Art 196 Înlăturarea unor omisiuni vădite | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

MODIFICAREA ACTELOR PROCEDURALE, ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE ȘI ÎNLĂTURAREA UNOR OMISIUNI VĂDITE - Înlăturarea unor omisiuni vădite -
Art. 196.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dispozițiile art. 195 se aplică și în cazul când organul de urmărire penală sau instanța, ca urmare a unei omisiuni vădite, nu s-a pronunțat asupra sumelor pretinse de martori, experți, interpreți, apărători, potrivit art. 189 sau 190, precum și cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea măsurilor asigurătorii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    226 A se vedea Trib. Suprem, colegiul civil, decizia nr. 453/1953, J.N. nr. 4/1953, p. 562. 
    227 A se vedea Trib. Suprem, colegiul civil, decizia nr. 432/1960, C.D. 1960, p. 281. 
    228 I.C.C.J., secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 3837/2008, B.J.C.D. 2008, p. 285-286. 
    229 I.C.C.J., secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 6199/2008, B.J.C.D. 2008, p. 341.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 186 Calculul termenelor procedurale
Art 187 Acte considerate ca făcute în termen
Art 188 Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive
Art 189 Acoperirea cheltuielilor judiciare
Art 190 Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului
Art 191 Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare
Art 192 Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
Art 193 Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți
Art 194 Modificări în acte procedurale
Art 195 Îndreptarea erorilor materiale
Art 196 Înlăturarea unor omisiuni vădite
Art 197 Încălcările care atrag nulitatea
Art 198 Abateri judiciare
Art 199 Procedura privitoare la amenda judiciară
Art 200 Obiectul urmăririi penale
Art 201 Organele de urmărire penală
Art 202 Rolul activ al organului de urmărire penală
Art 203 Ordonanțele organului de urmărire penală
Art 204 Efectuarea unor acte de urmărire în incinta unor unități
Art 205 Păstrarea unor acte de urmărire penală
Art 206 COMPETENȚA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
Reviste:
Judecată în fond. Nelegala citare a părții civile. Invocare în apelul parchetului. Admisibilitate. Neconcordanța dintre minută și dispozitiv. Semnificație
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...