Art 191 Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CHELTUIELILE JUDICIARE - Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare -
Art. 191.
- Jurisprudență, Reviste (2)

În caz de condamnare, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Modificări (1), Jurisprudență

Când sunt mai mulți inculpați condamnați, instanța hotărăște partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. La stabilirea acestei părți se ține seama, pentru fiecare dintre inculpați, de măsura în care a provocat cheltuielile judiciare. Jurisprudență

Partea responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată solidar cu inculpatul la repararea pagubei, este obligată în mod solidar cu acesta și la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 181 Dovada de primire și procesul-verbal de predare a citației
Art 182 Comunicarea altor acte procedurale
Art 183 Mandatul de aducere
Art 184 Executarea mandatului de aducere
Art 185 Consecințele nerespectării termenului
Art 186 Calculul termenelor procedurale
Art 187 Acte considerate ca făcute în termen
Art 188 Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive
Art 189 Acoperirea cheltuielilor judiciare
Art 190 Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului
Art 191 Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare
Art 192 Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
Art 193 Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți
Art 194 Modificări în acte procedurale
Art 195 Îndreptarea erorilor materiale
Art 196 Înlăturarea unor omisiuni vădite
Art 197 Încălcările care atrag nulitatea
Art 198 Abateri judiciare
Art 199 Procedura privitoare la amenda judiciară
Art 200 Obiectul urmăririi penale
Art 201 Organele de urmărire penală
Reviste:
Amendă judiciară. Abaterea judiciară prevăzută de art. 198 alin. 3 C. pr. pen. Cazuri în care poate fi reținută
Acțiune civilă exercitată în cadrul procesului penal. Reținerea scuzei provocării. Influență asupra despăgubirilor solicitate
;
se încarcă...