Art 198 Abateri judiciare | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

AMENDA JUDICIARĂ - Abateri judiciare -
Art. 198.
- Modificări (2), Jurisprudență

Următoarele abateri săvârșite în cursul procesului penal se sancționează cu amendă judiciară de la 20.000 lei la 100.000 lei: Jurisprudență

a) neîndeplinirea sau îndeplinirea greșită ori cu întârziere a lucrărilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale, de transmitere a dosarelor, precum și a oricăror alte lucrări, dacă prin acestea s-au provocat întârzieri în desfășurarea procesului penal; Jurisprudență

b) neîndeplinirea ori îndeplinirea greșită a îndatoririlor de înmânare ori de comunicare a citațiilor sau a celorlalte acte procedurale, precum și neexecutarea mandatelor de aducere; Jurisprudență

c) lipsa nejustificată a martorului, expertului sau interpretului legal citat;

d) tergiversarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor primite;

e) neîndeplinirea de către orice persoană a obligației de prezentare, la cererea organului de urmărire penală sau a instanței de judecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precum și neîndeplinirea aceleiași obligații de către conducătorul unității sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei obligații; Respingeri de neconstituționalitate (2)

f) nerespectarea obligației de păstrare prevăzută în art. 109 alin. ultim;

g) neluarea de către conducătorul unității în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză, a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia;

h) nerespectarea de către oricare dintre părțile și persoanele care asistă la ședința de judecată a măsurilor luate de către președintele completului de judecată potrivit art. 298.

Lipsa nejustificată a apărătorului, ales sau desemnat din oficiu, când asistența juridică a învinuitului sau inculpatului este obligatorie, potrivit legii, se sancționează cu amendă judiciară de la 100.000 lei la 500.000 lei. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală, în cazul în care fapta constituie infracțiune. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 188 Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive
Art 189 Acoperirea cheltuielilor judiciare
Art 190 Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului
Art 191 Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare
Art 192 Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
Art 193 Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți
Art 194 Modificări în acte procedurale
Art 195 Îndreptarea erorilor materiale
Art 196 Înlăturarea unor omisiuni vădite
Art 197 Încălcările care atrag nulitatea
Art 198 Abateri judiciare
Art 199 Procedura privitoare la amenda judiciară
Art 200 Obiectul urmăririi penale
Art 201 Organele de urmărire penală
Art 202 Rolul activ al organului de urmărire penală
Art 203 Ordonanțele organului de urmărire penală
Art 204 Efectuarea unor acte de urmărire în incinta unor unități
Art 205 Păstrarea unor acte de urmărire penală
Art 206 COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
Art 207 Competența organelor de cercetare ale poliției
Art 208 Competența organelor de cercetare penală speciale
Reviste:
Amendă judiciară. Abaterea judiciară prevăzută de art. 198 alin. 3 C. pr. pen. Cazuri în care poate fi reținută
;
se încarcă...