ACȚIUNEA PENALĂ ȘI ACȚIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL | Codul de Procedură Penală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - REGULILE DE BAZĂ ȘI ACȚIUNILE ÎN PROCESUL PENAL -
Capitolul II
ACȚIUNEA PENALĂ ȘI ACȚIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL

Secțiunea I Acțiunea penală

Obiectul și exercitarea acțiunii penale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acțiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni. Jurisprudență

Acțiunea penală se pune în mișcare prin actul de inculpare prevăzut de lege. Jurisprudență

Acțiunea penală se poate exercita în tot cursul procesului penal.

Cazurile în care punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale este împiedicată

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă: Jurisprudență, Reviste (1)

a) fapta nu există; Jurisprudență, Reviste (3)

b) fapta nu este prevăzută de legea penală; Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

b1) fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni; Jurisprudență, Reviste (7)

c) fapta nu a fost săvârșită de învinuit sau de inculpat; Jurisprudență, Reviste (5)

d) faptei îi lipsește unul din elementele constitutive ale infracțiunii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (13)

e) există vreuna din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) lipsește plângerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori altă condiție prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale; Jurisprudență, Reviste (1)

g) a intervenit amnistia sau prescripția ori decesul făptuitorului; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5)

h) a fost retrasă plângerea prealabilă ori părțile s-au împăcat, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea plângerii sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5)

i) s-a dispus înlocuirea răspunderii penale; Jurisprudență

j) există autoritate de lucru judecat. Împiedicarea produce efecte chiar dacă faptei definitiv judecate i s-ar da o altă încadrare juridică. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

În cazul prevăzut la lit. f), acțiunea penală poate fi pusă în mișcare ulterior în condiții legale. Jurisprudență

Clasarea, scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale, achitarea și încetarea procesului penal

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Când se constată existența vreunuia din cazurile prevăzute în art. 10: Jurisprudență

1. În cursul urmăririi penale procurorul, la propunerea organului de cercetare penală sau din oficiu, dispune: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) clasarea, când nu există învinuit în cauză; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

b) scoaterea de sub urmărire, în cazurile prevăzute în art. 10 lit. a) -e), când există învinuit sau inculpat în cauză; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

c) încetarea urmăririi penale, în cazurile prevăzute în art. 10 lit. f)-h) și j), când există învinuit sau inculpat în cauză. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

2. În cursul judecății instanța pronunță: Jurisprudență, Reviste (2)

a) achitarea în cazurile prevăzute în art. 10 lit. a) -e); Jurisprudență, Reviste (15)

b) încetarea procesului penal în cazurile prevăzute în art. 10 lit. f) -j). Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5)

Sesizarea altor organe decât cele judiciare

Art. 12. - Jurisprudență

În cazurile arătate în art. 10 lit. b), d) și e), procurorul care dispune clasarea sau scoaterea de sub urmărire, ori instanța de judecată care pronunță achitarea, dacă apreciază că fapta ar putea atrage măsuri ori sancțiuni altele decât cele prevăzute de legea penală, sesizează organul competent.

Continuarea procesului penal în caz de amnistie, prescripție
sau de retragere a plângerii
Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

În caz de amnistie, prescripție ori de retragere a plângerii prealabile, învinuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

Dacă se constată vreunul din cazurile prevăzute în art. 10 lit. a) -e), procurorul dispune scoaterea de sub urmărire, iar instanța de judecată pronunță achitarea. Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă nu se constată vreunul din cazurile prevăzute în art. 10 lit. a)-e), procurorul dispune încetarea urmăririi penale, iar instanța de judecată pronunță încetarea procesului penal. Modificări (2), Jurisprudență

Secțiunea II Acțiunea civilă Jurisprudență

Obiectul și exercitarea acțiunii civile Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 14. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Acțiunea civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului, precum și a părții responsabile civilmente. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Acțiunea civilă poate fi alăturată acțiunii penale în cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei vătămate ca parte civilă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Repararea pagubei se face potrivit dispozițiilor legii civile: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

a) în natură, prin restituirea lucrului, prin restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii, prin desființarea totală ori parțială a unui înscris și prin orice alt mijloc de reparare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

b) prin plata unei despăgubiri bănești, în măsura în care repararea în natură nu este cu putință. Jurisprudență

De asemenea, se acordă despăgubiri bănești pentru folosul de care a fost lipsită partea civilă. Jurisprudență

Constituirea ca parte civilă Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Persoana vătămată se poate constitui parte civilă în contra învinuitului sau inculpatului și persoanei responsabile civilmente. Jurisprudență

Constituirea ca parte civilă se poate face în cursul urmăririi penale, precum și în fața instanței de judecată până la citirea actului de sesizare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infracțiune nu înlătură dreptul acestei persoane de a participa în calitate de parte vătămată în aceeași cauză. Jurisprudență, Reviste (1)

Acțiunea civilă este scutită de taxa de timbru. Jurisprudență

Partea responsabilă civilmente Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Introducerea în procesul penal a persoanei responsabile civilmente poate avea loc, la cerere sau din oficiu, fie în cursul urmăririi penale, fie în fața instanței de judecată până la citirea actului de sesizare. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (1)

Persoana responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal până la terminarea cercetării judecătorești la prima instanță, luând procedura din stadiul în care se află în momentul intervenției. Jurisprudență

Partea responsabilă civilmente are, în ce privește acțiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede pentru învinuit sau inculpat. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Exercitarea din oficiu a acțiunii civile Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Acțiunea civilă se pornește și se exercită și din oficiu, când persoana vătămată este o unitate dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

În acest scop, organul de urmărire penală sau instanța de judecată va cere unității păgubite să prezinte situația cu privire la întinderea pagubei și date cu privire la faptele prin care paguba a fost pricinuită. Unitatea este obligată să prezinte situația și datele cerute. Jurisprudență

În cazul arătat în alin. 1, instanța este obligată să se pronunțe din oficiu asupra reparării pagubei, chiar dacă unitatea păgubită nu este constituită parte civilă. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Dispozițiile alin. 1 și 3 se aplică și în cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă.

Susținerea acțiunii civile de către procuror

Art. 18. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Procurorul poate susține în fața instanței acțiunea civilă pornită de persoana vătămată.

Când persoana vătămată este o unitate dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal sau o persoană lipsită de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă, procurorul, când participă la judecată, este obligat să susțină interesele civile ale acesteia, chiar dacă nu este constituită parte civilă. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Acțiunea adresată instanței civile

Art. 19. - Jurisprudență, Reviste (2)

Persoana vătămată care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal poate introduce la instanța civilă acțiune pentru repararea pagubei pricinuite prin infracțiune. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Judecata în fața instanței civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

De asemenea, poate să pornească acțiune în fața instanței civile persoana vătămată care s-a constituit parte civilă sau pentru care s-a pornit din oficiu acțiunea civilă în procesul penal, dar acesta a fost suspendat. În caz de reluare a procesului penal, acțiunea introdusă la instanța civilă se suspendă. Jurisprudență

Persoana vătămată care a pornit acțiunea în fața instanței civile poate să părăsească această instanță și să se adreseze organului de urmărire penală sau instanței de judecată, dacă punerea în mișcare a acțiunii penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat după suspendare. Părăsirea instanței civile nu poate avea loc dacă aceasta a pronunțat o hotărâre chiar nedefinitivă. Jurisprudență

Cazuri speciale de rezolvare a acțiunii civile

Art. 20. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Persoana vătămată constituită parte civilă în procesul penal poate să pornească acțiune în fața instanței civile, dacă instanța penală, prin hotărârea rămasă definitivă, a lăsat nesoluționată acțiunea civilă. Jurisprudență, Reviste (1)

În cazurile în care acțiunea civilă a fost exercitată din oficiu, dacă se constată din probe noi că paguba nu a fost integral reparată, diferența poate fi cerută pe calea unei acțiuni la instanța civilă. Modificări (1), Doctrină (1)

De asemenea, persoana vătămată se poate adresa cu acțiune la instanța civilă, pentru repararea pagubelor care s-au născut ori s-au descoperit după pronunțarea hotărârii penale de prima instanță. Modificări (1), Jurisprudență

Exercitarea acțiunii civile de către sau față de succesori

Art. 21. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Acțiunea civilă rămâne în competența instanței penale în caz de deces al uneia din părți, introducându-se în cauză moștenitorii acesteia. Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă una din părți este o persoană juridică, în caz de reorganizare a acesteia, se introduce în cauză unitatea succesoare în drepturi, iar în caz de desființare sau de dizolvare se introduc în cauză lichidatorii. Modificări (1)

Autoritatea hotărârii penale în civil și efectele hotărârii civile în penal Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 22. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Hotărârea definitivă a instanței penale are autoritate de lucru judecat în fața instanței civile care judecă acțiunea civilă, cu privire la existența faptei, a persoanei care a săvârșit-o și a vinovăției acesteia. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

Hotărârea definitivă a instanței civile prin care a fost soluționată acțiunea civilă nu are autoritate de lucru judecat în fața organului de urmărire penală și a instanței penale, cu privire la existența faptei penale, a persoanei care a săvârșit-o și a vinovăției acesteia. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Secțiunea III Părțile în procesul penal

Inculpatul Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Persoana împotriva căreia s-a pus în mișcare acțiunea penală este parte în procesul penal și se numește inculpat.

Alte părți în procesul penal Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Persoana care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau materială, dacă participă în procesul penal, se numește parte vătămată. Jurisprudență

Persoana vătămată care exercită acțiunea civilă în cadrul procesului penal se numește parte civilă. Jurisprudență

Persoana chemată în procesul penal să răspundă, potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului, se numește parte responsabilă civilmente. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Penală din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    411 În ceea ce privește stingerea acțiunii penale (art. 10 și 11 C. proc. pen..), a se vedea,I. Neagu, Tratat de procedură penală, op. cit., p. 169 și urm. 
    412 C.S.J., s. pen., dec. nr. 1386/1991, Dreptul nr. 10/1992.
[ Mai mult... ]
 

.....
    411 În ceea ce privește stingerea acțiunii penale (art. 10 și 11 C. proc. pen..), a se vedea,I. Neagu, Tratat de procedură penală, op. cit., p. 169 și urm. 
    412 C.S.J., s. pen., dec. nr. 1386/1991, Dreptul nr. 10/1992.
[ Mai mult... ]
 
.....
    387 I.C.C.J., secții unite, dec. nr. 1/2004, M.Of. nr. 404 din 6 mai 2004.Recent, în practica judiciară, într-un recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casație și Justiție aconstatat în legătură cu aplicarea dispozițiilor art. 14 și urm. C. proc. pen.. că instanțele de judecată nu au un punct de vedere unitar pronunțându-se în mod diferit în privința limitelor învestirii instanței penale cu judecarea acțiunii civile, alăturată celei penale, prin constituirea persoanei vătămate ca parte civilă, în cazul infracțiunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culpă și de vătămare corporală din culpă săvârșite cu ocazia circulației pe drumurile publice.
Astfel, unele instanțe au considerat că în astfel de cazuri acțiunea civilă alăturată celei penale poate fi admisă numai cu privire la pretențiile formulate pentru prejudiciile cauzate prin infracțiunea cu care afost sesizată instanța, iar nu și pentru cele produse prin efectele secundare sau colaterale ale faptei, care nu au făcut obiectul unei încadrări juridice distincte cu caracter penal.
Alte instanțe s-au pronunțat în sensul că instanța învestită cu judecarea acțiunii penale în cazul infracțiunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culpă și de vătămare corporală din culpă săvârșite cu ocazia circulației pe drumurile publice, este învestită să judece acțiunea civilă, alăturată celei penale prin constituirea persoanei vătămate ca parte civilă, atât cu privire la pretențiile formulate în legătură cu decesul victimei sau cu vătămările corporale suferite, cât și cu privire la pretențiile referitoare la bunurile distruse ori deteriorate ca urmare aaceleiași fapte.
Înalta Curte de Casație și Justiție aapreciat că aceste din urmă instanțe au procedat în mod corect, invocându-se în sprijinul acestei opinii câteva argumente de text. Astfel, conform prevederilor art. 14 alin. (1) - (3) C. proc. pen., acțiunea civilă poate fi alăturată celei penale …, iar repararea pagubei se face potrivit legii civile. De asemenea, s-a mai arătat că dispozițiile art. 998 și 999 C. civ. din 1864 nu sunt limitate prin vreo prevedere aCodului de procedură penală care să se refere la repararea pagubei în cadrul acțiunii civile alăturate celei penale. Din acest motiv s-a considerat că legiuitorul nu aintenționat să restrângă în vreun anumit fel dreptul persoanei vătămate (constituită parte civilă) de aobține oreparare integrală aprejudiciului.
De asemenea, instanța supremă amai statuat că oatare concluzie se impune afi acceptată nu numai în cazul faptelor de ucidere din culpă și de vătămare corporală din culpă, săvârșite de conducători auto cu ocazia circulației pe drumurile publice, ci și în orice alte situații de comitere aunei fapte complexe, cu mai multe consecințe păgubitoare pentru aceeași victimă, cum ar fi în cazul infracțiunilor de omor intenționat și de vătămare corporală intenționată, care au avut ca urmare și degradarea îmbrăcămintei victimei, sau în cazul unei tâlhării prin săvârșirea căreia au fost degradate și unele bunuri ale persoanei vătămate, ce nu au fost sustrase. [ Mai mult... ]
 
.....
    Un astfel de caz este cel prevăzut de art. 17 C. proc. pen.., potrivit căruia acțiunea civilă se pornește și se exercită din oficiu, împreună cu acțiunea penală, când persoana prejudiciată este opersoană lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă. În art. 18 C. proc. pen.. se prevede că, în aceste cazuri, procurorul este obligat să susțină interesele civile ale acestor părți, chiar dacă acestea nu s-au constituit părți civile. Prevederile acestor articole sunt norme imperative, prin care s-a urmărit să se creeze un regim mai favorabil pentru părțile vătămate arătate, în ceea ce privește repararea prejudiciului.1563 
    1563 C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 138.
[ Mai mult... ]
 
.....
    Deși, în acest caz, s-a ajuns la concluzia că regulile aplicate sunt cele ale răspunderii civile delictuale, se face totuși orezervă în cazul în care, după ce despăgubirea afost acordată din oficiu de către instanța penală, se pune problema unei diferențe de despăgubire, care rezultă din probe noi sau care afost descoperită după pronunțarea hotărârii de către prima instanță, situație în care partea vătămată are posibilitatea să se adreseze instanței civile (art. 20 C. proc. pen..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Penală:
SCOPUL ȘI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL
ACȚIUNEA PENALĂ ȘI ACȚIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
FELURILE COMPETENȚEI
INCOMPATIBILITATEA ȘI STRĂMUTAREA
DISPOZIȚII GENERALE
MIJLOACELE DE PROBĂ
MĂSURILE PREVENTIVE
ALTE MĂSURI PROCESUALE
ASISTENȚA JURIDICĂ ȘI REPREZENTAREA
CITAREA, COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE, MANDATUL DE ADUCERE
TERMENELE
CHELTUIELILE JUDICIARE
Reviste:
Plângere penală. Suspendarea contractului individual de muncă. Scoaterea de sub urmărire penală
Calificarea penală greșită a unor fapte imputate notarilor publici
Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ
Accident rutier. încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părților. Acțiune în despăgubiri formulată împotriva asigurătorului. Vătămare corporală. Daune materiale. Prejudiciu eventual. Condiții
Introducerea părții responsabile civilmente în procesul penal: probleme de constituționalitate
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală de la 1968
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (II)
Răspunderea patrimonială a statului român pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare
Probleme de drept penal rezolvate de Curtea de Apel Iași în semestrul I al anului 2012
Cerere de amânare. Primul termen de judecată. Cazul de casare prevăzut în art. 385 indice 9 alin. (1) pct. 10 C. pr. pen.
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Modele:
Ordonanță renunțare la urmărire penală după începerea urmăririi penale când autorul faptei nu este cunoscut
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 80/1999 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. 1 și 3 și ale art. 18 alin. 2 din Codul de procedură penală
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 27/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 alin. 1 lit. h) teza a II-a din Codul de procedură penală, referitoare la exprimarea acordului de voință al părților de a se împăca, în cazurile prevăzute de lege
Decizia nr. 12/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind consecințele modificării (în sensul majorării) prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în cazul infracțiunilor ce aduc atingere fondului forestier
Decizia nr. 15/2005 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la organul judiciar competent să dispună desființarea totală sau parțială a unui înscris falsificat în cauzele în care acțiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală, printr-o soluție de netrimitere în judecată adoptată de procuror
;
se încarcă...