Art 29 Competența Curții Supreme de Justiție | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Competența după materie și după calitatea persoanei - Competența Curții Supreme de Justiție -
Art. 29.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (32)

Curtea Supremă de Justiție: Practică judiciară (5)

1. judecă în primă instanță: Modificări (1), Practică judiciară (19)

a) infracțiunile săvârșite de senatori și deputați; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (27)

b) infracțiunile săvârșite de membrii Guvernului; Practică judiciară (7)

c) infracțiunile săvârșite de judecătorii Curții Constituționale, membrii, judecătorii, procurorii și controlorii financiari ai Curții de Conturi și de președintele Consiliului Legislativ; Modificări (2)

d) infracțiunile săvârșite de mareșali, amirali și generali; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3)

e) infracțiunile săvârșite de șefii cultelor religioase organizate în condițiile legii și de ceilalți membri ai Înaltului Cler, care au cel puțin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia; Practică judiciară (18)

f) infracțiunile săvârșite de judecătorii și magistrații asistenți de la Curtea Supremă de Justiție, de judecătorii de la curțile de apel și Curtea Militară de Apel, precum și de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe; Modificări (1), Practică judiciară (42)

g) alte cauze date prin lege în competența sa; Practică judiciară (4)

2. ca instanță de recurs, judecă: Practică judiciară (2)

a) recursurile împotriva hotărârilor penale pronunțate, în primă instanță, de curțile de apel și Curtea Militară de Apel; Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (1)

b) recursurile împotriva hotărârilor penale pronunțate, ca instanțe de apel, de curțile de apel și Curtea Militară de Apel; Practică judiciară (2)

c) recursurile împotriva hotărârilor penale pronunțate, în primă instanță, de secția penală și secția militară ale Curții Supreme de Justiție; Modificări (1)

3. judecă recursurile în interesul legii;

4. judecă recursurile în anulare;

5. soluționează:

a) conflictele de competență în cazurile în care Curtea Supremă de Justiție este instanța superioară comună; Practică judiciară (10)

b) cazurile în care cursul justiției este întrerupt; Jurisprudență (1), Practică judiciară (3)

c) cererile de strămutare. Modificări (1), Practică judiciară (17)

Mergi la:
Art 21 Exercitarea acțiunii civile de către sau față de succesori
Art 22 Autoritatea hotărârii penale în civil și efectele hotărârii civile în penal
Art 23 Inculpatul
Art 24 Alte părți în procesul penal
Art 25 Competența judecătoriei
Art 26 Competența tribunalului militar
Art 27 Competența tribunalului
Art 28 Competența tribunalului militar teritorial
Art 28^1 Competența Curții de Apel
Art 28^2 Competența Curții Militare de Apel
Art 29 Competența Curții Supreme de Justiție
Art 30 Competența pentru infracțiunile săvârșite în țară
Art 31 Competența pentru infracțiunile săvârșite în străinătate
Art 32 Reunirea cauzelor
Art 33 Cazurile de indivizibilitate
Art 34 Cazurile de conexitate
Art 35 Competența în caz de indivizibilitate sau conexitate
Art 36 Instanța competentă a hotărî reunirea cauzelor
Art 37 Cazuri speciale
Art 38 Disjungerea
Art 39 Excepții de necompetență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...