PRESCRIPȚIA | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ - CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII -
Capitolul II
PRESCRIPȚIA

Prescripția răspunderii penale

Art. 121. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (25)

Prescripția înlătură răspunderea penală. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (19)

Prescripția nu înlătură răspunderea penală în cazul infracțiunilor contra păcii și omenirii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

Termenele de prescripție a răspunderii penale

Art. 122. - Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (67), Reviste (2), Doctrină (1)

Termenele de prescripție a răspunderii penale sunt: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (6)

a) 15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

b) 10 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 15 ani; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (11)

c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1)

d) 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani; Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (116), Reviste (2)

e) 3 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (18)

Termenele arătate în prezentul articol se socotesc de la data săvârșirii infracțiunii. În cazul infracțiunilor continue termenul curge de la data încetării acțiunii sau inacțiunii, iar în cazul infracțiunilor continuate, de la data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3)

Întreruperea cursului prescripției

Art. 123. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (2)

Cursul termenului prescripției prevăzute în art. 122 se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act care, potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfășurarea procesului penal. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (2)

După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție. Întreruperea cursului prescripției produce efecte față de toți participanții la infracțiune, chiar dacă actul de întrerupere privește numai pe unii dintre ei. Referințe în jurisprudență (2)

Prescripția specială Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 124. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (26), Referințe în jurisprudență (132), Reviste (7)

Prescripția înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripție prevăzut în art. 122 este depășit cu încă jumătate.

Prescripția executării pedepsei

Art. 125. - Referințe în jurisprudență (10)

Prescripția înlătură executarea pedepsei principale. Referințe în jurisprudență (8)

Prescripția nu înlătură executarea pedepselor principale pronunțate pentru infracțiunile contra păcii și omenirii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

Termenele de prescripție a executării pedepsei

Art. 126. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (17), Hotărâri judecătorești

Termenele de prescripție a executării pedepsei sunt: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

a) 20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detențiunea pe viață sau închisoarea mai mare de 15 ani; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea; Referințe în jurisprudență (40), Caută hotărâri judecătorești

c) 3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (18), Caută hotărâri judecătorești

Termenul de prescripție a executării sancțiunilor cu caracter administrativ prevăzute în art. 181 și în art. 91 este de un an. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Termenele arătate în alin. 1 se socotesc de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă, iar cele arătate în alin. 2 curg de la rămânerea definitivă a hotărârii sau, după caz, de la data când poate fi pusă în executare, potrivit legii, ordonanța prin care s-a aplicat sancțiunea. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

În cazul revocării suspendării condiționate a executării pedepsei, a suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau, după caz, a executării pedepsei la locul de muncă, termenul de prescripție începe să curgă de la data când hotărârea de revocare a rămas definitivă. Caută hotărâri judecătorești

Măsurile de siguranță nu se prescriu. Caută hotărâri judecătorești

Întreruperea cursului prescripției executării

Art. 127. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (32), Doctrină (1)

Cursul termenului prescripției prevăzute în art. 126 se întrerupe prin începerea executării pedepsei sau prin săvârșirea din nou a unei infracțiuni. Referințe în jurisprudență (12)

Sustragerea de la executare, după începerea executării pedepsei, face să curgă un nou termen de prescripție de la data sustragerii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5)

Suspendarea cursului prescripției

Art. 128. - Referințe în jurisprudență (12), Doctrină (1)

Cursul termenului prescripției prevăzute în art. 122 este suspendat pe timpul cât o dispoziție legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal. Referințe (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

Cursul termenului prescripției prevăzute în art. 126 este suspendat în cazurile și condițiile prevăzute în Codul de procedură penală. Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe în jurisprudență (7)

Prescripția își reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Termenele de prescripție pentru minori

Art. 129. - Referințe în jurisprudență (16), Doctrină (1)

Termenele de prescripție a răspunderii penale și a executării pedepsei se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârșirii infracțiunii erau minori.

Prescripția executării pedepsei care a înlocuit pedeapsa detențiunii pe viață

Art. 130. - Referințe în jurisprudență (6)

Executarea pedepsei închisorii, atunci când aceasta înlocuiește pedeapsa detențiunii pe viață, se prescrie în 20 de ani. Termenul de prescripție curge de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la detențiunea pe viață. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    K. Cu privire la prescripția extinctivă. Răspunderea penală, conform art. 122 C. pen.., se prescrie între anumite termene socotite de la data săvârșirii infracțiunii, termene care variază între 3 și 15 ani, în funcție de pedeapsa prevăzută de lege pentru fiecare infracțiune, termenele pentru minori reducându-se la jumătate (art. 129 C. pen..). [ Mai mult... ] 

.....
    - cauzele de întrerupere și suspendare aprescripției sunt diferite în cazul răspunderii penale (art. 127 - 128 C. pen..), în comparație cu răspunderea civilă (care cuprindea dispoziții în acest sens în art. 13, 14 și 16 din Decretul nr. 167/1958 relevante până la abrogarea sa, respectiv condiții noi prevăzute de art. 2532 - 2536 și art. 2537 - 2543 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 
.....
    - cauzele de întrerupere și suspendare aprescripției sunt diferite în cazul răspunderii penale (art. 127 - 128 C. pen..), în comparație cu răspunderea civilă (care cuprindea dispoziții în acest sens în art. 13, 14 și 16 din Decretul nr. 167/1958 relevante până la abrogarea sa, respectiv condiții noi prevăzute de art. 2532 - 2536 și art. 2537 - 2543 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 
.....
    K. Cu privire la prescripția extinctivă. Răspunderea penală, conform art. 122 C. pen.., se prescrie între anumite termene socotite de la data săvârșirii infracțiunii, termene care variază între 3 și 15 ani, în funcție de pedeapsa prevăzută de lege pentru fiecare infracțiune, termenele pentru minori reducându-se la jumătate (art. 129 C. pen..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
DISPOZIȚII GENERALE
CATEGORIILE ȘI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR
PEDEPSELE PRINCIPALE
PEDEPSELE COMPLIMENTARE ȘI PEDEPSELE ACCESORII
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
DISPOZIȚII GENERALE
REGIMUL MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ
AMNISTIA ȘI GRAȚIEREA
PRESCRIPȚIA
LIPSA PLÂNGERII PREALABILE ȘI ÎMPĂCAREA PĂRȚILOR
REABILITAREA
INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII, INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII
INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI
INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA VIAȚA SEXUALĂ
INFRACȚIUNI CONTRA DEMNITĂȚII
INFRACȚIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
INFRACȚIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIȚIEI
INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PE CĂILE FERATE
INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE
Reviste:
17. Infracțiune continuată. Prescripția răspunderii penale. Modul de calcul al termenului
Între indivizibilitatea legii penale mai favorabile și aplicarea ei divizată, pe instituții autonome
Suspendarea judecății cauzei. Prescripția răspunderii penale (ÎCCJ, S. pen. - decizia nr. 3473/2010)
Fals intelectual. Complicitate la luare de mită. Elemente constitutive
Infracțiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
De lege lata, există cauze de întrerupere a termenului prescripției răspunderii penale?
Evidențierea noutăților aduse de reglementarea instituției prescripției în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Principiul securității juridice în ordinea constituțională română*
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 2/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 2/2012
;
se încarcă...