Art 13 Continuarea procesului penal în caz de amnistie, prescripție sau de retragere a plângerii | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Acțiunea penală - Continuarea procesului penal în caz de amnistie, prescripție sau de retragere a plângerii -
Art. 13.
- Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (40), Reviste (1)

În caz de amnistie, prescripție ori de retragere a plângerii prealabile, învinuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1)

Dacă se constată vreunul din cazurile prevăzute în art. 10 lit. a) -e), procurorul dispune scoaterea de sub urmărire, iar instanța de judecată pronunță achitarea. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

Dacă nu se constată vreunul din cazurile prevăzute în art. 10 lit. a)-e), procurorul dispune încetarea urmăririi penale, iar instanța de judecată pronunță încetarea procesului penal. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (4)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 4 Rolul activ
Art 5 Garantarea libertății persoanei
Art 5^1 Respectarea demnității umane
Art 6 Garantarea dreptului de apărare
Art 7 Limba în care se desfășoară procesul penal
Art 8 Folosirea limbii oficiale prin traducător
Art 9 Obiectul și exercitarea acțiunii penale
Art 10 Cazurile în care punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale este împiedicată
Art 11 Clasarea, scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale, achitarea și încetarea procesului penal
Art 12 Sesizarea altor organe decât cele judiciare
Art 13 Continuarea procesului penal în caz de amnistie, prescripție sau de retragere a plângerii
Art 14 Obiectul și exercitarea acțiunii civile
Art 15 Constituirea ca parte civilă
Art 16 Partea responsabilă civilmente
Art 17 Exercitarea din oficiu a acțiunii civile
Art 18 Susținerea acțiunii civile de către procuror
Art 19 Acțiunea adresată instanței civile
Art 20 Cazuri speciale de rezolvare a acțiunii civile
Art 21 Exercitarea acțiunii civile de către sau față de succesori
Art 22 Autoritatea hotărârii penale în civil și efectele hotărârii civile în penal
Art 23 Inculpatul
Reviste:
Despre actele de procedură în procesul penal. Procedeul probator al predării de obiecte, înscrisuri sau date informatice. Dispunerea de către procuror și efectuarea acestui procedeu probator
Aspecte de practică judiciară privind problemele procesuale ridicate de cauzele care înlătură răspunderea penală
Desfacerea contractului de muncă pentru absență prelungită de la serviciu din pricina arestării preventive - decizia de inadmisibilitate în cauza Teodor Octavian Tripon împotriva României
;
se încarcă...