
Calculul termenelor procedurale
Acte considerate ca făcute în termen
Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive
Acoperirea cheltuielilor judiciare
Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului
Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare
Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți
Modificări în acte procedurale
Îndreptarea erorilor materiale
;
se încarcă...