Art 202 Rolul activ al organului de urmărire penală | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII GENERALE - Rolul activ al organului de urmărire penală -
Art. 202.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Organul de urmărire penală este obligat să strângă probele necesare pentru aflarea adevărului și pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele, în vederea justei soluționări a acesteia. Organul de urmărire adună probele atât în favoarea, cât și în defavoarea învinuitului sau inculpatului. Jurisprudență

Îndatoririle prevăzute în alineatul precedent se îndeplinesc chiar dacă învinuitul sau inculpatul recunoaște fapta. Jurisprudență

Organul de urmărire penală este obligat să explice învinuitului sau inculpatului, precum și celorlalte părți drepturile lor procesuale. Jurisprudență

Organul de urmărire penală este de asemenea obligat să strângă date cu privire la împrejurările care au determinat, înlesnit sau favorizat săvârșirea infracțiunii, precum și orice alte date de natură să servească la soluționarea cauzei. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Garanțiile procesuale constituie mijloace procedurale prin care părțile au posibilitatea în concret de a-și exercitării drepturilor procesuale recunoscute de lege. În sfera acestor garanții se înscriu obligațiile organelor judiciare prevăzute în lege de arealiza anumite activități procesuale care să înlesnească exercitarea dreptului la apărare. Astfel, organele judiciare au obligația de aduce la cunoștința tuturor părților drepturile lor procesuale, condițiile în care le pot exercita. Referitor la învinuit sau la inculpat, cumulat cu dreptul lor de acunoaște acuzarea, în legea procesual penală se prevede obligația organelor judiciare de a-l încunoștința în cel mai scurt timp despre fapta pentru care este învinuit, încadrarea juridică, dreptul de aavea un apărător și de anu face nicio declarație. Constituie, de asemenea, garanție procesuală, obligația pentru organul judiciar de aavea opoziție imparțială, administrând atât probele în favoarea, cât și în defavoarea celor implicați în procesul penal. De altfel, în materie penală unul din principiile potrivit căruia procurorul își desfășoară activitatea este cel al imparțialității prevăzut în art. 132 alin. (1) din Constituție, reglementare prezentă și în cuprinsul art. 202 C. proc. pen.. În aceeași materie, oaltă garanție procesuală este și posibilitatea controlului asupra legalității și temeiniciei soluționării cauzelor. În urma criticilor reglementării în materie procesual penală privind accesul liber la justiție, prin Legea nr. 281/2003 afost introdus art. 2781 C. proc. pen.. prin care s-a acordat dreptul părților, precum și oricărei alte persoane ale căror drepturi au fost vătămate în cursul urmăriri penale, de aintroduce plângere la instanță împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse de către procuror. Prin această reglementare s-a apreciat că părțile au efectiv accesul la justiție, plângerea fiind soluționată de către un judecător, independent și inamovibil. Hotărârile instanțelor, indiferent de natura litigiului, sunt supuse verificării prin exercitarea căilor de atac în condițiile legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 192 Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
Art 193 Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți
Art 194 Modificări în acte procedurale
Art 195 Îndreptarea erorilor materiale
Art 196 Înlăturarea unor omisiuni vădite
Art 197 Încălcările care atrag nulitatea
Art 198 Abateri judiciare
Art 199 Procedura privitoare la amenda judiciară
Art 200 Obiectul urmăririi penale
Art 201 Organele de urmărire penală
Art 202 Rolul activ al organului de urmărire penală
Art 203 Ordonanțele organului de urmărire penală
Art 204 Efectuarea unor acte de urmărire în incinta unor unități
Art 205 Păstrarea unor acte de urmărire penală
Art 206 COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
Art 207 Competența organelor de cercetare ale poliției
Art 208 Competența organelor de cercetare penală speciale
Art 209 Competența procurorului în faza urmăririi
Art 210 Verificarea competenței
Art 211 Extinderea competenței teritoriale
Art 212 COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
Reviste:
Obținerea versus administrarea probelor
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...