Calculul termenelor procedurale | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ACTE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE - TERMENELE -
Calculul termenelor procedurale

Art. 186. - Jurisprudență, Reviste (2)

La calcularea termenelor procedurale se pornește de la ora, ziua, luna sau anul menționat în actul care a provocat curgerea termenului, afară de cazul când legea dispune altfel. Jurisprudență

La calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socotește ora sau ziua de la care începe să curgă termenul, nici ora sau ziua în care acesta se împlinește. Jurisprudență

Termenele socotite pe luni sau pe ani expiră, după caz, la sfârșitul zilei corespunzătoare a ultimei luni ori la sfârșitul zilei și lunii corespunzătoare din ultimul an. Dacă această zi cade într-o lună ce nu are zi corespunzătoare, termenul expiră în ultima zi a acelei luni. Jurisprudență

Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârșitul primei zile lucrătoare care urmează. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Conținutul citației
Locul de citare
Înmânarea citației
Înmânarea citației altor persoane
Cercetări în vederea înmânării citației
Dovada de primire și procesul verbal de predare a citației
Comunicarea altor acte procedurale
Mandatul de aducere
Executarea mandatului de aducere
Consecințele nerespectării termenului
Calculul termenelor procedurale
Acte considerate ca făcute în termen
Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive
Acoperirea cheltuielilor judiciare
Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului
Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare
Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți
Modificări în acte procedurale
Îndreptarea erorilor materiale
Înlăturarea unor omisiuni vădite
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Considerații în legătură cu medierea penală*
;
se încarcă...