Art 214 Actele încheiate de unele organe de constatare | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ - Actele încheiate de unele organe de constatare -
Art. 214.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (2)

Sunt obligate să procedeze la luarea de declarații de la făptuitor și de la martorii care au fost de față la săvârșirea unei infracțiuni și să întocmească proces-verbal despre împrejurările concrete ale săvârșirii acesteia: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) organele inspecțiilor de stat, alte organe de stat, precum și ale unităților la care se referă art. 145 din Codul penal, pentru infracțiunile care constituie încălcări ale dispozițiilor și obligațiilor a căror respectare o controlează potrivit legii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

b) organele de control și cele de conducere ale administrației publice, ale altor unități la care se referă art. 145 din Codul penal, pentru infracțiunile săvârșite în legătură cu serviciul de cei aflați în subordine ori sub controlul lor. Jurisprudență

Organele arătate mai sus au dreptul să rețină corpurile delicte, să procedeze la evaluarea pagubelor, precum și să efectueze orice alte acte, când legea prevede aceasta. Jurisprudență

Actele încheiate se înaintează procurorului în cel mult 3 zile de la descoperirea faptei ce constituie infracțiune, afară de cazul când legea dispune altfel.

În caz de infracțiuni flagrante, aceleași organe au obligația să înainteze de îndată procurorului pe făptuitor, împreună cu lucrările efectuate și cu mijloacele materiale de probă. Jurisprudență

Procesele-verbale încheiate de aceste organe constituie mijloace de probă. Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    7.În cazul săvârșirii unei infracțiuni în legătură cu valorile mobiliare, agenții vor lua declarații de la făptuitor și de la martori, vor reține corpurile delicte, vor evalua pagubele, vor lua și alte măsuri considerate necesare, pe care le vor consemna într-un proces-verbal (art. 214 C. proc. pen..), și vor înainta dosarul organelor de cercetare penală; [ Mai mult... ] 

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
   1. Organele de inspecție fiscală au dreptul de a constata împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale și au obligația de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală. De asemenea, art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (5) CPP 1968 impunea obligația anumitor organe de stat de a lua declarații de la făptuitor și de la martori și de a întocmi procese-verbale, în măsura în care constatau săvârșirea de infracțiuni, textul de lege prevăzând expres că acestea constituie mijloace de probă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 204 Efectuarea unor acte de urmărire în incinta unor unități
Art 205 Păstrarea unor acte de urmărire penală
Art 206 COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
Art 207 Competența organelor de cercetare ale poliției
Art 208 Competența organelor de cercetare penală speciale
Art 209 Competența procurorului în faza urmăririi
Art 210 Verificarea competenței
Art 211 Extinderea competenței teritoriale
Art 212 COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
Art 213 Cazuri urgente
Art 214 Actele încheiate de unele organe de constatare
Art 215 Actele încheiate de comandanții de nave și aeronave și de subofițerii trupelor de grăniceri
Art 216 Obiectul supravegherii
Art 217 Trecerea cauzei de la un organ la altul
Art 218 Modalități de exercitare a supravegherii
Art 219 Dispoziții date de procuror
Art 220 Infirmarea actelor sau măsurilor procesuale nelegale
Art 221 Modurile de sesizare
Art 222 Plângerea
Art 223 Denunțul
Art 224 Acte premergătoare
Reviste:
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 233 ind.1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
;
se încarcă...