Art 75 Declarațiile celorlalte părți din proces | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Declarațiile părții vătămate, părții civile și ale părții responsabile civilmente - Declarațiile celorlalte părți din proces -
Art. 75.
- Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (117), Reviste (2)

Declarațiile părții vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului, numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 65 Sarcina administrării probelor
Art 66 Prezumția de nevinovăție
Art 67 Concludența și utilitatea probei
Art 68 Interzicerea mijloacelor de constrângere
Art 69 Declarațiile învinuitului sau ale inculpatului
Art 70 Întrebări și lămuriri prealabile
Art 71 Modul de ascultare
Art 72 Întrebări cu privire la faptă
Art 73 Consemnarea declarațiilor
Art 74 Ascultarea învinuitului sau inculpatului la locul unde se află
Art 75 Declarațiile celorlalte părți din proces
Art 76 Explicații prealabile
Art 77 Modul de ascultare
Art 78 Martorul
Art 79 Ascultarea persoanei obligate a păstra secretul profesional
Art 80 Ascultarea soțului și a rudelor apropiate
Art 81 Martor minor
Art 82 Persoana vătămată
Art 83 Obligația de prezentare
Art 84 Întrebări prealabile
Art 85 Jurământul martorului
Reviste:
Regimul juridic al probelor din auzite în legislația Statelor Unite ale Americii. Propuneri de lege ferenda privind reglementarea probelor din auzite în dreptul procesual penal român
Hotărârea CEDO din 3 decembrie 2013 în cauza Vararu împotriva României
;
se încarcă...