Art 197 Încălcările care atrag nulitatea | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

NULITĂȚILE - Încălcările care atrag nulitatea -
Art. 197.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Încălcările dispozițiilor legale care reglementează desfășurarea procesului penal atrag nulitatea actului, numai atunci când s-a adus o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Dispozițiile relative la competența după materie sau după calitatea persoanei, la sesizarea instanței, la compunerea acesteia și la publicitatea ședinței de judecată sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. De asemenea, sunt prevăzute sub sancțiunea nulității și dispozițiile relative la participarea procurorului, prezența inculpatului și asistarea acestuia de către apărător, când sunt obligatorii potrivit legii, precum și la efectuarea anchetei sociale în cauzele cu infractori minori. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (9)

Nulitatea prevăzută în alin. 2 nu poate fi înlăturată în nici un mod. Ea poate fi invocată în orice stare a procesului și se ia în considerare chiar din oficiu. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

Încălcarea oricărei alte dispoziții legale decât cele prevăzute în alin. 2 atrage nulitatea actului în condițiile alin. 1, numai dacă a fost invocată în cursul efectuării actului când partea este prezentă sau la primul termen de judecată cu procedura completă când partea a lipsit la efectuarea actului. Instanța ia în considerare din oficiu încălcările, în orice stare a procesului, dacă anularea actului este necesară pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (6)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    198 Din acest punct de vedere oreglementare corespunzătoare întâlnim în art. 197 alin. (1) C. proc. pen. și potrivit căruia: „Încălcarea dispozițiilor legale care reglementează desfășurarea procesului penal atrag nulitatea actului, numai atunci când s-a adus ovătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 187 Acte considerate ca făcute în termen
Art 188 Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive
Art 189 Acoperirea cheltuielilor judiciare
Art 190 Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului
Art 191 Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare
Art 192 Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
Art 193 Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți
Art 194 Modificări în acte procedurale
Art 195 Îndreptarea erorilor materiale
Art 196 Înlăturarea unor omisiuni vădite
Art 197 Încălcările care atrag nulitatea
Art 198 Abateri judiciare
Art 199 Procedura privitoare la amenda judiciară
Art 200 Obiectul urmăririi penale
Art 201 Organele de urmărire penală
Art 202 Rolul activ al organului de urmărire penală
Art 203 Ordonanțele organului de urmărire penală
Art 204 Efectuarea unor acte de urmărire în incinta unor unități
Art 205 Păstrarea unor acte de urmărire penală
Art 206 COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
Art 207 Competența organelor de cercetare ale poliției
Reviste:
Dreptul la apărare. Loialitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale. Restituirea cauzei la parchet pentru refacerea urmăririi penale cu respectarea dreptului la apărare al inculpatului
Proces-verbal de cercetare la fața locului. Nesemnarea procesului-verbal de către martorii asistenți. Achitare
Nulitatea relativă. Un concept foarte relativ și (ne)constituțional
Proces-verbal de cercetare la fața locului. Martori asistenți. Nesemnarea procesului verbal. Achitare
Competență după calitatea persoanei. Plângere împotriva rezoluției de neîncepere a urmăririi penale. Avocat - neînceperea urmăririi penale
Cu privire la neconstituționalitatea art. 4, alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
Desființarea cu trimitere spre rejudecare în procesul penal. Nulități absolute și relative. Dezvoltare jurisprudențială și aplicare directă a Convenției CEDO
Termenele de regresiune în materia măsurilor preventive și rațiunile instituirii acestora
Necompetența procurorului de ședință. Sancțiune. Curtea de Apel București, secția I penală, încheierea nr. 326/13.09.2017
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "ori altor asemenea interese ale țării", cuprinsă în dispozițiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, și a dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...