Art 19 Acțiunea adresată instanței civile | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Acțiunea civilă - Acțiunea adresată instanței civile -
Art. 19.
- Jurisprudență, Reviste (2)

Persoana vătămată care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal poate introduce la instanța civilă acțiune pentru repararea pagubei pricinuite prin infracțiune. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Judecata în fața instanței civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

De asemenea, poate să pornească acțiune în fața instanței civile persoana vătămată care s-a constituit parte civilă sau pentru care s-a pornit din oficiu acțiunea civilă în procesul penal, dar acesta a fost suspendat. În caz de reluare a procesului penal, acțiunea introdusă la instanța civilă se suspendă. Jurisprudență

Persoana vătămată care a pornit acțiunea în fața instanței civile poate să părăsească această instanță și să se adreseze organului de urmărire penală sau instanței de judecată, dacă punerea în mișcare a acțiunii penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat după suspendare. Părăsirea instanței civile nu poate avea loc dacă aceasta a pronunțat o hotărâre chiar nedefinitivă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    - în cazul în care cel vătămat aintrodus acțiunea în despăgubiri la instanța civilă, judecata în fața instanței civile se suspendă până la rezolvarea definitivă acauzei penale [art. 19 alin. (2) C. proc. pen..]. Aceasta este necesar pentru ase evita pronunțarea unor hotărâri contradictorii referitoare la fapta ilicită și la vinovăția autorului prejudiciului. În acest sens, atât în doctrină cât și în practică se spune că penalul ține în loc civilul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 9 Obiectul și exercitarea acțiunii penale
Art 10 Cazurile în care punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale este împiedicată
Art 11 Clasarea, scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale, achitarea și încetarea procesului penal
Art 12 Sesizarea altor organe decât cele judiciare
Art 13 Continuarea procesului penal în caz de amnistie, prescripție sau de retragere a plângerii
Art 14 Obiectul și exercitarea acțiunii civile
Art 15 Constituirea ca parte civilă
Art 16 Partea responsabilă civilmente
Art 17 Exercitarea din oficiu a acțiunii civile
Art 18 Susținerea acțiunii civile de către procuror
Art 19 Acțiunea adresată instanței civile
Art 20 Cazuri speciale de rezolvare a acțiunii civile
Art 21 Exercitarea acțiunii civile de către sau față de succesori
Art 22 Autoritatea hotărârii penale în civil și efectele hotărârii civile în penal
Art 23 Inculpatul
Art 24 Alte părți în procesul penal
Art 25 Competența judecătoriei
Art 26 Competența tribunalului militar
Art 27 Competența tribunalului
Art 28 Competența tribunalului militar teritorial
Art 28^1 Competența Curții de Apel
Reviste:
27. Decizia nr. 17 din 5 octombrie 2015 în dosarul nr. 14/2015
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, referitor la stabilirea caracterului nelegal al măsurilor preventive privative de libertate
Persoană vătămată în urma unui accident rutier. Despăgubiri morale solicitate în temeiul dreptului comun. Constituirea de parte civilă pentru despăgubiri materiale în faza de urmărire penală. Nelegalitatea măsurii suspendării cauzei în fața instanței civile. Admitere recurs
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...