PARTEA SPECIALĂ | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA SPECIALĂ

TITLUL I INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI STATULUI

Trădarea Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 155. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (11), Hotărâri judecătorești

Fapta cetățeanului român sau a persoanei fără cetățenie, domiciliată pe teritoriul statului român, de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acestora, în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independența statului, prin acțiuni de provocare de război contra țării sau de înlesnire a ocupației militare străine, ori de subminare economică sau politică a statului, ori de aservire față de o putere străină, sau de ajutare a unei puteri străine pentru desfășurarea unei activități dușmănoase împotriva siguranței statului, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

Trădarea prin ajutarea inamicului

Art. 156. -

Fapta cetățeanului român sau a persoanei fără cetățenie domiciliată pe teritoriul statului român, care, în timp de război:

a) predă teritorii, orașe, poziții de apărare, depozite ori instalații ale forțelor armate române sau care servesc apărării;

b) predă nave, aeronave, mașini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot sluji purtării războiului;

c) procură dușmanului oameni, valori și materiale de orice fel;

d) trece de partea inamicului sau efectuează alte acțiuni care sunt de natură să favorizeze activitatea dușmanului ori să slăbească puterea de luptă a forțelor armate române sau a armatelor aliate,

se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează cetățeanul român sau persoana fără cetățenie domiciliată pe teritoriul statului român, care, în timp de război, luptă sau face parte din formații de luptă împotriva statului român sau a aliaților săi.

Trădarea prin transmitere de secrete Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 157. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (6), Hotărâri judecătorești

Transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizații străine ori agenților acestora, precum și procurarea de documente sau date ce constituie secrete de stat, ori deținerea de asemenea documente de către acei care nu au calitatea de a le cunoaște, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizații străine ori agenților acestora, săvârșite de un cetățean român sau de o persoană fără cetățenie domiciliată pe teritoriul statului român, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

Aceleași fapte, dacă privesc alte documente sau date care prin caracterul și importanța lor fac ca fapta săvârșită să pericliteze siguranța statului, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunile dușmănoase contra statului

Art. 158. - Referințe în jurisprudență (1)

Faptele prevăzute în art. 155 și în art. 156, săvârșite de un cetățean străin sau de o persoană fără cetățenie care nu domiciliază pe teritoriul statului român, se pedepsesc cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Spionajul Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 159. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

Faptele prevăzute în art. 157, săvârșite de un cetățean străin sau de o persoană fără cetățenie care nu domiciliază pe teritoriul statului român, se pedepsesc cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1)

Atentatul care pune în pericol siguranța statului

Art. 160. - Referințe în jurisprudență (5)

Atentatul săvârșit contra vieții, integrității corporale ori sănătății unei persoane care îndeplinește o activitate importantă de stat sau altă activitate publică importantă, în împrejurări care fac ca fapta să pună în pericol siguranța statului, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (3)

Atentatul contra unei colectivități

Art. 161. -

Atentatul săvârșit contra unei colectivități prin otrăviri în masă, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, de natură să slăbească puterea de stat, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2)

Subminarea puterii de stat

Art. 162. - Referințe în jurisprudență (4), Hotărâri judecătorești

Acțiunea armată de natură să slăbească puterea de stat se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Orice alte acțiuni violente săvârșite de mai multe persoane împreună, de natură să atragă aceleași urmări, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Actele de diversiune

Art. 163. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (19)

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a uzinelor, instalațiilor industriale, mașinilor, căilor de comunicație, mijloacelor de transport, mijloacelor de telecomunicație, construcțiilor, produselor industriale sau agricole, ori a altor bunuri, dacă fapta este de natură să aducă în orice mod atingere siguranței statului, se pedepsesc cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 164. - Referințe în jurisprudență (2)

Abrogat.

Subminarea economiei naționale

Art. 165. - Referințe în jurisprudență (4), Hotărâri judecătorești

Fapta de a folosi o unitate din cele la care se referă art. 145, ori de a împiedica activitatea normală a acesteia, dacă fapta este de natură să submineze economia națională, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent a produs pagube importante economiei naționale, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență relevantă (2), Caută hotărâri judecătorești

Propaganda în favoarea statului totalitar

Art. 166. - Referințe în jurisprudență (8)

Propaganda în vederea instaurării unui stat totalitar, săvârșită prin orice mijloace, în public, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (6)

Propaganda constă în răspândirea, în mod sistematic, sau în apologia unor idei, concepții sau doctrine cu intenția de a convinge și de a atrage noi adepți. Referințe în jurisprudență (9)

Acțiuni împotriva ordinii constituționale Modificări (1)

Art. 1661. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

Inițierea, organizarea, săvârșirea sau sprijinirea de acțiuni care pot pune în pericol sub orice formă ordinea constituțională, caracterul național, suveran, independent, unitar și indivizibil al statului român se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Fapta de a îndemna publicul la săvârșirea faptelor prevăzute în alin. 1 se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Dacă fapta prevăzută în alin. 2 a avut ca urmare săvârșirea infracțiunii la care s-a îndemnat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracțiune.

Întreprinderea oricărei acțiuni pentru schimbarea prin violență a ordinii constituționale se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Complotul

Art. 167. - Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2), Librăria Indaco (1)

Inițierea sau constituirea unei asociații sau grupări în scopul săvârșirii vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 155-163, 165 și 1661, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asociații sau grupări se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (14)

Pedeapsa pentru complot nu poate fi mai mare decât sancțiunea prevăzută de lege pentru cea mai gravă dintre infracțiunile care intră în scopul asociației sau grupării.

Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile de la concursul de infracțiuni.

Nu se pedepsește persoana care, săvârșind fapta prevăzută în alin. 1 sau 3, o denunță mai înainte de a fi fost descoperită.

Compromiterea unor interese de stat

Art. 168. - Reviste (1)

Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, dacă fapta este de natură a compromite interesele de stat, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Comunicarea de informații false Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 1681. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de știri, date sau informații false ori de documente falsificate, dacă fapta este de natură să aducă atingere siguranței statului sau relațiilor internaționale ale României, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

Divulgarea secretului care periclitează siguranța statului

Art. 169. - Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie secrete de stat ori a altor documente sau date, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranța statului, se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (6)

Deținerea în afara îndatoririlor de serviciu a unui document ce constituie secret de stat, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranța statului, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Referințe în jurisprudență (1)

Cu pedeapsa prevăzută în alin. 2 se sancționează deținerea în afara îndatoririlor de serviciu a altor documente în vederea divulgării, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranța statului.

Dacă faptele prevăzute în alineatele precedente sunt săvârșite de orice altă persoană, pedeapsa este închisoarea de la unu la 7 ani. Referințe în jurisprudență (3)

Nedenunțarea

Art. 170. - Referințe în jurisprudență (6)

Omisiunea de a denunța de îndată săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 155-163, 165, 1661 și 167 se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (4)

Omisiunea de a denunța, săvârșită de soț sau de o rudă apropiată, nu se pedepsește. Referințe în jurisprudență (3)

Nu se pedepsește persoana care mai înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infracțiunea nedenunțată, încunoștințează autoritățile competente despre acea infracțiune sau care, chiar după ce s-a început urmărirea penală ori după ce vinovații au fost descoperiți, a înlesnit arestarea acestora.

Infracțiuni contra reprezentantului unui stat străin

Art. 171. - Referințe în jurisprudență (5)

Infracțiunile contra vieții, integrității corporale, sănătății, libertății sau demnității, săvârșite împotriva reprezentantului unui stat străin, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită, al cărei maxim se sporește cu 2 ani. Referințe în jurisprudență (2)

Acțiunea penală se pune în mișcare la dorința exprimată de guvernul străin. Referințe în jurisprudență (1)

Unele cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei

Art. 172. - Referințe în jurisprudență (5)

Participantul la infracțiunile prevăzute în prezentul titlu nu se pedepsește, dacă denunță în timp util săvârșirea infracțiunii, astfel ca să fie împiedicată consumarea ei, sau dacă împiedică el însuși consumarea infracțiunii și apoi o denunță.

Participantul care, după ce urmărirea penală a început ori infractorii au fost descoperiți, înlesnește arestarea acestora, se sancționează cu o pedeapsă ale cărei limite se reduc la jumătate. Referințe în jurisprudență (1)

Sancționarea tentativei, tăinuirii și favorizării

Art. 173. - Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

Tentativa infracțiunilor prevăzute în prezentul titlu se pedepsește. Referințe în jurisprudență (1)

Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute în art. 156, 157, 159-163, 165, 166, 1661 și art. 158 raportat la infracțiunea de trădare prin ajutarea inamicului. Reviste (1)

Tăinuirea și favorizarea privitoare la infracțiunile din acest titlu se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

Pedeapsa aplicată tăinuitorului sau favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.

Tăinuirea și favorizarea săvârșite de soț sau de o rudă apropiată în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 155-163, 165, 1661 și 167 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevăzute în alin. 3 se reduc la jumătate, iar în cazul celorlalte infracțiuni tăinuirea și favorizarea nu se pedepsesc.

TITLUL II INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI

Capitolul I INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII, INTEGRITĂȚII CORPORALE ȘI SĂNĂTĂȚII

Secțiunea I Omuciderea

Omorul

Art. 174. - Jurisprudență relevantă (85), Referințe în jurisprudență (1700), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (46), Referințe în jurisprudență (930), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (70), Caută hotărâri judecătorești

Omorul calificat

Art. 175. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (256), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Omorul săvârșit în vreuna din următoarele împrejurări: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (29), Caută hotărâri judecătorești

a) cu premeditare; Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (166), Caută hotărâri judecătorești

b) din interes material; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (33), Caută hotărâri judecătorești

c) asupra soțului sau unei rude apropiate; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (23), Referințe în jurisprudență (344), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

d) profitând de starea de neputință a victimei de a se apăra; Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (103), Caută hotărâri judecătorești

e) prin mijloace ce pun în pericol viața mai multor persoane; Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (31), Caută hotărâri judecătorești

f) în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei; Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

g) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmărire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse; Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

h) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (38), Caută hotărâri judecătorești

i) în public, Jurisprudență relevantă (55), Referințe în jurisprudență (956), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (30), Caută hotărâri judecătorești

Omorul deosebit de grav

Art. 176. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (93), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Omorul săvârșit în vreuna din următoarele împrejurări: Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

a) prin cruzimi; Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (153), Caută hotărâri judecătorești

b) asupra a două sau mai multor persoane; Referințe (1), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (115), Caută hotărâri judecătorești

c) de către o persoană care a mai săvârșit un omor; Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (86), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

d) pentru a săvârși sau a ascunde săvârșirea unei tâlhării sau piraterii; Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (177), Caută hotărâri judecătorești

e) asupra unei femei gravide; Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

f) asupra unui magistrat, polițist, jandarm ori asupra unui militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora, Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (21), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

Pruncuciderea

Art. 177. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Uciderea copilului nou-născut, săvârșită imediat după naștere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Uciderea din culpă

Art. 178. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (82), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (17), Referințe în jurisprudență (220), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anume activități, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (40), Referințe în jurisprudență (474), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Când uciderea din culpă a unei persoane este săvârșită de un conducător de vehicul cu tracțiune mecanică, având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală sau care se află în stare de ebrietate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (72), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta săvârșită din culpă, de orice altă persoană în exercițiul profesiei sau meseriei și care se află în stare de ebrietate. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Dacă prin fapta săvârșită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, la maximul pedepselor prevăzute în alineatele precedente se poate adăuga un spor până la 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (65), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Art. 179. - Referințe în jurisprudență (9), Doctrină (1)

Fapta de a determina sau de a înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea sau încercarea de sinucidere a avut loc, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (2)

Când fapta prevăzută în alineatul precedent s-a săvârșit față de un minor sau față de o persoană care nu era în stare să-și dea seama de fapta sa, ori nu putea fi stăpână pe actele sale, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

Secțiunea II Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății

Lovirea sau alte violențe

Art. 180. - Referințe (1), Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (166), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (290), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Lovirea sau actele de violență care au pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (206), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Vătămarea corporală Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 181. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (629), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Fapta prin care s-a pricinuit integrității corporale sau sănătății o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (348), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (72), Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Vătămarea corporală gravă Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 182. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (207), Reviste (1)

Fapta prin care s-a pricinuit integrității corporale sau sănătății o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile, sau care a produs vreuna dintre următoarele consecințe: pierderea unui simț sau organ, încetarea funcționării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluțirea, avortul, ori punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (177), Reviste (1)

Când fapta a fost săvârșită în scopul producerii consecințelor prevăzute în alineatul precedent, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (335)

Tentativa faptei prevăzute în alin. 2 se pedepsește. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (16)

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Art. 183. - Jurisprudență relevantă (26), Referințe în jurisprudență (409), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 180-182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Vătămarea corporală din culpă

Art. 184. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (99), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în art. 180 alin. 2 care a pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 10 zile, precum și cea prevăzută în art. 181, săvârșite din culpă, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (276), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta a avut vreuna din urmările prevăzute în art. 182 alin. 1, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (31), Referințe în jurisprudență (446), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Când săvârșirea faptei prevăzute în alin. 1 este urmarea nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii, ori pentru îndeplinirea unei anume activități, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (218), Caută hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în alin. 2 dacă este urmarea nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere arătate în alineatul precedent se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (30), Referințe în jurisprudență (362), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Pentru faptele prevăzute în alin. 1 și 3, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

Secțiunea III Avortul

Provocarea ilegală a avortului

Art. 185. - Jurisprudență relevantă (1), Hotărâri judecătorești

Întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, săvârșită în vreuna dintre următoarele împrejurări: Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) în afara instituțiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop; Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate; Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

c) dacă vârsta sarcinii a depășit patrusprezece săptămâni, Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Întreruperea cursului sarcinii, săvârșită în orice condiții, fără consimțământul femeii însărcinate, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Dacă prin faptele prevăzute în alin. 1 și 2 s-a cauzat femeii însărcinate vreo vătămare corporală gravă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

În cazul când fapta prevăzută în alin. 2 și 3 a fost săvârșită de medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica și interdicția exercitării profesiei de medic, potrivit art. 64 lit. c). Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește.

Nu se pedepsește întreruperea cursului sarcinii efectuată de medic:

a) dacă întreruperea cursului sarcinii era necesară pentru a salva viața, sănătatea sau integritatea corporală a femeii însărcinate de la un pericol grav și iminent și care nu putea fi înlăturat altfel;

b) în cazul prevăzut în alin. 1 lit. c), când întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozițiilor legale;

c) în cazul prevăzut în alin. 2, când femeia însărcinată s-a aflat în imposibilitate de a-și exprima voința, iar întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 186. -

Abrogat. Caută hotărâri judecătorești

Art. 187. -

Abrogat. Caută hotărâri judecătorești

Art. 188. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

Abrogat. Referințe în jurisprudență (1)

Capitolul II INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI

Lipsirea de libertate în mod ilegal Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 189. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (104), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (195), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care fapta este săvârșită prin simularea de calități oficiale, prin răpire, de o persoană înarmată, de două sau mai multe persoane împreună sau dacă în schimbul eliberării se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum și în cazul în care victima este minoră sau este supusă unor suferințe ori sănătatea sau viața îi este pusă în pericol, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (272), Caută hotărâri judecătorești

Dacă pentru eliberarea persoanei se cere, în orice mod, ca statul, o persoană juridică, o organizație internațională interguvernamentală sau un grup de persoane să îndeplinească sau să nu îndeplinească un anumit act, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (15), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa faptelor prevăzute în alin. 1-3 se pedepsește. Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

Constituie tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de măsuri în vederea comiterii faptei prevăzute în alin. 3. Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Sclavia

Art. 190. - Referințe în jurisprudență (3)

Punerea sau ținerea unei persoane în stare de sclavie, precum și traficul de sclavi, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2)

Tentativa se pedepsește.

Supunerea la muncă forțată sau obligatorie

Art. 191. - Referințe în jurisprudență (59)

Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispozițiile legale, la prestarea unei munci contra voinței sale sau la o muncă obligatorie, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Referințe în jurisprudență (64)

Violarea de domiciliu

Art. 192. - Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (150), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de acestea, fără consimțământul persoanei care le folosește, sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (286), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care fapta se săvârșește de o persoană înarmată, de două sau mai multe persoane împreună, în timpul nopții sau prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (723), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Pentru fapta prevăzută în alin. 1, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (12), Caută hotărâri judecătorești

Amenințarea Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 193. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (298), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soțului ori a unei rude apropiate, dacă este de natură să o alarmeze, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (108), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Șantajul Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 194. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (79), Hotărâri judecătorești

Constrângerea unei persoane, prin violență sau amenințare, să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, dacă fapta este comisă spre a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (152), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Când constrângerea constă în amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată, pentru soțul acesteia sau pentru o rudă apropiată, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (35), Caută hotărâri judecătorești

Violarea secretului corespondenței

Art. 195. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Deschiderea unei corespondențe adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanță, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează sustragerea, distrugerea sau reținerea unei corespondențe, precum și divulgarea conținutului unei corespondențe, chiar atunci când a fost trimisă deschisă sau a fost deschisă din greșeală, ori divulgarea conținutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoștință de acesta din greșeală sau din întâmplare. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Caută hotărâri judecătorești

Divulgarea secretului profesional

Art. 196. - Referințe în jurisprudență (14)

Divulgarea, fără drept, a unor date, de către acela căruia i-au fost încredințate, sau de care a luat cunoștință în virtutea profesiei ori funcției, dacă fapta este de natură a aduce prejudicii unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (2)

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Referințe în jurisprudență (1)

Capitolul III INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA VIAȚA SEXUALĂ

Violul Referințe în jurisprudență (1)

Art. 197. - Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (130), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Raportul sexual cu o persoană de sex feminin, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-și exprima voința, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani. Modificări (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (27), Referințe în jurisprudență (687), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, dacă: Modificări (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (57), Caută hotărâri judecătorești

a) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (169), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

b) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făptuitorului; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (66), Caută hotărâri judecătorești

c) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13), Caută hotărâri judecătorești

Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani dacă victima nu a împlinit vârsta de 14 ani, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani. Modificări (2), Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (410), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (7), Caută hotărâri judecătorești

Faptele prevăzute în alin. 1, 2 lit. b) și c) și alin. 3 teza I nu se pedepsesc dacă înainte ca hotărârea să fi rămas definitivă a intervenit căsătoria dintre autor și victimă. În caz de participație, în alte condiții decât aceea prevăzută în alin. 2 lit. a), căsătoria dintre autor și victimă produce aceleași efecte și față de participanți. Caută hotărâri judecătorești

Raportul sexual cu o minoră Modificări (3)

Art. 198. - Modificări (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (45), Hotărâri judecătorești

Raportul sexual cu o persoană de sex feminin care nu a împlinit vârsta de 14 ani se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (125), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează raportul sexual cu o persoană de sex feminin între 14-18 ani, dacă fapta este săvârșită de tutore sau curator, ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosind calitatea sa. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

Când fapta prevăzută în alin. 1 a fost săvârșită în împrejurările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. b) ori dacă faptele prevăzute în alin. 1 și 2 au avut urmările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (24), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile art. 197 alin. final se aplică și în cazul faptelor prevăzute în alin. 1-3. Caută hotărâri judecătorești

Seducția

Art. 199. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

Fapta aceluia care, prin promisiuni de căsătorie, determină o persoană de sex feminin mai mică de 18 ani de a avea cu el raport sexual, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (2)

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Referințe în jurisprudență (1)

Relațiile sexuale între persoane de același sex

Art. 200. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Reviste (1)

Relațiile sexuale între persoane de același sex, săvârșite în public sau dacă au produs scandal public, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1)

Fapta majorului de a avea relații sexuale cu un minor de același sex se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (3)

Relațiile sexuale cu o persoană de același sex în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (3)

Dacă fapta prevăzută în alin. 2 și 3 are ca urmare vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Îndemnarea sau ademenirea unei persoane în vederea practicării de relații sexuale între persoane de același sex, precum și propaganda ori asocierea sau orice alte acte de prozelitism săvârșite în același scop se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.

Perversiunea sexuală Modificări (1)

Art. 201. - Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (16), Hotărâri judecătorești

Actele de perversiune sexuală săvârșite în public sau dacă au produs scandal public se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (15), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile art. 200 alin. 2-5 se aplică în mod corespunzător. Modificări (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (14), Caută hotărâri judecătorești

Constituie acte de perversiune sexuală orice acte nefirești în legătură cu viața sexuală, altele decât cele prevăzute în art. 200. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Corupția sexuală

Art. 202. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (16), Hotărâri judecătorești

Actele cu caracter obscen săvârșite asupra unui minor sau în prezența unui minor se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (32), Caută hotărâri judecătorești

Incestul

Art. 203. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (72), Hotărâri judecătorești

Raportul sexual între rude în linie directă sau între frați și surori se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (12), Caută hotărâri judecătorești

Sancționarea tentativei Modificări (1)

Art. 204. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5)

Tentativa infracțiunilor prevăzute în art. 197-198 și 200-203 se pedepsește. Referințe în jurisprudență (1)

Capitolul IV INFRACȚIUNI CONTRA DEMNITĂȚII

Insulta Respingeri de neconstituționalitate (16)

Art. 205. - Respingeri de neconstituționalitate (19), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (142), Reviste (4), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

Atingerea adusă onoarei ori reputației unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (12), Caută hotărâri judecătorești

Aceeași pedeapsă se aplică și în cazul când se atribuie unei persoane un defect, boală sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar trebuie relevate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Calomnia Respingeri de neconstituționalitate (25)

Art. 206. - Respingeri de neconstituționalitate (28), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (99), Reviste (4), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

Afirmarea ori imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sancțiune penală, administrativă sau disciplinară ori disprețului public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Caută hotărâri judecătorești

Proba verității Respingeri de neconstituționalitate (17)

Art. 207. - Respingeri de neconstituționalitate (17), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (3), Doctrină (2)

Proba verității celor afirmate sau imputate este admisibilă, dacă afirmarea sau imputarea a fost săvârșită pentru apărarea unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a făcut proba verității nu constituie infracțiunea de insultă sau calomnie.

TITLUL III INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Furtul Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 208. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (780), Reviste (6), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la unu la 12 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (64), Referințe în jurisprudență (2457), Reviste (6), Modele (3), Caută hotărâri judecătorești

Se consideră bunuri mobile și orice energie care are o valoare economică, precum și înscrisurile. Referințe în jurisprudență (37), Caută hotărâri judecătorești

Fapta constituie furt chiar dacă bunul aparține în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii acel bun se găsea în posesia sau deținerea legitimă a altei persoane. Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

De asemenea, constituie furt luarea în condițiile alin. 1 a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (138), Caută hotărâri judecătorești

Furtul calificat Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 209. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (513), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Furtul săvârșit în următoarele împrejurări: Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (190), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) de două sau mai multe persoane împreună; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (37), Referințe în jurisprudență (822), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

b) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică; Referințe în jurisprudență (16), Caută hotărâri judecătorești

c) de către o persoană mascată, deghizată sau travestită; Referințe în jurisprudență (28), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

d) asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a-și exprima voința sau de a se apăra; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

e) într-un loc public; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (31), Referințe în jurisprudență (571), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

f) într-un mijloc de transport în comun; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (21), Caută hotărâri judecătorești

g) în timpul nopții; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (46), Referințe în jurisprudență (910), Reviste (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

h) în timpul unei calamități; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

i) prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase, Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (44), Referințe în jurisprudență (870), Reviste (3), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și furtul privind: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) produsele petroliere sau gazele naturale din conducte, depozite ori cisterne; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

b) un bun care face parte din patrimoniul cultural; Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (81), Caută hotărâri judecătorești

c) un act care servește pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Furtul care a produs consecințe deosebit de grave se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (42), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 210. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (60), Reviste (1)

Furtul săvârșit între soți ori între rude apropiate, sau de către un minor în paguba tutorelui său, ori de către cel care locuiește împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se urmărește numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (6)

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Tâlhăria Referințe în jurisprudență (1)

Art. 211. - Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (278), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Furtul săvârșit prin întrebuințare de violențe sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 18 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (890), Reviste (1), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

Tâlhăria săvârșită în următoarele împrejurări: Modificări (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (216), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) de două sau mai multe persoane împreună; Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (336), Caută hotărâri judecătorești

b) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanță narcotică; Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (766), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită; Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (773), Caută hotărâri judecătorești

d) în timpul nopții; Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

e) într-un loc public sau într-un mijloc de transport; Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

f) într-o locuință sau în dependințe ale acesteia; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

g) în timpul unei calamități;

h) a avut vreuna din urmările arătate în art. 182,

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani.

Tâlhăria care a produs consecințe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (33), Caută hotărâri judecătorești

Pirateria

Art. 212. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Jefuirea prin acte de violență săvârșite în scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se găsesc pe acea navă ori împotriva altei nave, dacă navele se află în marea liberă sau într-un loc care nu este supus jurisdicției nici unui stat, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 18 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă pirateria a avut vreuna dintre urmările arătate în art. 182, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani. Caută hotărâri judecătorești

Pirateria care a produs consecințe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător și când infracțiunea de piraterie s-a comis pe o aeronavă sau între aeronave și nave. Caută hotărâri judecătorești

Abuzul de încredere Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 213. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (140), Reviste (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Însușirea unui bun mobil al altuia, deținut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l restitui, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 4 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (45), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Caută hotărâri judecătorești

Gestiunea frauduloasă

Art. 214. - Referințe în jurisprudență (44), Reviste (2), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credință, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Gestiunea frauduloasă săvârșită în scopul de a dobândi un folos material se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Caută hotărâri judecătorești

Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte proprietatea statului, acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Caută hotărâri judecătorești

Înșelăciunea Respingeri de neconstituționalitate (6)

Art. 215. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Admis recurs în interesul legii (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (561), Reviste (5), Doctrină (2), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. Respingeri de neconstituționalitate (20), Jurisprudență relevantă (55), Referințe în jurisprudență (2079), Reviste (12), Caută hotărâri judecătorești

Înșelăciunea săvârșită prin folosire de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (30), Jurisprudență relevantă (41), Referințe în jurisprudență (1364), Reviste (10), Caută hotărâri judecătorești

Inducerea sau menținerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârșită în așa fel încât, fără această eroare, cel înșelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condițiile stipulate, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincțiile acolo arătate. Respingeri de neconstituționalitate (43), Jurisprudență relevantă (47), Referințe în jurisprudență (1461), Reviste (11), Caută hotărâri judecătorești

Emiterea unui cec asupra unei instituții de credit sau unei persoane, știind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum și fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2. Respingeri de neconstituționalitate (34), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (456), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Înșelăciunea care a avut consecințe deosebit de grave se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență relevantă (31), Referințe în jurisprudență (987), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

Delapidarea Respingeri de neconstituționalitate (13)

Art. 2151. - Respingeri de neconstituționalitate (13), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (79), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

Însușirea, folosirea sau traficarea, de către un funcționar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 15 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (124), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care delapidarea a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (50), Caută hotărâri judecătorești

Însușirea bunului găsit Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 216. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităților sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al său, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (10), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și însușirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparține altuia, ajuns din eroare în posesia făptuitorului. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea

Art. 217. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (158), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia sau împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (518), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care bunul are deosebită valoare artistică, științifică, istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare, pedeapsa este închisoarea de la unu la 10 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor și instalațiilor de telecomunicații sau pentru difuzarea programelor de radio și televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apă și a conductelor magistrale de alimentare cu apă, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 10 ani. Referințe în jurisprudență (24), Caută hotărâri judecătorești

Dacă distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare se săvârșește prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc și dacă rezultă pericol public, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (84), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile prevăzute în alin. 2, 3 și 4 se aplică chiar dacă bunul aparține făptuitorului. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (7), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea calificată

Art. 218. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Dacă faptele prevăzute în art. 217 au avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport în comun, de mărfuri sau persoane, ori a unor instalații sau lucrări și care a avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrității corporale ori sănătății mai multor persoane. Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea din culpă

Art. 219. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparține făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârșită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc și dacă rezultă pericol public, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (24), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează distrugerea ori degradarea din culpă a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor și instalațiilor de telecomunicații sau pentru difuzarea programelor de radio și televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apă și a conductelor magistrale de alimentare cu apă, dacă a avut ca urmare aducerea în stare de neîntrebuințare a acestora. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparține făptuitorului, în cazul în care a avut consecințe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 6 ani, iar dacă a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Când dezastrul ori consecințele deosebit de grave s-au produs ca urmare a părăsirii postului sau a săvârșirii oricărei alte fapte de către personalul de conducere al unui mijloc de transport în comun ori de către personalul care asigură direct securitatea unor asemenea transporturi, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Caută hotărâri judecătorești

Tulburarea de posesie Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 220. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (152), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (125), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alin. 1 se săvârșește prin violență sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (43), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârșește de două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la unu la 7 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (31), Caută hotărâri judecătorești

Dacă imobilul este în posesia unei persoane private, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Tăinuirea

Art. 221. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (103), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

Primirea, dobândirea sau transformarea unui bun ori înlesnirea valorificării acestuia, cunoscând că bunul provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă prin aceasta s-a urmărit obținerea, pentru sine ori pentru altul, a unui folos material, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 7 ani, fără ca sancțiunea aplicată să poată depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea din care provine bunul tăinuit. Referințe în jurisprudență (77), Caută hotărâri judecătorești

Tăinuirea săvârșită de soț sau de o rudă apropiată nu se pedepsește. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Sancționarea tentativei

Art. 222. - Referințe în jurisprudență (4)

Tentativa infracțiunilor prevăzute în art. 208-212, 215, 2151, 217 și 218 se pedepsește.

TITLUL IV INFRACȚIUNI CONTRA AVUTULUI OBȘTESC

Art. 223. - Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2)

Abrogat Referințe în jurisprudență (5)

Art. 224. - Referințe în jurisprudență (3)

Abrogat Referințe în jurisprudență (2)

Art. 225. - Referințe în jurisprudență (1)

Abrogat

Art. 226. - Referințe în jurisprudență (1)

Abrogat

Art. 227. -

Abrogat

Art. 228. - Referințe în jurisprudență (7)

Abrogat Referințe în jurisprudență (4)

Art. 229. - Referințe în jurisprudență (3)

Abrogat Referințe în jurisprudență (2)

Art. 230. - Referințe în jurisprudență (2)

Abrogat

Art. 231. - Referințe în jurisprudență (1)

Abrogat Referințe în jurisprudență (2)

Art. 232. -

Abrogat

Art. 233. - Referințe în jurisprudență (3)

Abrogat

Art. 234. - Referințe în jurisprudență (2)

Abrogat Referințe în jurisprudență (5)

Art. 235. - Reviste (2)

Abrogat

TITLUL V INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚII

Ofensa adusă unor însemne

Art. 236. - Referințe în jurisprudență (1)

Orice manifestare prin care se exprimă dispreț pentru însemnele României se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Manifestarea prin care se exprimă dispreț pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritățile se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (1)

Defăimarea țării sau a națiunii

Art. 2361. - Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Manifestările publice săvârșite cu intenția de a defăima țara sau națiunea română se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 237. - Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1)

Abrogat.

Ofensa adusă autorității

Art. 238. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5)

Atingerea adusă onoarei sau amenințarea săvârșită în public, împotriva uneia dintre persoanele prevăzute în art. 160, în legătură cu activitatea acesteia și de natură a aduce atingere autorității, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1)

Lovirea sau orice alte acte de violență, precum și vătămarea corporală, săvârșite împotriva uneia dintre persoanele și în condițiile arătate în alin. 1, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar dacă s-a produs vătămarea corporală gravă, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1)

Ultrajul Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 239. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (46), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Insulta, calomnia ori amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 4 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (114), Caută hotărâri judecătorești

Lovirea sau orice acte de violență, precum și vătămarea corporală săvârșite împotriva persoanei prevăzute în alin. 1, aflată în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 7 ani, iar dacă s-a produs vătămarea corporală gravă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (21), Caută hotărâri judecătorești

Dacă faptele prevăzute în alineatele precedente sunt săvârșite împotriva unui magistrat, polițist sau jandarm ori alt militar, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (13), Caută hotărâri judecătorești

Cazuri speciale de pedepsire Modificări (4)

Art. 2391. - Modificări (4), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 180-182, 189 și 193 săvârșite împotriva soțului, copiilor sau părinților persoanelor prevăzute în art. 238 sau în art. 239 alin. 3, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, maximul pedepsei se majorează cu o treime.

Uzurparea de calități oficiale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 240. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (44), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Folosirea fără drept a unei calități oficiale, însoțită sau urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Portul nelegal de decorații sau semne distinctive

Art. 241. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Purtarea, fără drept, de decorații, de uniforme sau de semne distinctive ale unui organ de stat, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Purtarea, fără drept, de uniforme, grade sau insigne militare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent se săvârșește în timp de război, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 242. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (73), Hotărâri judecătorești

Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt înscris care se află în păstrarea ori în deținerea unui organ sau unei instituții de stat ori a unei alte unități din cele la care se referă art. 145 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (56), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea din culpă a vreunuia dintre înscrisurile prevăzute în alineatul precedent, care prezintă o valoare artistică, științifică, istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Dacă faptele prevăzute în alin. 1 și 2 sunt săvârșite de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, maximul pedepselor prevăzute în aceste alineate se majorează cu un an. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (17), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa infracțiunii prevăzute în alin. 1 se pedepsește. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Ruperea de sigilii

Art. 243. - Referințe în jurisprudență (10), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta a fost săvârșită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Sustragerea de sub sechestru

Art. 244. - Referințe în jurisprudență (28), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (18), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta a fost săvârșită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (16), Caută hotărâri judecătorești

Art. 245. - Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2)

Abrogat. Referințe în jurisprudență (1)

TITLUL VI INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE Reviste (1)

Capitolul I INFRACȚIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor Respingeri de neconstituționalitate (6)

Art. 246. - Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență relevantă (28), Referințe în jurisprudență (2045), Reviste (31), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Fapta funcționarului public, care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (35), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi Modificări (1)

Art. 247. - Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (195), Reviste (7), Hotărâri judecătorești

Îngrădirea, de către un funcționar public, a folosinței sau a exercițiului drepturilor vreunui cetățean, ori crearea pentru acesta a unor situații de inferioritate pe temei de naționalitate, rasă, sex sau religie, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Abuzul în serviciu contra intereselor publice Respingeri de neconstituționalitate (17)

Art. 248. - Respingeri de neconstituționalitate (26), Jurisprudență relevantă (17), Referințe în jurisprudență (483), Reviste (18), Hotărâri judecătorești

Fapta funcționarului public, care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știință, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituții de stat ori al unei alte unități din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Abuzul în serviciu în formă calificată Respingeri de neconstituționalitate (23)

Art. 2481. - Respingeri de neconstituționalitate (23), Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (298), Reviste (7), Hotărâri judecătorești

Dacă faptele prevăzute în art. 246, 247 și 248 au avut consecințe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Neglijența în serviciu Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 249. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (357), Reviste (4), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Încălcarea din culpă, de către un funcționar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituții de stat ori al unei alte unități din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (108), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a avut consecințe deosebit de grave, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (30), Caută hotărâri judecătorești

Purtarea abuzivă Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 250. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (95), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană, de către un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (57), Caută hotărâri judecătorești

Lovirea sau alte acte de violență săvârșite în condițiile alin. 1 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (35), Caută hotărâri judecătorești

Art. 251. - Referințe în jurisprudență (3)

Abrogat. Referințe în jurisprudență (4)

Neglijența în păstrarea secretului de stat

Art. 252. - Referințe în jurisprudență (1), Hotărâri judecătorești

Neglijența care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum și neglijența care a dat prilej altei persoane să afle un asemenea secret, dacă fapta este de natură să aducă atingere intereselor statului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Caută hotărâri judecătorești

Art. 253. - Referințe în jurisprudență (11)

Abrogat. Referințe în jurisprudență (4)

Luarea de mită Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 254. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (219), Reviste (10), Hotărâri judecătorești

Fapta funcționarului care, direct sau indirect, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență relevantă (28), Referințe în jurisprudență (438), Reviste (10), Caută hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a fost săvârșită de un funcționar cu atribuții de control, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (246), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul luării de mită se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (85), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Darea de mită Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 255. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (175), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile și scopurile arătate în art. 254, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (199), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în alineatul precedent nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță autorității fapta mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru acea infracțiune. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile art. 254 alin. 3 se aplică în mod corespunzător, chiar dacă oferta nu a fost urmată de acceptare. Referințe în jurisprudență (33), Caută hotărâri judecătorești

Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile arătate în alin. 2 și 3. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (36), Caută hotărâri judecătorești

Primirea de foloase necuvenite

Art. 256. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (78), Reviste (9), Hotărâri judecătorești

Primirea de către un funcționar, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcției sale și la care era obligat în temeiul acesteia, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Referințe în jurisprudență (13), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (56), Caută hotărâri judecătorești

Traficul de influență Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 257. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (20), Referințe în jurisprudență (434), Reviste (6), Hotărâri judecătorești

Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani. Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (305), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile art. 256 alin. 2 se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (71), Caută hotărâri judecătorești

Fapte săvârșite de alți funcționari Respingeri de neconstituționalitate (9)

Art. 258. - Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (74), Reviste (8)

Dispozițiile art. 246-250 privitoare la funcționari publici se aplică și celorlalți funcționari, în acest caz maximul pedepsei reducându-se cu o treime. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1)

Capitolul II INFRACȚIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIȚIEI Reviste (1)

Denunțarea calomnioasă Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 259. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (70), Reviste (9), Hotărâri judecătorești

Învinuirea mincinoasă făcută prin denunț sau plângere, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o anume persoană, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (34), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Producerea ori ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă cel care a săvârșit fapta declară mai înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale față de persoana în contra căreia s-a făcut denunțul sau plângerea, ori împotriva căreia s-au produs probele, că denunțul, plângerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. 76. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Mărturia mincinoasă

Art. 260. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (207), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

Fapta martorului care într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori, face afirmații mincinoase, ori nu spune tot ce știe privitor la împrejurările esențiale asupra cărora a fost întrebat, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (179), Caută hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în alineatul precedent nu se pedepsește dacă, în cauzele penale mai înainte de a se produce arestarea inculpatului, ori în toate cauzele mai înainte de a se fi pronunțat o hotărâre sau de a se fi dat o altă soluție ca urmare a mărturiei mincinoase, martorul își retrage mărturia. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (21), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă retragerea mărturiei a intervenit în cauzele penale după ce s-a produs arestarea inculpatului sau în toate cauzele după ce s-a pronunțat o hotărâre sau după ce s-a dat o altă soluție ca urmare a mărturiei mincinoase, instanța va reduce pedeapsa potrivit art. 76. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile alin. 1-3 se aplică în mod corespunzător și expertului sau interpretului. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (25), Caută hotărâri judecătorești

Încercarea de a determina mărturia mincinoasă

Art. 261. - Referințe în jurisprudență (44), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

Încercarea de a determina o persoană prin constrângere ori corupere să dea declarații mincinoase într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile din alineatul precedent se aplică și în cazul în care fapta este săvârșită față de un expert sau de un interpret. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Împiedicarea participării în proces

Art. 2611. - Referințe în jurisprudență (31), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

Împiedicarea participării într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză, a unui martor, expert, interpret sau apărător, săvârșită prin violență, amenințare sau prin orice alt mijloc de constrângere îndreptat împotriva sa ori a soțului sau a unei rude apropiate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 7 ani.

Tentativa se pedepsește.

Nedenunțarea unor infracțiuni

Art. 262. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (17), Reviste (8)

Omisiunea de a denunța de îndată săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 174, 175, 176, 211, 212, 2151, 217 alin. 2-4, art. 218 alin. 1 și art. 276 alin. 3 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

Fapta prevăzută în alin. 1, săvârșită de soț sau de o rudă apropiată, nu se pedepsește. Referințe în jurisprudență (1)

Nu se pedepsește persoana care, mai înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infracțiunea nedenunțată, încunoștințează autoritățile competente despre acea infracțiune sau care, chiar după ce s-a început urmărirea penală ori după ce vinovații au fost descoperiți, a înlesnit arestarea acestora. Referințe în jurisprudență (1)

Omisiunea sesizării organelor judiciare

Art. 263. - Referințe în jurisprudență (61), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

Fapta funcționarului public care, luând cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a procurorului sau a organului de urmărire penală, potrivit legii de procedură penală, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta este săvârșită de către un funcționar public cu atribuții de conducere sau de control, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 7 ani. Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

Favorizarea infractorului

Art. 264. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (526), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

Ajutorul dat unui infractor fără o înțelegere stabilită înainte sau în timpul săvârșirii infracțiunii, pentru a îngreuia sau zădărnici urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 7 ani. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (102), Caută hotărâri judecătorești

Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Favorizarea săvârșită de soț sau de o rudă apropiată nu se pedepsește. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Omisiunea de a încunoștința organele judiciare

Art. 265. - Referințe în jurisprudență (12), Reviste (2)

Fapta de a nu aduce la cunoștință organelor judiciare a unor împrejurări care, dacă ar fi cunoscute, ar duce la stabilirea nevinovăției unei persoane trimise în judecată sau condamnate pe nedrept ori la eliberarea unei persoane ținute în arest preventiv pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.

Fapta prevăzută în alineatul precedent nu se pedepsește dacă prin aducerea la cunoștință, persoana care are această obligație ar produce un prejudiciu pentru ea, pentru soțul său sau pentru o rudă apropiată. Referințe în jurisprudență (1)

Arestarea nelegală și cercetarea abuzivă

Art. 266. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (41), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Reținerea sau arestarea nelegală, ori supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, măsuri de siguranță sau educative, în alt mod decât cel prevăzut prin dispozițiile legale, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Referințe în jurisprudență (12), Caută hotărâri judecătorești

Întrebuințarea de promisiuni, amenințări sau violențe împotriva unei persoane aflate în curs de cercetare, anchetă penală ori de judecată, pentru obținerea de declarații, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (18), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și întrebuințarea de promisiuni, amenințări sau violențe față de un martor, expert sau interpret. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

Supunerea la rele tratamente

Art. 267. - Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (45), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate în stare de reținere, deținere ori în executarea unei măsuri de siguranță sau educative, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

Tortura Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 2671. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Fapta prin care se provoacă unei persoane, cu intenție, o durere sau suferințe puternice, fizice ori psihice, îndeosebi cu scopul de a obține de la această persoană sau de la o persoană terță informații sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terțe persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o formă de discriminare oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau astfel de suferințe sunt aplicate de către un agent al autorității publice sau de orice altă persoană care acționează cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimțământul expres sau tacit al unor asemenea persoane, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută la alin. 1 a avut vreuna din urmările arătate în art. 181 sau 182, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 ani. Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Nici o împrejurare excepțională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de stare de război sau de amenințări cu războiul, de instabilitate politică internă sau de orice altă stare de excepție, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura; de asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul superiorului sau al unei autorități publice. Caută hotărâri judecătorești

Faptele prevăzute în alin. 1 nu constituie infracțiunea de tortură dacă durerea sau suferințele rezultă exclusiv din sancțiuni legale și sunt inerente acestor sancțiuni sau ocazionate de ele. Caută hotărâri judecătorești

Represiunea nedreaptă

Art. 268. - Referințe în jurisprudență (45), Reviste (2)

Fapta de a pune în mișcare acțiunea penală, de a dispune arestarea, de a trimite în judecată sau de a condamna pe o persoană, știind că este nevinovată, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Evadarea

Art. 269. - Referințe în jurisprudență (10), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Evadarea din starea legală de reținere sau de deținere se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (26), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta este săvârșită prin folosire de violențe, de arme sau de alte instrumente ori de către două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

Pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de evadare se adaugă la pedeapsa ce se execută, fără a se putea depăși maximul general al închisorii. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (13), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Înlesnirea evadării

Art. 270. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Înlesnirea prin orice mijloace a evadării se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani, iar dacă fapta s-a săvârșit de către o persoană care avea îndatorirea de a păzi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Înlesnirea evadării în condițiile art. 269 alin. 2 se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani, iar dacă fapta este săvârșită de o persoană care avea îndatorirea de a păzi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Înlesnirea evadării unei persoane reținute, arestate sau condamnate pentru o infracțiune pentru care legea prevede o pedeapsă mai mare de 10 ani, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar dacă fapta este săvârșită de o persoană care avea îndatorirea de a păzi pe cel care a evadat, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Înlesnirea evadării săvârșită din culpă, de către o persoană care avea îndatorirea de a păzi pe cel care a evadat, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. Caută hotărâri judecătorești

Tentativa la faptele prevăzute în alin. 1, 2 și 3 se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea hotărârilor judecătorești

Art. 271. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (125), Reviste (4), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătorești, prin amenințare față de organul de executare, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârșită prin acte de violență, pedeapsa este de la unu la 7 ani. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Caută hotărâri judecătorești

Împiedicarea unei persoane de a folosi o locuință ori parte dintr-o locuință sau imobil, deținute în baza unei hotărâri judecătorești, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (66), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârșește prin amenințare, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârșită prin acte de violență, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea hotărârilor judecătorești, prin sustragerea de la executarea măsurilor de siguranță prevăzute în art. 112 lit. c) și d), se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Reținerea sau distrugerea de înscrisuri Modificări (1)

Art. 272. - Modificări (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (56), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

Reținerea sau distrugerea unui înscris emis de un organ de urmărire penală, de o instanță de judecată sau de un alt organ de jurisdicție, ori împiedicarea în orice mod ca un înscris destinat unuia dintre organele sus-arătate să ajungă la acesta, când astfel de înscrisuri sunt necesare soluționării unei cauze, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Capitolul III INFRACȚIUNI CONTRA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PE CĂILE FERATE

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă

Art. 273. - Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, de către angajații căilor ferate, dacă aceasta ar fi putut pune în pericol siguranța circulației mijloacelor de transport ale căilor ferate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Când fapta prevăzută în alineatul precedent a avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 7 ani, iar în cazul când s-a produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

Neîndeplinirea cu știință a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă

Art. 274. - Referințe în jurisprudență (14), Hotărâri judecătorești

Neîndeplinirea cu știință a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, de către angajații căilor ferate, dacă aceasta ar putea pune în pericol siguranța circulației mijloacelor de transport ale căilor ferate, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Dacă îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea cu știință arătată în alin. 1 a avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani, iar în cazul când s-a produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Părăsirea postului și prezența la serviciu în stare de ebrietate

Art. 275. - Referințe în jurisprudență (5), Hotărâri judecătorești

Părăsirea postului, în orice mod și sub orice formă, de angajații care asigură direct siguranța circulației mijloacelor de transport ale căilor ferate, dacă prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranța circulației mijloacelor de transport, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează exercitarea atribuțiilor de serviciu în stare de ebrietate de către angajații care asigură direct siguranța circulației mijloacelor de transport ale căilor ferate. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Când prin faptele prevăzute în alineatele precedente s-a produs o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, iar în cazul când s-a produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea și semnalizarea falsă

Art. 276. - Referințe în jurisprudență (5), Hotărâri judecătorești

Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a liniei ferate sau a instalațiilor de cale ferată, ori așezarea de obstacole pe linia ferată, dacă prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranța mijloacelor de transport ale căilor ferate, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (17), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează săvârșirea de acte de semnalizare falsă sau săvârșirea oricăror alte acte de natură a induce în eroare personalul căilor ferate în timpul executării serviciului, dacă aceste fapte ar fi putut expune la un pericol de accident sau de catastrofă de cale ferată. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

În cazul când faptele prevăzute în alineatele precedente au avut ca urmare o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă au produs o catastrofă de cale ferată, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Săvârșirea din culpă a faptelor arătate în alin. 1, 2 și 3 se pedepsește în cazul alin. 1 și 2 cu închisoare de la unu la 5 ani, iar în cazul alin. 3, cu închisoare de la 3 la 7 ani dacă s-a produs o tulburare în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident de cale ferată, și închisoare de la 10 la 15 ani dacă s-a produs o catastrofă de cale ferată. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (7), Caută hotărâri judecătorești

Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în acest articol este săvârșită de către un angajat al căilor ferate, la maximul pedepsei prevăzute pentru fapta comisă se poate adăuga un spor până la 2 ani, fără a se putea depăși maximul general al pedepsei. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa la faptele prevăzute în alin. 1-3 se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Accidentul și catastrofa de cale ferată

Art. 277. - Referințe în jurisprudență (2), Hotărâri judecătorești

Accidentul de cale ferată constă în distrugerea sau degradarea importantă adusă materialului rulant de cale sau altor instalații feroviare în cursul circulației sau manevrei mijloacelor de transport ale căilor ferate. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Catastrofa de cale ferată constă în deraierea, răsturnarea sau prăbușirea unui mijloc de transport al căilor ferate, sau în producerea unui alt asemenea rezultat, precum și în ciocnirea a două mijloace de transport ale căilor ferate sau a unui mijloc de transport al căilor ferate cu un alt vehicul, dacă s-au produs urmări deosebit de grave prin moartea sau vătămarea integrității corporale a unor persoane, ori prin distrugerea sau degradarea mijloacelor de transport ale căilor ferate, a instalațiilor de cale ferată sau a mărfurilor încredințate pentru transport. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

Punerea în mișcare a acțiunii penale

Art. 278. - Referințe în jurisprudență (16), Reviste (1)

Acțiunea penală pentru faptele prevăzute în art. 273 alin. 1, art. 274 alin. 1 și art. 275 alin. 1 și 2 se pune în mișcare numai la sesizarea organelor competente ale căilor ferate. Referințe în jurisprudență (3)

Capitolul IV INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE

Nerespectarea regimului armelor și munițiilor

Art. 279. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (26), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Deținerea, portul, confecționarea, transportul, precum și orice operație privind circulația armelor și munițiilor sau funcționarea atelierelor de reparat arme, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (109), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și nedepunerea armei sau a muniției în termenul fixat de lege la organul competent, de către cel căruia i s-a respins cererea pentru prelungirea valabilității permisului. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) deținerea, înstrăinarea sau portul, fără drept, de arme ascunse ori de arme militare, precum și a muniției pentru astfel de arme; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (24), Caută hotărâri judecătorești

b) deținerea, înstrăinarea sau portul, fără drept, a mai multor arme cu excepția celor prevăzute la lit. a), precum și a armelor de panoplie, ori muniției respective în cantități mari; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

c) portul de arme, fără drept, în localul unităților de stat sau altor unități publice, la întruniri publice ori în localuri de alegeri. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește.

Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

Art. 2791. -

Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice alte operațiuni privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au produs pericol public, au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 181 sau 182 ori au cauzat o pagubă materială, pedeapsa este închisoarea de la 4 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele prevăzute în alin. 3 au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 181 sau 182, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

În cazul în care faptele prevăzute în alin. 1 și 3 au avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Amenințarea, adresată unui stat, unei organizații internaționale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, în scopul de a provoca vătămarea corporală sau moartea unor persoane ori pagube materiale, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani.

Dacă fapta prevăzută în alin. 6 este condiționată de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act sau când prin amenințare, sub orice formă, se pretinde a se da ori a se preda materiale nucleare sau alte materii radioactive, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepsește.

Nerespectarea regimului materiilor explozive

Art. 280. - Referințe în jurisprudență (5), Hotărâri judecătorești

Producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul sau folosirea materiilor explozive sau orice alte operațiuni privind aceste materii fără drept se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

Sustragerea materiilor explozive se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Când faptele prevăzute în alin. 1 și 2 privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însoțită de materiale de inițiere, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Faptele prevăzute în alin. 1 și 2, dacă au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 181 sau 182, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta prevăzută în alin. 1, dacă a cauzat o pagubă materială. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care faptele prevăzute în alineatele precedente au avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Amenințarea, adresată unui stat, unei organizații internaționale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materiilor explozive în scopul de a provoca vătămarea corporală sau moartea unor persoane ori pagube materiale se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Fapta de amenințare cu folosirea materiilor explozive, săvârșită în condițiile arătate în art. 2791 alin. 7, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în acel alineat.

Tentativa se pedepsește.

Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri

Art. 2801. - Referințe în jurisprudență (3), Hotărâri judecătorești

Înstrăinarea, ascunderea sau orice altă faptă prin care se pricinuiește pierderea pentru patrimoniul cultural național sau pentru fondul arhivistic național a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Caută hotărâri judecătorești

Dacă pierderea bunului pentru patrimoniul sau pentru fondul prevăzut în alineatul precedent a fost pricinuită prin săvârșirea unei fapte care constituie prin ea însăși o altă infracțiune, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, al cărei maxim se majorează cu 3 ani. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Fapta prevăzută în alin. 1 nu se pedepsește, iar în cazul faptelor prevăzute în alin. 2 pedeapsa nu se majorează, dacă înainte ca hotărârea să fi rămas definitivă, făptuitorul înlătură rezultatul infracțiunii făcând ca bunul să reintre în acel patrimoniu sau fond. Caută hotărâri judecătorești

Exercitarea fără drept a unei profesii Respingeri de neconstituționalitate (25)

Art. 281. - Respingeri de neconstituționalitate (25), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (58), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei alte activități pentru care legea cere autorizație, ori exercitarea acestora în alte condiții decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârșirea unor astfel de fapte se sancționează potrivit legii penale, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

TITLUL VII INFRACȚIUNI DE FALS

Capitolul I FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

Falsificarea de monede sau de alte valori

Art. 282. - Referințe în jurisprudență (15), Hotărâri judecătorești

Falsificarea de monedă metalică, monedă de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plăților, emise de instituția bancară ori de alte instituții de credit competente, sau falsificarea oricăror alte titluri ori valori asemănătoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (38), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează punerea în circulație, în orice mod, a valorilor falsificate arătate în alineatul precedent, sau deținerea lor în vederea punerii în circulație. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (44), Caută hotărâri judecătorești

Dacă faptele prevăzute în alineatele precedente ar fi putut cauza o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă au cauzat o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Falsificarea de timbre, mărci sau de bilete de transport

Art. 283. - Referințe în jurisprudență (6), Hotărâri judecătorești

Falsificarea de timbre, mărci poștale, plicuri poștale, cărți poștale, bilete ori foi de călătorie sau transport, cupoane răspuns internațional, ori punerea în circulație a unor astfel de valori falsificate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Falsificarea de valori străine

Art. 284. - Referințe în jurisprudență (29), Hotărâri judecătorești

Dispozițiile cuprinse în acest capitol se aplică și în cazul când infracțiunea privește monede sau timbre ale altor state ori alte valori străine. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori

Art. 285. - Referințe în jurisprudență (3), Hotărâri judecătorești

Fabricarea ori deținerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate în art. 282-284 se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

Capitolul II FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE

Falsificarea instrumentelor oficiale

Art. 286. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (19), Hotărâri judecătorești

Falsificarea unui sigiliu, unei ștampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc unitățile la care se referă art. 145 se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Folosirea instrumentelor oficiale false

Art. 287. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Hotărâri judecătorești

Folosirea instrumentelor false arătate în art. 286 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Referințe în jurisprudență (25), Caută hotărâri judecătorești

Folosirea fără drept a unui sigiliu ori a unei ștampile cu stema țării se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Capitolul III FALSURI ÎN ÎNSCRISURI

Falsul material în înscrisuri oficiale

Art. 288. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (377), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (314), Caută hotărâri judecătorești

Falsul prevăzut în alineatul precedent, săvârșit de un funcționar în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (82), Caută hotărâri judecătorești

Sunt asimilate cu înscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecințe juridice. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește.

Falsul intelectual Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 289. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență relevantă (24), Referințe în jurisprudență (1126), Reviste (6), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (223), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 290. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (977), Reviste (7), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul din modurile arătate în art. 288, dacă făptuitorul folosește înscrisul falsificat ori îl încredințează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (297), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Uzul de fals Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 291. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (29), Referințe în jurisprudență (1282), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la3 luni la 3 ani când înscrisul este oficial, și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă când înscrisul este sub semnătură privată. Referințe în jurisprudență (41), Caută hotărâri judecătorești

Falsul în declarații Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 292. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (521), Reviste (4), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13), Caută hotărâri judecătorești

Falsul privind identitatea

Art. 293. - Referințe în jurisprudență (148), Hotărâri judecătorești

Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identități altei persoane, pentru a induce sau a menține în eroare un organ sau o instituție de stat sau o altă unitate dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (167), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează încredințarea unui înscris care servește pentru dovedirea stării civile ori pentru legitimare sau identificare, spre a fi folosit fără drept. Referințe în jurisprudență (20), Caută hotărâri judecătorești

Falsul prin folosirea emblemei Crucii Roșii

Art. 294. - Referințe în jurisprudență (2)

Folosirea fără drept a emblemei sau denumirii de "Crucea Roșie" ori a unei embleme sau denumiri asimilate acesteia, precum și folosirea oricărui semn sau oricărei denumiri care constituie o imitație a vreunei asemenea embleme ori denumiri, dacă fapta a cauzat pagube materiale, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă.

Dacă fapta se săvârșește în timp de război, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

TITLUL VIII INFRACȚIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Specula

Art. 295. - Referințe în jurisprudență (2), Hotărâri judecătorești

Săvârșirea uneia dintre următoarele fapte: Caută hotărâri judecătorești

a) cumpărarea în scop de revânzare a produselor industriale sau agricole care potrivit dispozițiilor legale nu pot face obiectul comerțului particular; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

b) cumpărarea de produse industriale sau agricole, în scop de prelucrare în vederea revânzării, dacă ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face, potrivit dispozițiilor legale, obiectul comerțului particular; Caută hotărâri judecătorești

c) - Abrogat; Caută hotărâri judecătorești

d) - Abrogat, Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Înșelăciunea la măsurătoare

Art. 296. - Referințe în jurisprudență (1), Hotărâri judecătorești

Înșelarea prin folosirea unui instrument de măsurat inexact ori prin folosirea frauduloasă a unui instrument de măsurat exact se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor

Art. 297. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (24), Hotărâri judecătorești

Falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (32), Caută hotărâri judecătorești

Dacă mărfurile sau produsele au devenit, prin falsificare sau substituire, vătămătoare sănătății, sunt aplicabile dispozițiile art. 313. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Divulgarea secretului economic

Art. 298. - Referințe în jurisprudență (8)

Divulgarea unor date sau informații care nu sunt destinate publicității, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă fapta este de natură să producă pagube, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (1)

Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent este săvârșită de altă persoană, oricare ar fi modul prin care a ajuns să cunoască datele sau informațiile, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Contrafacerea obiectului unei invenții

Art. 299. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

Contrafacerea sau folosirea, fără drept, a obiectului unei invenții se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Punerea în circulație a produselor contrafăcute

Art. 300. - Referințe în jurisprudență (4), Hotărâri judecătorești

Punerea în circulație a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fără drept a obiectului unei invenții se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Caută hotărâri judecătorești

Concurența neloială

Art. 301. - Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Fabricarea ori punerea în circulație a produselor care poartă denumiri de origine ori indicații de proveniență false, precum și aplicarea pe produsele puse în circulație de mențiuni false privind brevetele de invenții, ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizațiilor de comerț ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 302. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (13), Hotărâri judecătorești

Efectuarea, fără autorizație, a oricăror acte sau fapte care potrivit dispozițiilor legale sunt considerate operațiuni de import, export sau tranzit, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Deturnarea de fonduri

Art. 3021. - Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta a cauzat o perturbare a activității economico-financiare sau a produs o pagubă unui organ ori unei instituții de stat sau unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută la alin. 1 a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri

Art. 3022. -

Efectuarea oricăror operațiuni de import de deșeuri ori reziduuri de orice natură sau de alte mărfuri periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător, precum și introducerea, în orice mod, sau tranzitarea acestora pe teritoriul țării, fără respectarea dispozițiilor legale, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Dacă faptele prevăzute în alineatul precedent au pus în pericol sănătatea sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane, au avut vreuna din urmările arătate în art. 182 ori au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naționale, pedeapsa este închisoarea de la7 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepsește.

TITLUL IX INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ

Capitolul I INFRACȚIUNI CONTRA FAMILIEI

Bigamia

Art. 303. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Persoana necăsătorită care se căsătorește cu o persoană pe care o știe căsătorită se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Caută hotărâri judecătorești

Faptele prevăzute în prezentul articol nu se sancționează dacă prima sau cea de-a doua căsătorie este declarată nulă pentru alt motiv decât bigamia. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Adulterul

Art. 304. - Referințe în jurisprudență (5)

Fapta persoanei căsătorite de a avea relații sexuale afară de căsătorie se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (2)

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a soțului nevinovat.

Soțul nevinovat poate cere oricând încetarea urmăririi penale sau a procesului penal, iar după rămânerea definitivă a hotărârii, încetarea executării pedepsei.

Proba adulterului se poate face numai prin procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante sau prin scrisori care emană de la soțul vinovat. Referințe în jurisprudență (1)

Urmărirea sau procesul penal încetează și în caz de moarte a soțului care a făcut plângerea, precum și în caz de anulare a căsătoriei soțului vinovat.

Urmărirea penală nu poate începe dacă fapta a fost comisă după îndemnul sau încurajarea celuilalt soț, sau dacă viața conjugală era întreruptă în fapt și soții trăiau despărțiți.

Dispozițiile art. 27 nu sunt aplicabile.

Abandonul de familie

Art. 305. - Referințe în jurisprudență (36), Hotărâri judecătorești

Săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) neîndeplinirea cu rea-credință a obligației de întreținere prevăzute de lege; Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

c) neplata cu rea-credință, timp de două luni, a pensiei de întreținere stabilită pe cale judecătorească, Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (74), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

se pedepsește, în cazurile prevăzute la lit. a) și b) cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar în cazul prevăzut la lit. c), cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (5)

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Referințe în jurisprudență (1)

Dacă părțile nu s-au împăcat, dar în cursul judecății inculpatul își îndeplinește obligațiile, instanța, în cazul când stabilește vinovăția, pronunță împotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 81. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (12)

Revocarea suspendării condiționate nu are loc decât în cazul când, în cursul termenului de încercare, condamnatul săvârșește din nou infracțiunea de abandon de familie. Referințe în jurisprudență (6)

Relele tratamente aplicate minorului Modificări (2)

Art. 306. - Modificări (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (21), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinți sau de orice persoană căreia minorul i-a fost încredințat spre creștere și educare, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 12 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului

Art. 307. - Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

Reținerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimțământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredințat minorul potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta persoanei căreia i s-a încredințat minorul prin hotărâre judecătorească, spre creștere și educare, de a împiedica în mod repetat pe oricare dintre părinți să aibă legături personale cu minorul, în condițiile stabilite de părți sau de către organul competent. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (10), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

Capitolul II INFRACȚIUNI CONTRA SĂNĂTĂȚII PUBLICE

Zădărnicirea combaterii bolilor

Art. 308. - Referințe în jurisprudență (1)

Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă.

Contaminarea venerică și transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit

Art. 309. - Referințe în jurisprudență (1)

Transmiterea unei boli venerice prin raport sexual, prin relații sexuale între persoane de același sex sau prin acte de perversiune sexuală, de către o persoană care știe că suferă de o astfel de boală, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA - de către o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

Instanța de judecată va dispune măsura de siguranță a obligării la tratament medical. Referințe în jurisprudență (1)

Sustragerea de la tratament medical

Art. 3091. -

Sustragerea de la executarea măsurii de siguranță a obligării la tratament medical, în cazul infracțiunii de contaminare venerică, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.

Răspândirea bolilor la animale sau plante Modificări (1)

Art. 310. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor, sau alte urmări grave, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă.

Infectarea apei Modificări (1)

Art. 311. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (3), Hotărâri judecătorești

Infectarea prin orice mijloace a surselor sau rețelelor de apă, dacă este dăunătoare sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă. Caută hotărâri judecătorești

Traficul de stupefiante

Art. 312. - Referințe în jurisprudență (14)

Producerea, deținerea sau orice operațiune privind circulația produselor ori substanțelor stupefiante sau toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin astfel de substanțe ori experimentarea produselor sau substanțelor toxice, toate acestea fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (12)

Dacă fapta prevăzută în alin. 1 a fost săvârșită organizat, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (5)

Prescrierea de către medic, fără a fi necesar, a produselor sau substanțelor stupefiante, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani, iar organizarea sau îngăduirea consumului de asemenea produse ori substanțe în locuri anumite se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepsește.

Falsificarea de alimente sau alte produse

Art. 313. - Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Prepararea de alimente ori băuturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vătămătoare sănătății, expunerea spre vânzare sau vânzarea unor astfel de alimente sau băuturi, cunoscând că sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 8 ani. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează falsificarea sau substituirea altor mărfuri sau produse, dacă prin falsificare sau substituire acestea au devenit vătămătoare sănătății. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Punerea în consum public de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă a avut ca urmare îmbolnăvirea unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Capitolul III INFRACȚIUNI PRIVITOARE LA ASISTENȚA CELOR ÎN PRIMEJDIE

Punerea în primejdie a unei persoane în neputință de a se îngriji

Art. 314. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Hotărâri judecătorești

Părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, în orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putința de a se îngriji, de către acela care o are sub pază sau îngrijire, punându-i în pericol iminent viața, sănătatea sau integritatea corporală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Este apărată de pedeapsă persoana care, după săvârșirea faptei, își reia de bună-voie îndatoririle. Caută hotărâri judecătorești

Lăsarea fără ajutor

Art. 315. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a înștiința autoritatea, de către cel care a găsit o persoană a cărei viață, sănătate sau integritate corporală este în primejdie și care este lipsită de putința de a se salva, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Lăsarea fără ajutor prin omisiunea de înștiințare

Art. 316. -

Neînștiințarea autorității de către cel ce găsește o persoană abandonată sau pierdută, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pusă în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

Capitolul IV ALTE INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ

Propaganda naționalist-șovină Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 317. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Propaganda naționalist-șovină, ațâțarea urii de rasă sau naționale, dacă fapta nu constituie infracțiunea prevăzută în art. 166, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Împiedicarea libertății cultelor

Art. 318. - Referințe în jurisprudență (2), Hotărâri judecătorești

Împiedicarea sau tulburarea libertății de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat și funcționează potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta de a obliga o persoană, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult. Caută hotărâri judecătorești

Profanarea de morminte

Art. 319. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unui monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Tulburarea folosinței locuinței

Art. 320. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Fapta prin care se tulbură în mod repetat folosința locuinței locatarilor dintr-un imobil, ori prin care se împiedică normala folosință a locuinței, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Caută hotărâri judecătorești

Ultrajul contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 321. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (101), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

Fapta persoanei care, în public, săvârșește acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii, sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (339), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă prin fapta prevăzută în alin. 1 s-a tulburat grav liniștea publică, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (129), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Încăierarea

Art. 322. - Referințe în jurisprudență (26), Hotărâri judecătorești

Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (49), Caută hotărâri judecătorești

Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare gravă integrității corporale sau sănătății unei persoane, cel care a săvârșit această faptă se pedepsește pentru infracțiunea săvârșită, al cărei maxim se reduce cu un an. Ceilalți participanți la încăierare se pedepsesc cu pedeapsa prevăzută în alin. 1. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15), Caută hotărâri judecătorești

În cazul prevăzut în alin. 2, dacă nu se cunoaște care dintre participanți a săvârșit faptele arătate în acel alineat, se aplică tuturor închisoarea de la 6 luni la 5 ani, când s-a cauzat vătămarea integrității corporale sau sănătății. În cazul în care s-a cauzat moartea, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (17), Caută hotărâri judecătorești

Nu se pedepsește cel care a fost prins în încăierare împotriva voinței sale, sau care a încercat să despartă pe alții, să respingă un atac ori să apere pe altul. Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni

Art. 323. - Referințe (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (300), Reviste (10), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Fapta de a se asocia sau de a iniția constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni, altele decât cele arătate în art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri, se pedepsește cu închisoare de la3 la 15 ani, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea ce intră în scopul asocierii. Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (259), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta de asociere a fost urmată de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică celor care au săvârșit infracțiunea respectivă pedeapsa pentru acea infracțiune, în concurs cu pedeapsa prevăzută în alin. 1. Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (170), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Nu se pedepsesc persoanele prevăzute în alin. 1, care denunță autorităților asocierea mai înainte de a fi fost descoperită și de a se fi început săvârșirea infracțiunii care intră în scopul asocierii. Caută hotărâri judecătorești

Instigarea publică și apologia infracțiunilor

Art. 324. - Referințe în jurisprudență (8), Hotărâri judecătorești

Fapta de a îndemna publicul prin grai, scris sau prin orice alte mijloace, de a nu respecta legile, ori de a săvârși fapte ce constituie infracțiuni, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alin. 1 este săvârșită de un funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat ori de către o persoană dintre cele prevăzute în art. 160, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat.

Dacă instigarea publică a avut ca urmare săvârșirea infracțiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Caută hotărâri judecătorești

Purtarea în public a unei uniforme, embleme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate, în scopurile arătate în alin. 1, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează lăudarea în public a celor care au săvârșit infracțiuni sau a infracțiunilor săvârșite de aceștia. Caută hotărâri judecătorești

Răspândirea de materiale obscene Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 325. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Fapta de a vinde sau răspândi, precum și de a confecționa ori deține, în vederea răspândirii, obiecte, desene, scrieri sau alte materiale cu caracter obscen, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Cerșetoria

Art. 326. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Fapta persoanei care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 ani. Caută hotărâri judecătorești

Vagabondajul

Art. 327. - Referințe în jurisprudență (3)

Fapta persoanei care nu are locuință statornică și nici mijloace de trai și care, deși are capacitate de a munci, nu exercită în mod obișnuit o ocupație sau profesie, ori nu prestează nici o altă muncă pentru întreținerea sa, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 ani. Referințe în jurisprudență (2)

Prostituția Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 328. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (29), Reviste (3), Modele (4), Hotărâri judecătorești

Fapta persoanei care își procură mijloacele de existență sau principalele mijloace de existență, practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Proxenetismul Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 329. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (68), Hotărâri judecătorești

Îndemnul sau constrângerea la prostituție ori înlesnirea practicării prostituției sau tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției de către o persoană, precum și recrutarea unei persoane pentru prostituție ori traficul de persoane în acest scop, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (195), Reviste (1), Modele (2), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta prevăzută în alin. 1 este săvârșită față de un minor sau prezintă un alt caracter grav, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (98), Caută hotărâri judecătorești

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate să servească, direct sau indirect, la comiterea infracțiunii prevăzute în alin. 1 și 2 și cele care au fost dobândite prin săvârșirea acesteia se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (76), Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (13), Caută hotărâri judecătorești

Jocul de noroc

Art. 330. -

Organizarea sau îngăduirea jocurilor de noroc pentru public, fără autorizare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează organizarea sau îngăduirea în mod obișnuit a jocurilor de noroc, într-o casă particulară, în scopul de a realiza foloase materiale. Caută hotărâri judecătorești

TITLUL X INFRACȚIUNI CONTRA CAPACITĂȚII DE APĂRARE A ROMÂNIEI Referințe în jurisprudență (7)

Capitolul I INFRACȚIUNI SĂVÂRȘITE DE MILITARI

Secțiunea I Infracțiuni contra ordinii și disciplinei militare

Absența nejustificată

Art. 331. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

Absența nejustificată de la unitate sau serviciu, care a depășit 24 de ore dar nu mai mult de 3 zile, a militarului, în termen sau concentrat, până la gradul de sergent inclusiv, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an.

Pedeapsa aplicată militarului în termen se execută într-o închisoare militară.

În timp de război, absența nejustificată a oricărui militar de la unitate sau serviciu, care a depășit 4 ore, dar nu mai mult de 24 de ore, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

Dezertarea

Art. 332. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Absența nejustificată de la unitate sau serviciu, care depășește 3 zile, a oricărui militar, se pedepsește cu închisoare de la unu la 7 ani. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

În timp de război, absența nejustificată a oricărui militar de la unitate sau serviciu, care a depășit 24 de ore, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Călcarea de consemn

Art. 333. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (3), Hotărâri judecătorești

Călcarea regulilor serviciului de gardă, de pază, de însoțire sau de securitate, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și părăsirea comenzii sau oricărui alt post de către militar. Caută hotărâri judecătorești

Călcarea consemnului de către santinela aflată în serviciu de gardă sau de pază pe lângă depozitele de armament, muniții sau materiale explozive, la frontieră ori în alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori dacă fapta ar fi putut avea urmări grave, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Faptele de mai sus săvârșite în timp de război se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani. Caută hotărâri judecătorești

Insubordonarea

Art. 334. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (52), Hotărâri judecătorești

Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Dacă fapta este săvârșită de un ofițer, de un maistru militar sau subofițer, de un militar angajat, de doi sau mai mulți militari împreună ori în fața trupei adunate sau dacă fapta are urmări grave, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

În timp de război, pedeapsa pentru fapta prevăzută în alin. 1 este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar pentru fapta prevăzută în alin. 2, de la 3 la 12 ani. Caută hotărâri judecătorești

Lovirea sau insulta superiorului Modificări (1)

Art. 335. - Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (2), Hotărâri judecătorești

Lovirea superiorului de către inferior sau a șefului de către subordonat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

În cazul în care cel lovit se găsește în exercițiul atribuțiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

Insulta superiorului de către inferior sau a șefului de către subordonat se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an. Caută hotărâri judecătorești

Dacă faptele de mai sus sunt săvârșite în timp de război, maximul pedepselor se sporește cu 2 ani. Caută hotărâri judecătorești

Lovirea sau insulta inferiorului Modificări (1)

Art. 336. - Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (1), Hotărâri judecătorești

Lovirea inferiorului ori subordonatului de către superior sau șef se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Insulta inferiorului ori subordonatului de către superior sau șef se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni. Caută hotărâri judecătorești

Dispozițiile alin. 1 și 2 nu se aplică în timp de război, dacă faptele au fost determinate de o necesitate militară. Caută hotărâri judecătorești

Punerea în mișcare a acțiunii penale Modificări (1)

Art. 337. - Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1)

Acțiunea penală pentru infracțiunile din prezenta secțiune se pune în mișcare numai la sesizarea comandantului.

Secțiunea II Infracțiuni pe câmpul de luptă

Capitularea

Art. 338. - Admis recurs în interesul legii (1), Hotărâri judecătorești

Predarea în mâinile inamicului de către comandant a forțelor militare pe care le comandă, lăsarea în mâinile dușmanului, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuințare de către comandant a mijloacelor de luptă sau a altor mijloace necesare pentru purtarea războiului, fără ca aceasta să fi fost determinată de condițiile de luptă, se pedepsesc cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Părăsirea câmpului de luptă

Art. 339. - Admis recurs în interesul legii (1)

Părăsirea câmpului de luptă sau refuzul de a acționa, săvârșite în timpul luptei, ori predarea în captivitate, sau săvârșirea altor asemenea fapte de natură a servi cauza dușmanului, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepsește.

Secțiunea III Infracțiuni specifice aviației și marinei militare

Zborul neautorizat

Art. 340. - Admis recurs în interesul legii (1)

Zborul cu o aeronavă aparținând forțelor armate ale statului român, fără prealabilă autorizare, precum și nerespectarea regulilor de zbor, dacă prin aceasta se periclitează securitatea zborului în spațiul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent a cauzat urmări grave, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă a cauzat un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Părăsirea navei

Art. 341. - Admis recurs în interesul legii (1)

Părăsirea unei nave militare în caz de naufragiu, de către comandant, mai înainte de a-și fi exercitat până la capăt îndatoririle de serviciu, precum și de către orice persoană ce face parte din echipajul navei, fără ordinul comandantului, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Aceeași faptă săvârșită în timp de război se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Părăsirea comenzii

Art. 342. - Admis recurs în interesul legii (1)

Părăsirea comenzii de către comandantul unei nave sau al unei grupări de nave militare, în situații ce ar fi putut periclita nava sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

În cazul în care părăsirea comenzii s-a săvârșit în timpul luptei, de către comandantul unei nave sau al unei grupări de nave militare, pedeapsa este detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Neluarea măsurilor necesare în operațiile navale

Art. 343. - Admis recurs în interesul legii (1)

Fapta comandantului unei nave militare sau grupări de nave militare care fără a fi fost oprit prin vreun ordin, sau fără a fi fost împiedicat de misiunea specială pe care o avea, nu ia măsurile necesare să atace, să lupte împotriva dușmanului, să ajute o navă a statului român sau a unei țări aliate urmărită de dușman ori angajată în luptă, sau nu ia măsurile necesare pentru a distruge un convoi dușman, ori nu urmărește navele de război sau comerciale ale dușmanului, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Coborârea pavilionului

Art. 344. - Admis recurs în interesul legii (1)

Coborârea pavilionului în timpul luptei, în scopul de a servi cauza dușmanului, săvârșită de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, precum și de către orice altă persoană ambarcată, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Coliziunea

Art. 345. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (1)

Fapta comandantului unei nave militare sau a oricărei persoane aflate la bordul navei, prin care s-a cauzat, din culpă, o coliziune sau punerea pe uscat a navei, dacă fapta a avut ca urmare avarierea gravă a navei sau alte urmări grave, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

În cazul în care fapta prevăzută în alineatul precedent a fost săvârșită cu intenție, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (12)

În timp de război, fapta prevăzută în alin. 2 se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Sancționarea tentativei

Art. 346. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (13)

Tentativa infracțiunilor prevăzute în art. 340, 341, 342, 344 și 345 alin. 2 și 3 se pedepsește. Referințe în jurisprudență (6)

Infracțiuni privitoare la aeronave

Art. 347. - Admis recurs în interesul legii (1)

Dispozițiile art. 341-346 se aplică în mod corespunzător și în ce privește aeronavele militare.

Capitolul II INFRACȚIUNI SĂVÂRȘITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

Sustragerea de la serviciul militar

Art. 348. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (3)

Fapta persoanei care își provoacă vătămări integrității corporale sau sănătății, simulează o boală sau infirmitate, folosește înscrisuri false sau orice alte mijloace, în scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, iar în timp de război cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Acțiunea penală se pune în mișcare numai la sesizarea comandantului.

Defetismul

Art. 349. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (4)

Răspândirea sau publicarea în timp de război de zvonuri sau informații false, exagerate sau tendențioase relative la situația economică și politică a țării, la starea morală a populației în legătură cu declararea și mersul războiului, precum și săvârșirea altor asemenea fapte de natură să slăbească rezistența morală a populației, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Jefuirea celor căzuți pe câmpul de luptă

Art. 350. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (28)

Jefuirea pe câmpul de luptă a morților sau răniților de obiectele aflate asupra lor se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (25)

Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta arătată în alineatul precedent, care, fără să fie săvârșită pe câmpul de luptă, este urmarea unor operații de război. Referințe în jurisprudență (1)

Folosirea emblemei Crucii Roșii în timpul operațiilor militare

Art. 351. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (1)

Folosirea, fără drept, în timp de război și în legătură cu operațiile militare, a emblemei ori denumirii de "Crucea Roșie" sau a celor asimilate acesteia, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Sustragerea de la rechiziții militare

Art. 352. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

Refuzul nejustificat de a pune la dispoziția forțelor armate bunurile legal rechiziționate, sustragerea de la îndeplinirea acestor obligații, ori nedeclararea la recensământ a bunurilor supuse rechiziționării, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

În cazul când fapta se săvârșește în timp de război, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Capitolul III INFRACȚIUNI SĂVÂRȘITE DE CIVILI

Sustragerea de la recrutare Modificări (1)

Art. 353. - Modificări (1)

Sustragerea de la recrutare în timp de pace se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.

Sustragerea de la recrutare în timp de război se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

Neprezentarea la încorporare sau concentrare Modificări (1)

Art. 354. - Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (32), Hotărâri judecătorești

Neprezentarea la încorporare sau concentrare în termen de 3 zile de la încunoștințare, iar dacă termenul de prezentare fixat este mai mare de 3 zile, neprezentarea la acest termen a celui chemat de autoritatea militară, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și neprezentarea celor încorporați sau concentrați la unitatea la care au fost repartizați. Referințe în jurisprudență (13), Caută hotărâri judecătorești

În timp de mobilizare sau război, precum și în caz de chemare urgentă, expres prevăzută în ordinul de chemare, termenele de prezentare vor fi cele specificate în ordin. În caz de neprezentare, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Caută hotărâri judecătorești

Termenele de prezentare prevăzute în alineatele precedente se sporesc cu 10 zile în cazul în care cei chemați se află în străinătate. Caută hotărâri judecătorești

Punerea în mișcare a acțiunii penale

Art. 355. -

Acțiunea penală pentru infracțiunile prevăzute în prezentul capitol se pune în mișcare numai la sesizarea comandantului.

TITLUL XI INFRACȚIUNI CONTRA PĂCII ȘI OMENIRII

Propaganda pentru război

Art. 356. - Referințe în jurisprudență (7)

Propaganda pentru război, răspândirea de știri tendențioase sau inventate, de natură să servească ațâțării la război, sau orice alte manifestări în favoarea dezlănțuirii unui război, săvârșite prin grai, scris, radio, televiziune, cinematograf sau prin alte asemenea mijloace, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Genocidul

Art. 357. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5)

Săvârșirea în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un grup național, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre următoarele fapte: Referințe în jurisprudență (2)

a) uciderea membrilor colectivității sau grupului; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (1)

b) vătămarea gravă a integrității fizice sau mintale a membrilor colectivității sau grupului; Referințe în jurisprudență (4)

c) supunerea colectivității ori grupului la condiții de existență sau tratament de natură să ducă la distrugere fizică; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

d) luarea de măsuri tinzând la împiedicarea nașterilor în sânul colectivității sau grupului; Referințe în jurisprudență (1)

e) transferarea forțată a copiilor aparținând unei colectivități sau unui grup, în altă colectivitate sau în alt grup,

se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Dacă fapta este săvârșită în timp de război, pedeapsa este detențiunea pe viață. Referințe în jurisprudență (2)

Înțelegerea în vederea săvârșirii infracțiunii de genocid se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1)

Tratamentele neomenoase

Art. 358. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (4), Hotărâri judecătorești

Supunerea la tratamente neomenoase a răniților ori bolnavilor, a membrilor personalului civil sanitar sau al Crucii Roșii ori al organizațiilor asimilate acesteia, a naufragiaților, a prizonierilor de război și în general a oricărei alte persoane căzute sub puterea adversarului, ori supunerea acestora la experiențe medicale sau științifice care nu sunt justificate de un tratament medical în interesul lor, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează săvârșirea față de persoanele arătate în alineatul precedent a vreuneia dintre următoarele fapte: Caută hotărâri judecătorești

a) constrângerea de a servi în forțele armate ale adversarului; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

b) luarea de ostateci; Caută hotărâri judecătorești

c) deportarea; Caută hotărâri judecătorești

d) dislocarea sau lipsirea de libertate fără temei legal; Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

e) condamnarea sau execuția fără o judecată prealabilă efectuată de către un tribunal constituit în mod legal și care să fi judecat cu respectarea garanțiilor judiciare fundamentale prevăzute de lege. Caută hotărâri judecătorești

Torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevăzuți în alin. 1 se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Dacă faptele prevăzute în prezentul articol sunt săvârșite în timp de război, pedeapsa este detențiunea pe viață. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea unor obiective și însușirea unor bunuri

Art. 359. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (41)

Distrugerea în întregime sau în parte: Referințe în jurisprudență (2)

a) a clădirilor, a oricăror alte construcții sau a navelor care servesc de spitale;

b) a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce Roșie, ori al organizațiilor asimilate acesteia, pentru transportul răniților, bolnavilor, materialelor sanitare sau al materialelor Crucii Roșii ori ale organizațiilor asimilate acesteia;

c) a depozitelor de materiale sanitare,

dacă toate acestea poartă semnele distinctive reglementare, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează însușirea sub orice formă, nejustificată de o necesitate militară și săvârșită în proporții mari, a mijloacelor sau materialelor destinate pentru ajutorul ori îngrijirea răniților sau bolnavilor căzuți sub puterea adversarului. Referințe în jurisprudență (3)

Tot astfel se sancționează distrugerea în întregime sau în parte, ori însușirea sub orice formă, nejustificată de vreo necesitate militară și săvârșită în proporții mari, a oricăror alte bunuri. Referințe în jurisprudență (2)

Distrugerea, jefuirea sau însușirea unor valori culturale

Art. 360. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Hotărâri judecătorești

Distrugerea sub orice formă, fără necesitate militară, de monumente sau construcții care au o valoare artistică, istorică ori arheologică, de muzee, mari biblioteci, arhive de valoare istorică sau științifică, opere de artă, manuscrise, cărți de valoare, colecții științifice sau colecții importante de cărți, de arhive, ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus și în general a oricăror valori culturale ale popoarelor, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Cu aceeași pedeapsă se sancționează jefuirea sau însușirea sub orice formă a vreuneia dintre valorile culturale arătate în prezentul articol, de pe teritoriile aflate sub ocupație militară. Caută hotărâri judecătorești

Sancționarea tentativei, tăinuirii și favorizării

Art. 361. - Referințe în jurisprudență (3)

Tentativa infracțiunilor prevăzute în prezentul titlu se pedepsește.

Tăinuirea și favorizarea privitoare la infracțiunile din acest titlu se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Tăinuirea și favorizarea săvârșite de soț sau de o rudă apropiată în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 357 și 358 alin. 3 și 4 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevăzute în alin. 2 se reduc la jumătate, iar în cazul celorlalte infracțiuni, tăinuirea și favorizarea nu se pedepsesc.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 362. - Referințe în jurisprudență (5)

Dispozițiile din partea generală a acestui cod se aplică și faptelor sancționate penal prin legi speciale, afară de cazul când legea dispune altfel. Referințe în jurisprudență (3)

Art. 363. - Referințe în jurisprudență (2)

Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1969.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Cele mai multe dintre infracțiuni sunt însă și delicte civile care obligă la repararea prejudiciului cauzat, cum ar fi spre exemplu furtul (art. 208 și urm. C. pen..), omorul (art. 174 și urm. C. pen..), distrugerea (art. 217 C. pen..) etc. [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În materie penală, fapta de manipulare apieței de capital are trăsături asemănătoare cu infracțiunea de înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 C. pen.. Având în vedere natura juridică atranzacției bursiere, aceea de contract, se poate afirma că acest conținut al infracțiunii de manipulare apieței de capital este extrem de apropiat cu cel al infracțiunii de înșelăciune în convenții, prevăzute și pedepsite de art. 215 alin. (3) C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În același timp, este de remarcat absența condiției producerii de „consecințe juridice” sau aobținerii „unui folos material injust”, astfel cum cer dispozițiile art. 215 C. pen.. referitoare la înșelăciune. Oricum, este posibil ca infracțiunile prevăzute de art. 271 pct. 1 și 2 din Legea nr. 31/1990 să vină în concurs cu înșelăciunea sau cu infracțiunile de fals. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Cele mai multe dintre infracțiuni sunt însă și delicte civile care obligă la repararea prejudiciului cauzat, cum ar fi spre exemplu furtul (art. 208 și urm. C. pen..), omorul (art. 174 și urm. C. pen..), distrugerea (art. 217 C. pen..) etc. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Varianta tip este asemănătoare cu varianta tip din Codul penal anterior. Singura diferență, în conținutul faptei, constă în aceea că legiuitorul aînlocuit cerința de arezulta „pericol public” cu cerința ca fapta să fie „de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri”. După cum am arătat și în cazul variantei agravate corespondente, de la distrugerea intenționată, această nouă formulare este în acord cu interpretarea pe care doctrina și practica au dat-o expresiei utilizate de vechiul Cod penal. Pedeapsa este și în acest caz redusă, în raport cu vechea incriminare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
PARTEA GENERALĂ
PARTEA SPECIALĂ
Reviste:
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Aspecte generale privind infracțiunile contra înfăptuirii justiției, în concepția noului Cod penal român
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
Infracțiunile contra înfăptuirii justiției în legislația română de la Marea Unire până în zilele noastre. Continuitatea incriminării
Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Infracțiunile de corupție
Dificultăți practice privind stabilirea vinovăției în cazul răspunderii penale a persoanei juridice
Violarea de domiciliu. Legea penală mai favorabilă (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 21/A/2014) - comentariu
Existența unei boli cu caracter cronic și ireversibil care îl împiedică pe inculpat să participe la proces. Prescripția specială a răspunderii penale/Existence of a chronic and irreversible disease preventing the defendant from participating in the trial. Special limitation period for criminal liability
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile
Sentința de respingere a contestației la executare (prin care se solicită aplicarea legii penale mai favorabile)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni) - Varianta II - pentru cea de-a doua infracțiune intervine legea penală mai favorabilă
Sentința prin care instanța respinge cererea de amânare/întrerupere a executării pedepsei
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea faptei cu punere în libertate)
Referințe în cărți:
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Criminalitatea organizată în legislatiile penale europene
Infracțiuni financiar bancare. Metodologia investigației criminalistice
Pluralitatea aparentă de infracțiuni
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 4/2015 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București - Secția I penală - prin care solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă infracțiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 182 alin. 1) și alin. 4 din Codul penal din 1969 își găsește corespondentul în infracțiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. (2) și (3) din actualul Cod penal sau dacă, dimpotrivă, este dezincriminată
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 177/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. 2 din Codul penal
Decizia nr. 5/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. 3 din Codul penal
Decizia nr. 150/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 6 din Codul penal
Decizia nr. 165/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 26/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la competența de soluționare a cauzelor având ca obiect infracțiunile prevăzute în art. 331-352 din Codul penal sau alte infracțiuni în legătură cu îndatoririle de serviciu, săvârșite de personalul militar al fostei Direcții Generale a Penitenciarelor înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare
Decizia nr. 3/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la înțelesul ce trebuie atribuit actelor la care se referă art. 197 alin. 1 și art. 198, precum și art. 201 din Codul penal
Decizia nr. 1/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 12 alin. (1) și art. 13 alin. (2) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane săvârșit prin răpire și a dispozițiilor art. 189 alin. 1-3 din Codul penal privind lipsirea de libertate în mod ilegal, prin răpire
Decizia nr. 8/2010 privind examinarea recursului în interesul legii și sesizarea colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București cu privire la consecințele Deciziei Curții Constituționale nr. 62 din 18 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi asupra activității dispozițiilor art. 205, 206 și 207 din Codul penal
Decizia nr. 4/2005 privind recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la problema dacă sunt aplicabile dispozițiile de agravare ale art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal în cazul infracțiunii de omor calificat prevăzute de art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal
Decizia nr. 31/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la încadrarea juridică a faptei de pătrundere, în orice mod, într-o locuință sau dependințe ale acesteia ori într-o curte sau într-un loc împrejmuit ce ține de domiciliul persoanei, urmată de săvârșirea unei tâlhării
Decizia nr. 2/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la încadrarea juridică a faptelor care, în raport cu conținutul lor concret, întrunesc atât elementele constitutive ale infracțiunii de viol, cât și pe cele ale infracțiunii de incest
Decizia nr. 1/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la încadrarea juridică a faptei de ucidere din culpă, săvârșită cu ocazia conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentrație ce depășește 0,40 g/l alcool pur în aerul expirat
Decizia nr. 17/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu stabilirea încadrării juridice a pluralității de acte sexuale săvârșite în realizarea aceleiași rezoluții infracționale atunci când victima este membru al familiei, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-și exprima voința, atât înainte, cât și după ce aceasta a împlinit 15 ani
Decizia nr. 9/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 în raport cu reglementarea dată, prin art. 215 alin. 4 din Codul penal, faptelor de înșelăciune săvârșite în legătură cu emiterea unui cec
;
se încarcă...