Starea de necesitate | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INFRACȚIUNEA - CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI -
Starea de necesitate

Art. 45. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, săvârșită în stare de necesitate. Jurisprudență

Este în stare de necesitate acela care săvârșește fapta pentru a salva de la un pericol iminent și care nu putea fi înlăturat altfel, viața, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes obștesc. Jurisprudență, Doctrină (1)

Nu este în stare de necesitate persoana care în momentul când a săvârșit fapta și-a dat seama că pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Dacă art. 45 C. pen.. face parte din Capitolul intitulat „Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, corespondentul său din Noul Cod penal, respectiv art. 20, este încadrat în Capitolul privind „Cauzele justificative”, mai apropiat ca terminologie de semnificația din Codul civil și prevede că: „Este în stare de necesitate persoana care săvârșește fapta pentru asalva de la un pericol imediat și care nu putea fi înlăturat altfel viața, integritatea corporală sau sănătatea sa ori aaltei persoane sau un bun important al său ori aaltei persoane sau un interes general, dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlăturat.” Din aceste texte putem extrage ideea conform căreia această stare vizează un pericol ce se urmărește afi anihilat, datorat unui eveniment extern, care poate îmbrăca forma unui cataclism, unui fenomen natural, dar și aunei acțiuni umane, care generează obiectiv ostare de pericol, nu un atac ca în cazul legitimei apărări. [ Mai mult... ] 

.....
    Această cauză exoneratoare de răspundere civilă este definită mai exact în cadrul dispozițiilor art. 45 alin. (2) C. pen.. care prevede că suntem în stare de necesitate când fapta cauzatoare de prejudicii afost săvârșită „pentru asalva de la un pericol iminent și care nu putea fi înlăturat altfel, viața, integritatea corporală sau sănătatea sa, aaltuia sau un bun important al său, al altuia sau un interes obștesc”. Nu este în stare de necesitate și prin urmare va răspunde cel care săvârșind fapta, și-a dat seama că pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi produs dacă pericolul nu era înlăturat [art. 45 alin. (3) C. pen..]. [ Mai mult... ] 
.....
    Această cauză exoneratoare de răspundere civilă este definită mai exact în cadrul dispozițiilor art. 45 alin. (2) C. pen.. care prevede că suntem în stare de necesitate când fapta cauzatoare de prejudicii afost săvârșită „pentru asalva de la un pericol iminent și care nu putea fi înlăturat altfel, viața, integritatea corporală sau sănătatea sa, aaltuia sau un bun important al său, al altuia sau un interes obștesc”. Nu este în stare de necesitate și prin urmare va răspunde cel care săvârșind fapta, și-a dat seama că pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi produs dacă pericolul nu era înlăturat [art. 45 alin. (3) C. pen..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Pedeapsa complimentară și măsurile de siguranță în caz de concurs de infracțiuni
Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Recidiva
Condamnările care nu atrag starea de recidivă
Pedeapsa în caz de recidivă
Pedeapsa în unele cazuri când nu există recidivă
Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Pedeapsa pentru infracțiunea continuată
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Legitima apărare
Starea de necesitate
Constrângerea fizică și constrângerea morală
Cazul fortuit
Iresponsabilitatea
Beția
Minoritatea făptuitorului
Eroarea de fapt
Pedeapsa și scopul ei
Felurile pedepselor
Scopul măsurilor de siguranță
Felurile măsurilor de siguranță
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...