Art 166 Procesul-verbal de sechestru și inscripția ipotecară | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii - Procesul verbal de sechestru și inscripția ipotecară -
Art. 166.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (12)

Organul care aplică sechestrul încheie proces-verbal despre toate actele efectuate potrivit art. 165, descriind amănunțit bunurile sechestrate, cu indicarea valorii lor. În procesul-verbal se arată bunurile exceptate de lege de la urmărire, găsite la persoana căreia i s-a aplicat sechestru. De asemenea, se consemnează obiecțiile părților sau ale altor persoane interesate.

Un exemplar de pe procesul-verbal se lasă persoanei căreia i s-a aplicat sechestrul, iar în lipsă, celor cu care locuiește, administratorului, portarului, ori celui care în mod obișnuit îl înlocuiește sau unui vecin. În cazul când parte din bunuri ori totalitatea lor au fost predate unui custode, se lasă acestuia o copie de pe procesul-verbal. Un exemplar se înaintează și organului care a dispus luarea măsurii asigurătorii, în termen de 24 de ore de la încheierea procesului-verbal. Referințe în jurisprudență (1)

Pentru bunurile imobile sechestrate, organul care a dispus instituirea sechestrului cere organului competent luarea inscripției ipotecare asupra bunurilor sechestrate, anexând copii de pe actul prin care s-a dispus sechestrul și un exemplar al procesului-verbal de sechestru. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 160^6 Cererea de liberare provizorie și organul competent să o rezolve
Art 160^7 Măsurile premergătoare examinării cererii
Art 160^8 Examinarea și admiterea cererii
Art 160^9 Respingerea cererii de liberare provizorie
Art 160^10 Revocarea liberării
Art 161 Măsurile de ocrotire în caz de reținere sau de arestare preventivă
Art 162 Luarea măsurilor de siguranță
Art 163 Măsurile asigurătorii
Art 164 Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii
Art 165 Procedura sechestrului
Art 166 Procesul-verbal de sechestru și inscripția ipotecară
Art 167 Poprirea
Art 168 Contestarea măsurii asigurătorii
Art 169 Restituirea lucrurilor
Art 170 Restabilirea situației anterioare
Art 171 Asistența învinuitului sau a inculpatului
Art 172 Drepturile apărătorului
Art 173 Asistența celorlalte părți
Art 174 Reprezentarea
Art 175 Modul de citare
Art 176 Conținutul citației
;
se încarcă...