Art 160^9 Respingerea cererii de liberare provizorie | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Liberarea provizorie sub control judiciar și liberarea provizorie pe cauțiune - Respingerea cererii de liberare provizorie -
Art. 1609.
- Modificări (1), Jurisprudență

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, când cererea este neîntemeiată sau când aceasta a fost făcută de către o altă persoană și nu a fost însușită de inculpat, procurorul sau instanța respinge cererea. Jurisprudență

Împotriva ordonanței procurorului se poate face plângere la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond. Încheierea instanței prin care se soluționează plângerea, precum și încheierea de respingere a cererii de liberare provizorie sunt supuse recursului. Jurisprudență

Dispozițiile art. 1608 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 159 Procedura prelungirii arestării de către instanță
Art 160 Procedura în cauzele cu mai mulți arestați
Art 160^1 Modalitățile liberării provizorii
Art 160^2 Condițiile liberării
Art 160^3 Ridicarea controlului judiciar
Art 160^4 Condițiile liberării
Art 160^5 Cauțiunea
Art 160^6 Cererea de liberare provizorie și organul competent să o rezolve
Art 160^7 Măsurile premergătoare examinării cererii
Art 160^8 Examinarea și admiterea cererii
Art 160^9 Respingerea cererii de liberare provizorie
Art 160^10 Revocarea liberării
Art 161 Măsurile de ocrotire în caz de reținere sau de arestare preventivă
Art 162 Luarea măsurilor de siguranță
Art 163 Măsurile asigurătorii
Art 164 Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii
Art 165 Procedura sechestrului
Art 166 Procesul-verbal de sechestru și inscripția ipotecară
Art 167 Poprirea
Art 168 Contestarea măsurii asigurătorii
Art 169 Restituirea lucrurilor
;
se încarcă...