Ruperea de sigilii | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ - INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII -
Ruperea de sigilii

Art. 243. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă. Jurisprudență

Dacă fapta a fost săvârșită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Ridicarea peceților se poate dispune numai de executorul judecătoresc înainte de efectuarea vânzării. Orice persoană care, fără drept, ar proceda la ruperea sau distrugerea peceților este pasibilă de sancțiuni penale, respectiv pentru săvârșirea infracțiunii de rupere de sigilii, prevăzută de art. 243 C. pen.., și pentru săvârșirea infracțiunii de sustragere de sub sechestru, prevăzută de art. 244 C. pen.. De asemenea, persoana vinovată poate fi obligată și la despăgubiri civile corespunzătoare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Tăinuirea
Sancționarea tentativei
Ofensa adusă unor însemne
Defăimarea țării sau a națiunii
Ofensa adusă autorității
Ultrajul
Cazuri speciale de pedepsire
Uzurparea de calități oficiale
Portul nelegal de decorații sau semne distinctive
Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
Ruperea de sigilii
Sustragerea de sub sechestru
Specula
Înșelăciunea la măsurătoare
Înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor
Divulgarea secretului economic
Contrafacerea obiectului unei invenții
Punerea în circulație a produselor contrafăcute
Concurența neloială
Nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export
Deturnarea de fonduri
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...