Art 192 Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CHELTUIELILE JUDICIARE - Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri -
Art. 192.
- Jurisprudență, Reviste (1)

În caz de achitare sau de încetare a procesului penal în fața instanței de judecată, cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate după cum urmează: Jurisprudență

1. În caz de achitare, de către: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) partea vătămată, în măsura în care cheltuielile au fost determinate de aceasta; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

b) partea civilă căreia i s-a respins în totul pretențiile civile, în măsura în care cheltuielile au fost determinate de această parte; Jurisprudență

c) inculpat, în cazul când, deși achitat, a fost totuși obligat la repararea pagubei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

2. În caz de încetare a procesului penal, de către: Jurisprudență

a) inculpat, dacă s-a dispus înlocuirea răspunderii penale; Modificări (1), Jurisprudență

b) ambele părți, în caz de împăcare; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

c) partea vătămată, în caz de retragere a plângerii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

3. În caz de amnistie, prescripție sau retragere a plângerii, dacă inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de către: Modificări (1), Jurisprudență

a) partea vătămată, atunci când în cauză se face aplicația art. 13 alin. 2; Jurisprudență

b) inculpat, atunci când în cauză se face aplicația art. 13 alin. 3. Jurisprudență

În cazul declarării apelului ori recursului sau al introducerii oricărei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de către persoana căreia i s-a respins ori care și-a retras apelul, recursul sau cererea. Respingeri de neconstituționalitate (8), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

În toate celelalte cazuri, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

În cazul când mai multe părți sunt obligate la suportarea cheltuielilor judiciare, instanța hotărăște partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. Jurisprudență

Dispozițiile prevăzute la pct. 1 lit. a), precum și la pct. 2 și 3, se aplică în mod corespunzător și în caz de clasare, de scoatere de sub urmărire sau de încetare a urmăririi penale. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 182 Comunicarea altor acte procedurale
Art 183 Mandatul de aducere
Art 184 Executarea mandatului de aducere
Art 185 Consecințele nerespectării termenului
Art 186 Calculul termenelor procedurale
Art 187 Acte considerate ca făcute în termen
Art 188 Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive
Art 189 Acoperirea cheltuielilor judiciare
Art 190 Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului
Art 191 Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare
Art 192 Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
Art 193 Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți
Art 194 Modificări în acte procedurale
Art 195 Îndreptarea erorilor materiale
Art 196 Înlăturarea unor omisiuni vădite
Art 197 Încălcările care atrag nulitatea
Art 198 Abateri judiciare
Art 199 Procedura privitoare la amenda judiciară
Art 200 Obiectul urmăririi penale
Art 201 Organele de urmărire penală
Art 202 Rolul activ al organului de urmărire penală
Reviste:
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 58/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. a) și pct. 2 lit. b) și c) din Codul de procedură penală, referitoare la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cazul când, partea vătămată fiind minor, plângerea prealabilă a fost introdusă prin reprezentant legal sau cu încuviințarea acestuia
Decizia nr. 82/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală în cazul respingerii plângerii formulate în condițiile art. 2781 din același cod împotriva rezoluției sau ordonanței procurorului de netrimitere în judecată ori a dispoziției de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu
Decizia nr. 29/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 192 din Codul de procedură penală referitoare la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cazul respingerii cererii de înlocuire a măsurii internării medicale cu obligarea la tratament medical, formulată de persoana internată
;
se încarcă...