Art 111 Dispoziții speciale privind unitățile publice | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ridicarea de obiecte și înscrisuri Efectuarea perchezițiilor - Dispoziții speciale privind unitățile publice -
Art. 111.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dispozițiile din prezenta secțiune se aplică în mod corespunzător și atunci când actele procedurale se efectuează la o unitate din cele la care se referă art. 145 din Codul penal, dispoziții care se completează după cum urmează: Modificări (1)

a) organul judiciar se legitimează și, după caz, înfățișează reprezentantului unității autorizația dată de procuror; Modificări (1), Jurisprudență

b) ridicarea de obiecte și înscrisuri, precum și percheziția se efectuează în prezența reprezentantului unității;

c) atunci când este obligatorie prezența martorilor asistenți, aceștia pot face parte din personalul unității;

d) copie de pe procesul-verbal se lasă reprezentantului unității. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Percheziția este reglementată în Codul de procedură penală (art. 100-111), constituind omodalitate de ridicare de către organele judiciare aobiectelor și înscrisurilor ce pot servi ca mijloace de probă în procesul penal, când persoana căreia is-a cerut să predea aceste mijloace de probă tăgăduiește existența sau deținerea lor, precum și ori de câte ori există indicii temeinice că efectuarea unei percheziții este necesară pentru descoperirea și strângerea probelor. Situarea percheziției în contextul art. 23 din Constituție sugerează faptul că prin ea însăși vizează direct libertatea individuală, siguranța persoanei, ceea ce impune ca efectuarea ei să fie permisă numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
Art 101 Încuviințarea percheziției domiciliare
Art 102 Percheziția domiciliară în cursul judecății
Art 103 Timpul de efectuare a percheziției
Art 104 Procedura percheziției
Art 105 Efectuarea percheziției domiciliare
Art 106 Efectuarea percheziției corporale
Art 107 Identificarea și păstrarea obiectelor
Art 108 Procesul-verbal de percheziție și de ridicare a obiectelor și înscrisurilor
Art 109 Măsuri privind obiectele ridicate
Art 110 Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate
Art 111 Dispoziții speciale privind unitățile publice
Art 112 Folosirea unor specialiști
Art 113 Obiectul și materialul constatării tehnico-științifice
Art 114 Constatarea medico-legală
Art 115 Raportul de constatare tehnico-științifică sau medico-legală
Art 116 Ordonarea efectuării expertizei
Art 117 Expertiza obligatorie
Art 118 Procedura expertizei
Art 119 Experți oficiali
Art 120 Lămuriri date expertului și părților
Art 121 Drepturile expertului
Reviste:
Respectarea dreptului la viață privată și a inviolabilității domiciliului prin prisma jurisprudenței CEDO în cauza Cacuci și S.C. VIRRA & CONT PAD S.R.L. împotriva României
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...