Art 6 Garantarea dreptului de apărare | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

SCOPUL ȘI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL - Garantarea dreptului de apărare -
Art. 6.
- Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (204), Reviste (1), Doctrină (1)

Dreptul de apărare este garantat învinuitului, inculpatului și celorlalte părți în tot cursul procesului penal. Respingeri de neconstituționalitate (12), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1)

În cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate să asigure părților deplina exercitare a drepturilor procesuale în condițiile prevăzute de lege și să administreze probele necesare în apărare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (16)

Organele judiciare au obligația să încunoștințeze pe învinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este învinuit, încadrarea juridică a acesteia și să-i asigure posibilitatea pregătirii și exercitării apărării. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (4)

Orice parte are dreptul să fie asistată de apărător în tot cursul procesului penal. Respingeri de neconstituționalitate (10), Referințe în jurisprudență (10)

Organele judiciare au obligația să încunoștințeze pe învinuit sau inculpat, înainte de a i se lua prima declarație, despre dreptul de a fi asistat de un apărător, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de ascultare. În condițiile și în cazurile prevăzute de lege, organele judiciare sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea asistenței juridice a învinuitului sau inculpatului, dacă acesta nu are apărător ales. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Dezvoltând prevederile constituționale, legislația în domeniu conține dispoziții referitoare la asistența judiciară. Altfel, O.U.G. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în detalierea dispozițiilor constituționale referitoare la dreptul la apărare, prevede, în art. 1, că ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistență acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil și garantarea accesului egal la actul de justiție, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită ahotărârilor judecătorești sau aaltor titluri executorii. În art. 6 din Codul de procedură penală adoptat în 1968 s-a prevăzut, ca regulă de bază aprocesului penal, garantarea dreptului de apărare. După 1990, aceste dispoziții au cunoscut modificări substanțiale, atât prin legi preconstituționale (Legea nr. 32/1990), cât și postconstituționale (Legea nr. 281/2003), care au concretizat garanții procesuale pentru realizarea dreptului. În acest mod, dreptul la apărare adobândit un caracter concret atât pentru învinuit sau inculpat, cât și pentru celelalte părți implicate în soluționarea cauzelor penale, și aceasta pe întreaga durată aprocesului penal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 1 Scopul procesului penal
Art 2 Legalitatea și oficialitatea procesului penal
Art 3 Aflarea adevărului
Art 4 Rolul activ
Art 5 Garantarea libertății persoanei
Art 5^1 Respectarea demnității umane
Art 6 Garantarea dreptului de apărare
Art 7 Limba în care se desfășoară procesul penal
Art 8 Folosirea limbii oficiale prin traducător
Art 9 Obiectul și exercitarea acțiunii penale
Art 10 Cazurile în care punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale este împiedicată
Art 11 Clasarea, scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale, achitarea și încetarea procesului penal
Art 12 Sesizarea altor organe decât cele judiciare
Art 13 Continuarea procesului penal în caz de amnistie, prescripție sau de retragere a plângerii
Art 14 Obiectul și exercitarea acțiunii civile
Art 15 Constituirea ca parte civilă
Art 16 Partea responsabilă civilmente
Reviste:
Încălcarea dreptului la apărare. Sancțiuni procesual penale
Armonizarea legislației penale românești cu directivele Uniunii Europene
Dreptul de a beneficia de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării în faza de urmărire penală și în faza de cameră preliminară
Dreptul la apărare. Loialitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale. Restituirea cauzei la parchet pentru refacerea urmăririi penale cu respectarea dreptului la apărare al inculpatului
Dreptul la apărare și avocatul, subiect procesual de sine stătător în actuala reglementare procesual penală
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...