Violarea secretului corespondenței | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI - INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI -
Violarea secretului corespondenței

Art. 195. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Deschiderea unei corespondențe adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanță, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență

Cu aceeași pedeapsă se sancționează sustragerea, distrugerea sau reținerea unei corespondențe, precum și divulgarea conținutului unei corespondențe, chiar atunci când a fost trimisă deschisă sau a fost deschisă din greșeală, ori divulgarea conținutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoștință de acesta din greșeală sau din întâmplare. Jurisprudență

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Din punct de vedere al dreptului penal, secretul corespondenței este ocrotit prin intermediul infracțiunii prevăzută de art. 195 C. pen.. – Violarea secretului corespondenței. Fapta este incriminată într-o variantă tip, ovariantă asimilată și ovariantă agravată. Astfel, prin varianta tip prevăzută de art. 195 alin. (1) este incriminată deschiderea unei corespondențe adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanță, fără drept. Varianta asimilată, prevăzută de alin. (2) al art. 195 se referă la sustragerea, distrugerea sau reținerea unei corespondențe, precum și divulgarea conținutului unei corespondențe, chiar atunci când afost trimisă deschisă sau afost deschisă din greșeală, ori divulgarea conținutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul aluat cunoștință de acesta din greșeală sau din întâmplare. Varianta agravată afost introdusă prin Legea nr. 337/2007 (M. Of. nr. 841 din 8 decembrie 2007). Articolul unic al acestei legi acompletat art. 195 cu un nou alineat, respectiv alin. (21); acesta se referă la ipoteza în care faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au fost săvârșite de un funcționar care are obligația legală de arespecta secretul profesional și confidențialitatea informațiilor la care are acces. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare
Anularea reabilitării
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Sclavia
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Violarea de domiciliu
Amenințarea
Șantajul
Violarea secretului corespondenței
Divulgarea secretului profesional
Violul
Raportul sexual cu o minoră
Seducția
Relațiile sexuale între persoane de același sex
Perversiunea sexuală
Corupția sexuală
Incestul
Sancționarea tentativei
Insulta
Reviste:
Plângere penală. Suspendare. Neînceperea urmăririi penale. Obligația de a se prezenta la locul de muncă
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...