Art 291 Citarea părților la judecată | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII GENERALE - Citarea părților la judecată -
Art. 291.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Judecata poate avea loc numai dacă părțile sunt legal citate și procedura este îndeplinită. Modificări (1), Jurisprudență

Neprezentarea părților citate nu împiedică judecarea cauzei. Când instanța consideră că este necesară prezența uneia dintre părțile lipsă, poate lua măsuri pentru prezentarea acesteia, amânând în acest scop judecata. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Partea prezentă la un termen nu mai este citată pentru termenele ulterioare, chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre aceste termene. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Când judecata se amână, martorii, experții și interpreții prezenți iau în cunoștință noul termen de judecată.

La cererea persoanelor care iau termenul în cunoștință, instanța le înmânează citații, spre a le servi drept justificare la locul de muncă, în vederea prezentării la noul termen.

Când judecata rămâne în continuare, părțile și celelalte persoane care participă la proces nu se mai citează. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Militarii sunt citați la fiecare termen. Jurisprudență

Deținuții sunt citați, de asemenea, la fiecare termen. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 282 PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE
Art 283 Conținutul plângerii
Art 284 Termenul de introducere a plângerii
Art 284^1 Lipsa nejustificată a părții vătămate
Art 285 Plângerea greșit îndreptată
Art 286 Schimbarea încadrării faptei
Art 287 Îndatoririle instanței de judecată
Art 288 Locul unde se desfășoară judecata
Art 289 Oralitatea, nemijlocirea și contradictorialitatea
Art 290 Publicitatea ședinței de judecată
Art 291 Citarea părților la judecată
Art 292 Compunerea instanței
Art 293 Judecata de urgență în cauzele cu deținuți
Art 294 Asigurarea apărării
Art 295 Alte măsuri pregătitoare
Art 296 Atribuțiile președintelui completului
Art 297 Strigarea cauzei și apelul celor citați
Art 298 Asigurarea ordinii și solemnității ședinței
Art 299 Constatarea infracțiunilor de audiență
Art 300 Verificarea sesizării instanței și a arestării inculpatului
Art 301 Drepturile procurorului și ale părților în instanță
Reviste:
Citare. Conținutul citației
Parteneriatele civile înregistrate - o necesitate normativă?1/Les partenariats civils enregistres - une necessite normative?/Registered civil partnerships - a normative necessity?
;
se încarcă...