TENTATIVA | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ - INFRACȚIUNEA -
Capitolul II
TENTATIVA

Conținutul tentativei Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Tentativa constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul. Jurisprudență

Există tentativă și în cazul în care consumarea infracțiunii nu a fost posibilă datorită insuficienței sau defectuozității mijloacelor folosite, ori datorită împrejurării că în timpul când s-au săvârșit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află. Jurisprudență

Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este datorită modului cum a fost concepută executarea. Jurisprudență

Pedepsirea tentativei

Art. 21. - Jurisprudență, Reviste (2)

Tentativa se pedepsește numai când legea prevede expres aceasta. Jurisprudență

Tentativa se sancționează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului și jumătatea maximului prevăzute de lege pentru infracțiunea consumată, fără ca minimul să fie mai mic decât minimul general al pedepsei. În cazul când pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 25 de ani. Jurisprudență, Doctrină (1)

Desistarea și împiedicarea rezultatului

Art. 22. - Jurisprudență

Este apărat de pedeapsă făptuitorul care s-a desistat ori a împiedicat mai înainte de descoperirea faptei producerea rezultatului. Jurisprudență

Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului constituie o altă infracțiune, se aplică pedeapsa pentru acea infracțiune. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Producerea unui prejudiciu nu constituie ocondiție arăspunderii penale, existând fapte prevăzute și pedepsite de legea penală care nu cauzează nimănui opagubă, cum este cazul tentativei la anumite infracțiuni (art. 20 C. pen..),392 și cazul infracțiunilor de pericol care nu pot genera în mod direct prejudicii materiale sau morale. Astfel, în practica judiciară s-a decis că în situația conducerii unui autovehicul fără permis de conducere, constituirea de parte civilă nu este posibilă, eventualele prejudicii putând fi recuperate de către persoana vătămată prin exercitarea unei acțiuni civile în fața instanței civile.393 Totodată, infracțiunea de pătrundere fără drept în sediul unei instituții publice (prevăzute de mai vechiul text legal al art. 2 din Decretul-lege nr. 8/1990) nu este producătoare de prejudicii și, ca atare acțiunea civilă, nu poate fi alăturată celei penale.394 De aici putem trage concluzia că nu în orice proces penal poate fi exercitată acțiunea civilă, ci numai în acelea în care infracțiunea agenerat prejudicii materiale sau morale. 
    392 C.S.J., dec. nr. 765/1991, Dreptul nr. 2/1992, p. 85. 
    393 Trib. Suprem, s. pen., dec. nr. 1264/1983, C.D., 1983, p. 360. 
    394 C.S.J., s. pen., dec. nr. 165/1992, nepublicată.
[ Mai mult... ]
 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Tentativa infracțiunii de manipulare nu este pedepsită de legea penală, în virtutea dispozițiilor art. 21 alin. (2) C. pen..: „Tentativa se pedepsește numai când legea prevede expres aceasta”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    877 A se vedea dispozițiile art. 22 alin. (2) noul C. pen., care prevede că în cazul infracțiunilor contra vieții, consimțământul persoanei vătămate nu produce efecte. Va trebui să subliniem că acest Noul Cod penal reglementează cu caracter de noutate în legislația națională condițiile în care consimțământul victimei determină ca ofaptă penală să fie catalogată ca fiind justificată, înlăturându-i-se astfel caracterul de infracțiune și este firesc ca aceste dispoziții să se poată corobora, pentru eficiență, cu dispozițiile art. 1355 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
DISPOZIȚII PRELIMINARE
LIMITELE APLICĂRII LEGII PENALE
DISPOZIȚII GENERALE
TENTATIVA
PARTICIPAȚIA
PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
DISPOZIȚII GENERALE
CATEGORIILE ȘI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR
PEDEPSELE PRINCIPALE
PEDEPSELE COMPLIMENTARE ȘI PEDEPSELE ACCESORII
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
DISPOZIȚII GENERALE
REGIMUL MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ
Reviste:
Violarea de domiciliu. Legea penală mai favorabilă (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 21/A/2014) - comentariu
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
Legitimă apărare. Atac aflat în curs de desfășurare. Dezarmarea victimei
Între indivizibilitatea legii penale mai favorabile și aplicarea ei divizată, pe instituții autonome
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...