Competența în caz de indivizibilitate și conexitate | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

COMPETENȚA - FELURILE COMPETENȚEI -
Secțiunea III
Competența în caz de indivizibilitate și conexitate

Reunirea cauzelor Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 32. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În caz de indivizibilitate sau de conexitate, judecata în primă instanță, dacă are loc în același timp pentru toate faptele și pentru toți făptuitorii, se efectuează de aceeași instanță.

Cazurile de indivizibilitate Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 33. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Este indivizibilitate:

a) când la săvârșirea unei infracțiuni au participat mai multe persoane; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

b) când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite prin același act; Jurisprudență, Reviste (1)

c) în cazul infracțiunii continuate sau în orice alte cazuri când două sau mai multe acte materiale alcătuiesc o singură infracțiune. Jurisprudență

Cazurile de conexitate Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 34. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Este conexitate: Jurisprudență

a) când două sau mai multe infracțiuni sunt săvârșite prin acte diferite, de una sau de mai multe persoane împreună, în același timp și în același loc; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) când două sau mai multe infracțiuni sunt săvârșite în timp ori în loc diferit, după o prealabilă înțelegere între infractori; Jurisprudență

c) când o infracțiune este săvârșită pentru a pregăti, a înlesni sau a ascunde comiterea altei infracțiuni, ori este săvârșită pentru a înlesni sau a asigura sustragerea de la răspundere penală a făptuitorului altei infracțiuni; Jurisprudență

d) când între două sau mai multe infracțiuni există legătură și reunirea cauzelor se impune pentru o bună înfăptuire a justiției. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Competența în caz de indivizibilitate sau conexitate Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 35. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

În caz de indivizibilitate sau conexitate, dacă competența în raport cu diferiții făptuitori ori diferitele fapte aparține, potrivit legii, mai multor instanțe de grad egal, competența de a judeca toate faptele și pe toți făptuitorii revine instanței mai întâi sesizate, iar dacă competența după natura faptelor sau după calitatea persoanelor aparține unor instanțe de grad diferit, competența de a judeca toate cauzele reunite revine instanței superioare în grad. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dacă dintre instanțe una este civilă, iar alta militară, competența revine instanței militare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Dacă instanța civilă este superioară în grad, competența revine instanței militare echivalente în grad cu instanța civilă. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Competența de a judeca cauzele reunite rămâne dobândită instanței, chiar dacă pentru fapta sau pentru făptuitorul care a determinat competența acestei instanțe s-a dispus încetarea procesului penal ori s-a pronunțat achitarea. Modificări (1), Jurisprudență

Tăinuirea, favorizarea infractorului și nedenunțarea unor infracțiuni sunt de competența instanței care judecă infracțiunea la care acestea se referă. Modificări (1), Jurisprudență

Instanța competentă a hotărî reunirea cauzelor

Art. 36. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Reunirea cauzelor se hotărăște de instanța căreia îi revine competența de judecată, potrivit dispozițiilor art. 35. Jurisprudență

În cazul prevăzut în art. 35 alin. 3, reunirea cauzelor se hotărăște de instanța civilă, care trimite dosarul instanței militare căreia îi revine competența. Modificări (1), Jurisprudență

Cazuri speciale

Art. 37. - Jurisprudență

În cazurile de indivizibilitate prevăzute în art. 33 lit. a) și b), precum și în cele de conexitate, cauzele sunt reunite dacă ele se află în fața primei instanțe de judecată, chiar după desființarea hotărârii cu trimitere de către instanța de apel sau după casarea cu trimitere de către instanța de recurs. Jurisprudență

Cauzele se reunesc și la instanțele de apel, precum și la cele de recurs, de același grad, dacă se află în același stadiu de judecată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În cazul de indivizibilitate prevăzut în art. 33 lit. c) cauzele trebuie să fie reunite întotdeauna. Jurisprudență

Disjungerea Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

În cazul de indivizibilitate prevăzut în art. 33 lit. a), precum și în toate cazurile de conexitate, instanța poate dispune, în interesul unei bune judecăți, disjungerea cauzei, astfel ca judecarea unora dintre infractori sau dintre infracțiuni să se facă separat. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Acțiunea penală
Acțiunea civilă
Părțile în procesul penal
Competența după materie și după calitatea persoanei
Competența teritorială
Competența în caz de indivizibilitate și conexitate
Dispoziții comune
Incompatibilitatea
Strămutarea judecării cauzei penale
Declarațiile învinuitului sau ale inculpatului
Declarațiile părții vătămate, părții civile și ale părții responsabile civilmente
Declarațiile martorilor
Confruntarea
Înscrisurile
Înregistrările audio sau video
Martorii asistenți
Reviste:
Restituirea pentru refacerea actului de sesizare. Restituirea pentru refacerea urmăririi penale
;
se încarcă...