Art 165 Procedura sechestrului | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii - Procedura sechestrului -
Art. 165.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Organul care procedează la aplicarea sechestrului este obligat să identifice și să evalueze bunurile sechestrate, putând recurge în caz de necesitate și la experți. Jurisprudență

Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre prețioase, mijloacele de plată străine, titlurile de valoare interne, obiectele de artă și de muzeu, colecțiile de valoare, precum și sumele de bani care fac obiectul sechestrului, vor fi ridicate în mod obligatoriu. Jurisprudență

Bunurile perisabile se predau unităților comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit profilului activității, care sunt obligate să le primească și să le valorifice de îndată.

Metalele sau pietrele prețioase ori obiectele confecționate cu acestea și mijloacele de plată străine se depun la cea mai apropiată instituție bancară competentă. Jurisprudență

Titlurile de valoare interne, obiectele de artă sau de muzeu și colecțiile de valoare se predau spre păstrare instituțiilor de specialitate.

Obiectele prevăzute în alin. 4 și 5 se predau în termen de 48 de ore de la ridicare. Dacă obiectele sunt strict necesare urmăririi penale, depunerea se face ulterior, dar nu mai târziu de 48 de ore de la rezolvarea cauzei de către procuror, după terminarea urmăririi penale. Jurisprudență

Obiectele sechestrate se păstrează până la ridicarea sechestrului. Mijloacele de plată străine pot fi valorificate de îndată de instituția bancară competentă, în cazul când aceasta ar găsi necesar. Modificări (1), Jurisprudență

Sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alin. 3 și 7, precum și sumele de bani ridicate potrivit alin. 2, se consemnează, după caz, pe numele învinuitului, inculpatului sau persoanei responsabile civilmente, la dispoziția organului care a dispus instituirea sechestrului, căruia i se predă recipisa de consemnare a sumei, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor. Jurisprudență

Dacă există pericol de înstrăinare, celelalte bunuri mobile sechestrate vor fi puse sub sigiliu sau ridicate, putându-se numi un custode.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 160^5 Cauțiunea
Art 160^6 Cererea de liberare provizorie și organul competent să o rezolve
Art 160^7 Măsurile premergătoare examinării cererii
Art 160^8 Examinarea și admiterea cererii
Art 160^9 Respingerea cererii de liberare provizorie
Art 160^10 Revocarea liberării
Art 161 Măsurile de ocrotire în caz de reținere sau de arestare preventivă
Art 162 Luarea măsurilor de siguranță
Art 163 Măsurile asigurătorii
Art 164 Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii
Art 165 Procedura sechestrului
Art 166 Procesul-verbal de sechestru și inscripția ipotecară
Art 167 Poprirea
Art 168 Contestarea măsurii asigurătorii
Art 169 Restituirea lucrurilor
Art 170 Restabilirea situației anterioare
Art 171 Asistența învinuitului sau a inculpatului
Art 172 Drepturile apărătorului
Art 173 Asistența celorlalte părți
Art 174 Reprezentarea
Art 175 Modul de citare
Reviste:
Partajul judiciar al unui bun aflat sub sechestru penal. Respingerea acțiunii
;
se încarcă...