Public | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ - ÎNȚELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALĂ -
Public Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 145. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

Prin termenul "public" se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    - când persoana păgubită este oorganizație dintre cele prevăzute de art. 145 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Liberarea minorului înainte de a deveni major
Revocarea liberării sau internării minorului
Pedepsele pentru minori
Suspendarea condiționată a executării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control
Dispoziții generale
Legea penală
Teritoriul
Infracțiune săvârșită pe teritoriul țării
Săvârșirea unei infracțiuni
Public
Consecințe deosebit de grave
Funcționar public și funcționar
Rude apropiate
Secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Calculul timpului
Trădarea
Trădarea prin ajutarea inamicului
Reviste:
Erori în evaluarea probelor și încadrarea juridică, în cazul unei infracțiuni de ultraj contra bunelor moravuri
Evaziunea fiscală
Delapidare. Gestiune frauduloasă. Criterii de distincție
Abuz în serviciu. Achitare. Lipsa prejudiciului
Abuzul în serviciu - art. 297 C. pen.
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul penal din 2014
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Ce a statuat CCR - de dată recentă - referitor la abuzul în serviciu?
20. Medic în cadrul unei instituții sanitare de stat. Luare de mită. Elemente constitutive. Diferențiere față de infracțiunea de primire de foloase necuvenite. Inexistența provocării
Se suspendă executarea silită în cazul existenței unui sechestru asigurator penal asupra imobilelor unei persoane fizice/juridice?
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...