Pedepsele accesorii | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PEDEPSELE - PEDEPSELE COMPLIMENTARE ȘI PEDEPSELE ACCESORII -
Secțiunea II
Pedepsele accesorii

Conținutul și executarea pedepsei accesorii Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (10)

Art. 71. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (10), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (6), Modele (1)

Pedeapsa accesorie constă în interzicerea tuturor drepturilor prevăzute în art. 64. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

Condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor arătate în alineatul precedent din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă și până la terminarea executării pedepsei, până la grațierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică și în cazul când s-a dispus executarea pedepsei la locul de muncă, cu excepțiile prevăzute în art. 868, interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. d) și e) fiind lăsată la aprecierea instanței. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Aplicarea legii penale în spațiu
Aplicarea legii penale în timp
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedepsele complimentare
Pedepsele accesorii
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și agravante
Suspendarea condiționată a executării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Executarea pedepsei la locul de muncă
Calculul pedepselor
Omuciderea
Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății
Avortul
Infracțiuni contra ordinii și disciplinei militare
Reviste:
Retragerea plângerii prealabile. Art. 19 din Legea nr. 682/2002. Decizia Curții Constituționale nr. 67/2015
19. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca pedeapsă accesorie
Abuz de încredere. Reziliere unilaterală a contractului de leasing ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către societatea utilizatoare a autoturismului. Comiterea infracțiunii exclusiv în modalitatea dispunerii pe nedrept de bun. Corecta analizare a incidenței art. 5 Cod penal
Efectul devolutiv al apelului declarat de Ministerul Public. Limitele devoluțiunii/Devolutive effect of appeal filed by the Public Ministry. Devolution limits
Greșita aplicare a pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi, în condițiile în care pedeapsa principală este amenda
Tranzacția încheiată între părți. Mandat încredințat avocatului. Condițiile de valabilitate impuse de lege
Abuz în serviciu. Achitare. Lipsa prejudiciului
Fals intelectual. Complicitate la luare de mită. Elemente constitutive
Constituirea unui grup infracțional organizat. Spălarea banilor. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen.
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Concurs de infracțiuni
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 74/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la stabilirea modului de aplicare a pedepselor accesorii prevăzute în art. 64 lit. a)-c) din Codul penal
Decizia nr. 51/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor în cazul condamnării inculpaților minori
;
se încarcă...