Art 185 Consecințele nerespectării termenului | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TERMENELE - Consecințele nerespectării termenului -
Art. 185.
- Referințe în jurisprudență (51)

Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercițiul dreptului și nulitatea actului făcut peste termen. Referințe în jurisprudență (25)

Când o măsură procesuală nu poate fi luată decât pe un anumit termen, expirarea acestuia atrage de drept încetarea efectului măsurii. Referințe în jurisprudență (5)

Pentru celelalte termene procedurale se aplică, în caz de nerespectare, dispozițiile privitoare la nulități. Referințe în jurisprudență (3)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 175 Modul de citare
Art 176 Conținutul citației
Art 177 Locul de citare
Art 178 Înmânarea citației
Art 179 Înmânarea citației altor persoane
Art 180 Cercetări în vederea înmânării citației
Art 181 Dovada de primire și procesul-verbal de predare a citației
Art 182 Comunicarea altor acte procedurale
Art 183 Mandatul de aducere
Art 184 Executarea mandatului de aducere
Art 185 Consecințele nerespectării termenului
Art 186 Calculul termenelor procedurale
Art 187 Acte considerate ca făcute în termen
Art 188 Calcularea termenelor în cazul măsurilor preventive
Art 189 Acoperirea cheltuielilor judiciare
Art 190 Sumele cuvenite martorului, expertului și interpretului
Art 191 Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare
Art 192 Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
Art 193 Plata cheltuielilor judiciare făcute de părți
Art 194 Modificări în acte procedurale
Art 195 Îndreptarea erorilor materiale
;
se încarcă...