PEDEPSELE COMPLIMENTARE ȘI PEDEPSELE ACCESORII | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ - PEDEPSELE -
Capitolul IV
PEDEPSELE COMPLIMENTARE ȘI PEDEPSELE ACCESORII Modificări (1)

Secțiunea I Pedepsele complimentare Modificări (1)

Interzicerea unor drepturi Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 64. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (2135)

Pedeapsa complimentară a interzicerii unor drepturi constă în interzicerea unuia sau unora din următoarele drepturi: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (99), Reviste (1)

a) dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; Respingeri de neconstituționalitate (12), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (5700), Reviste (11), Modele (2)

b) dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (4879), Reviste (11), Modele (2)

c) dreptul de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (22), Referințe în jurisprudență (1074), Reviste (7)

d) drepturile părintești; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (267)

e) dreptul de a fi tutore sau curator. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (410)

Interzicerea drepturilor prevăzute la lit. b) nu se poate pronunța decât pe lângă interzicerea drepturilor prevăzute la lit. a), afară de cazul când legea dispune altfel. Referințe în jurisprudență (9)

Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 65. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (559), Reviste (1)

Pedeapsa complimentară a interzicerii unor drepturi poate fi aplicată, dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea de cel puțin 2 ani și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (108), Reviste (2)

Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (396)

Condiția arătată în alin. 1 cu privire la cuantumul pedepsei principale trebuie să fie îndeplinită și în cazul în care aplicarea pedepsei prevăzute în acel alineat este obligatorie. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (55)

Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi

Art. 66. - Referințe în jurisprudență (211), Reviste (1)

Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi începe după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripția executării pedepsei. Referințe în jurisprudență (1)

Degradarea militară

Art. 67. - Referințe în jurisprudență (29)

Pedeapsa complimentară a degradării militare constă în pierderea gradului și a dreptului de a purta uniformă. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7)

Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaților militari și rezerviști, dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detențiunea pe viață. Referințe în jurisprudență (12)

Degradarea militară poate fi aplicată condamnaților militari și rezerviști pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă pedeapsa principală stabilită este de cel puțin 5 ani și de cel mult 10 ani. Referințe în jurisprudență (3)

Art. 68. - Referințe în jurisprudență (2)

Abrogat.

Art. 69. - Referințe în jurisprudență (18)

Abrogat.

Art. 70. - Referințe în jurisprudență (10)

Abrogat. Referințe în jurisprudență (3)

Secțiunea II Pedepsele accesorii

Conținutul și executarea pedepsei accesorii Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (10)

Art. 71. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (10), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (4944), Reviste (4), Modele (1)

Pedeapsa accesorie constă în interzicerea tuturor drepturilor prevăzute în art. 64. Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe în jurisprudență (743), Reviste (2)

Condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor arătate în alineatul precedent din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă și până la terminarea executării pedepsei, până la grațierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1522), Reviste (2)

Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică și în cazul când s-a dispus executarea pedepsei la locul de muncă, cu excepțiile prevăzute în art. 868, interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. d) și e) fiind lăsată la aprecierea instanței. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (189)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Penal:
DISPOZIȚII PRELIMINARE
LIMITELE APLICĂRII LEGII PENALE
DISPOZIȚII GENERALE
TENTATIVA
PARTICIPAȚIA
PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
DISPOZIȚII GENERALE
CATEGORIILE ȘI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR
PEDEPSELE PRINCIPALE
PEDEPSELE COMPLIMENTARE ȘI PEDEPSELE ACCESORII
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
DISPOZIȚII GENERALE
REGIMUL MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ
AMNISTIA ȘI GRAȚIEREA
PRESCRIPȚIA
LIPSA PLÂNGERII PREALABILE ȘI ÎMPĂCAREA PĂRȚILOR
REABILITAREA
INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII, INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII
INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI
INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA VIAȚA SEXUALĂ
Reviste:
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
Constituirea unui grup infracțional organizat. Spălarea banilor. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen.
19. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca pedeapsă accesorie
Efectul devolutiv al apelului declarat de Ministerul Public. Limitele devoluțiunii/Devolutive effect of appeal filed by the Public Ministry. Devolution limits
Abuz în serviciu. Achitare. Lipsa prejudiciului
Fals intelectual. Complicitate la luare de mită. Elemente constitutive
Retragerea plângerii prealabile. Art. 19 din Legea nr. 682/2002. Decizia Curții Constituționale nr. 67/2015
Abuz de încredere. Reziliere unilaterală a contractului de leasing ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către societatea utilizatoare a autoturismului. Comiterea infracțiunii exclusiv în modalitatea dispunerii pe nedrept de bun. Corecta analizare a incidenței art. 5 Cod penal
Caracterul subsecvent al infracțiunii de spălare de bani în raport cu infracțiunea predicat/Subsequent nature of the money laundering crime in relation to the predicate crime
Decizie de încetare de drept a raporturilor de muncă, nedesființată. Respingere cerere de reintegrare în funcția de preot
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 24/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi în cazul inculpaților cetățeni străini, când legea prevede această pedeapsă
Decizia nr. 74/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la stabilirea modului de aplicare a pedepselor accesorii prevăzute în art. 64 lit. a)-c) din Codul penal
Decizia nr. 51/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor în cazul condamnării inculpaților minori
;
se încarcă...