Art 43 Conflictul de competență | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții comune - Conflictul de competență -
Art. 43.
- Jurisprudență

Când două sau mai multe instanțe se recunosc competente a judeca aceeași cauză ori își declină competența, conflictul pozitiv sau negativ de competență se soluționează de instanța ierarhic superioară comună. Jurisprudență, Reviste (1)

Când conflictul de competență se ivește între o instanță civilă și una militară, soluționarea conflictului este de competența Curții Supreme de Justiție. Jurisprudență

Instanța ierarhic superioară comună este sesizată în caz de conflict pozitiv, de către instanța care s-a declarat cea din urmă competentă, iar în caz de conflict negativ, de către instanța care și-a declinat cea din urmă competența. Jurisprudență

În toate cazurile, sesizarea se poate face și de procuror sau de părți.

Până la soluționarea conflictului pozitiv de competență judecata se suspendă. Reviste (1)

Instanța care și-a declinat competența ori s-a declarat competentă cea din urmă ia măsurile și efectuează actele ce reclamă urgență. Jurisprudență

Instanța ierarhic superioară comună hotărăște asupra conflictului de competență cu citarea părților. Jurisprudență, Reviste (1)

Când instanța sesizată cu soluționarea conflictului de competență constată că acea cauză este de competența altei instanțe decât cele între care a intervenit conflictul și față de care nu este instanță superioară comună trimite dosarul instanței superioare comune.

Instanța căreia i s-a trimis cauza prin hotărârea de stabilire a competenței nu se mai poate declara necompetentă, afară de cazul în care, în urma noii situații de fapt ce rezultă din completarea cercetării judecătorești, se constată că fapta constituie o infracțiune dată prin lege în competența altei instanțe. Jurisprudență

Instanța căreia i s-a trimis cauza aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 42 alin. 2.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 33 Cazurile de indivizibilitate
Art 34 Cazurile de conexitate
Art 35 Competența în caz de indivizibilitate sau conexitate
Art 36 Instanța competentă a hotărî reunirea cauzelor
Art 37 Cazuri speciale
Art 38 Disjungerea
Art 39 Excepții de necompetență
Art 40 Competența în caz de schimbare a calității inculpatului
Art 41 Competența în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării
Art 42 Declinarea de competență
Art 43 Conflictul de competență
Art 44 Chestiuni prealabile
Art 45 Dispoziții care se aplică la urmărirea penală
Art 46 Rudenia între judecători
Art 47 Judecător care s-a pronunțat anterior
Art 48 Alte cauze de incompatibilitate
Art 49 Incompatibilitatea procurorului, grefierului și a organului de cercetare penală
Art 50 Abținerea
Art 51 Recuzarea
Art 52 Procedura de soluționare în cursul judecății
Art 53 Procedura de soluționare în cursul urmăririi penale
Reviste:
Competență după calitatea persoanei. Plângere împotriva rezoluției de neîncepere a urmăririi penale. Avocat - neînceperea urmăririi penale
Infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (1) Cod penal. Infracțiunea continuată
Hotărâre pronunțată în primă instanță de judecătorie după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010. Hotărâre pronunțată în temeiul art. 278 indice 1 C. proc. pen. Cerere de recurs. Competență
;
se încarcă...